Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   (DOC) Nume cunoscute printre candidații…

(DOC) Nume cunoscute printre candidații la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere a BNM

Unsperezece candidați și-au depus dosarul de participare la concursul de selectare a membrilor Consiliului de Supraveghere a Băncii Naționale a Moldovei (BNM). În termen de cinci zile Comisia Economie, buget și finanțe a Parlamentului urmează să examineze dosarele și să anunțe candidații admiși în concurs, iar în caz de necesitate, să solicite informații suplimentare sau completarea dosarelor. CV-urile acestora vor fi plasate pe pagina web a Parlamentului. Ulterior, la proba interviului, desfășurată în cadrul unei ședințe închise, candidații își vor expune viziunea asupra activității viitoare în cadrul BNM. Comisia va selecta patru pretendenți la acestă funcție, care nu sunt salariați ai instituției.

Printre pretendenți se numără și trei persoane care și-au adepus anterior candidatura pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale. Este vorba despre Sergiu Iachim – eco­no­mist, con­sul­tant în mana­ge­men­tul ris­cu­ri­lor din sec­to­rul ban­car la o com­pa­nie din Bel­gia,  Valeriu Chițan – membru al Curții de Conturi și Dumitru Ursu – preşe­din­tele Ligii Ban­che­ri­lor din Moldova.

Lista candidaților la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere a Băncii Naționale a Moldovei:

1. Vadim Enicov – licențiat în drept, master în economie, director al companiei de consultanță „LeagalConsult”;

2. Victor Sula – doctor în economie, vicedirector partea economică la AirMoldova;

3. Sergiu Iachim – licențiat în economie, master business și administrare, consultant Credit-Agricole Luxembourg;

4. Alexandru Pelin – jurist, șef direcție juridică la BC EuroCreditBank SA;

5. Dumitru Ursu – Președintele Ligii Bancherilor din Moldova;

6. Valeriu Chițan – membru al Curții de Conturi;

7. Roman Chirca – directorul Institutului de Market și Economie, director al Agenției de Inovație și Transfer Tehnologic (Moldova);

8. Valeriu Iașan – manager financiar Unitatea de Implementare a Creditului de Asistență acordat de către Guvernul Poloniei;

9. Sveatoslav Mihalache – doctor în economie, lector Academia de Administrare Publică;

10. Igor Balan – doctor în științe economice, șef catedră Finanțe, Bănci și Contabilitate (ULIM);

11. Alexandru Savva – master în drept economic, consultant juridic, Corporația Financiară Internațională – Banca Mondială, consultant în domeniul pieței financiare la PNUD Moldova.

Printre cerințele față de candidați se numără: vechimea de muncă de cel puțin 10 ani în domeniul financiar, juridic sau de audit ori într-o funcție științifică sau academică în aceste domenii,  cetățenia R. Moldova și o reputație bună. De asemenea, dosarul de participare trebuie să includă și o declarație pe proprie răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese.

Pachetul de acte au fost depuse între  6-27 iunie 2016. Dosarele urmează a fi completate până la sfârșitul lunii, în termen de trei zile, la indicația Comisiei.

Candidații vor fi evaluați în baza mai multor criterii: 

formular

CV-urile candidaților admiși în concurs și scrisorile de motivație vor putea fi accesate pe pagina web Parlamentului.

Consiliul de supraveghere, conform Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, este compus din 7 membri:
a) un preşedinte, care este şi Guvernator al Băncii Naţionale;
b) un vicepreşedinte, care este şi prim-viceguvernator al Băncii Naţionale;
c) un membru, care este şi viceguvernator al Băncii Naţionale;
d) patru membri, care nu sînt salariaţi ai Băncii Naţionale.