Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Decizia BNM-ului de a diminua…

Decizia BNM-ului de a diminua rata dobânzilor cu 3%

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), în cadrul şedinţei din 4 iulie, a adoptat prin vot unanim hotărârea de a diminua rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 3%, de la 13 până la 10% anual. De asemenea, va fi diminuată rata de dobândă la creditele overnight: de la 16 până la 13% anual; precum și la depozitele overnight: de la 10 până la 7% anual.

Reprezentanții BNMsusțin că se observă o dinamică descendentă a ratei anuale a inflației pentru a cincea lună consecutiv, deși aceasta încă se menține peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta inflației de 5.0 la sută. Rata anuală a inflaţiei pentru luna mai 2016 a înregistrat nivelul de 7.9%.

Decizia de a diminua rata dobânzilor este una bună pentru agenții economici, dar și pentru oamenii care iau creditele și au un loc stabil de muncă care le permite rambursarea acestor credite. Astfel, atât persoanele fizice cât și juridice vor avea acces la credite mai ieftine… Situația economică a țării este mult mai bună în anul 2016, decât în anul 2015. De asemenea, în prezent observăm că BNM are un comportament mult mai responsabil și matur, față de cel din anii precedenți ”, a explicat Viorel Chivriga, expert economic la IDIS Viitorul. Totodată, expertul susține că decizia de astăzi a BNM, denotă faptul că instituția acordă o atenție mai mare comunității de afaceri și anume – accesul la creditare.

În trimestrul I 2016, activitatea economică a consemnat o majorare de 0.8 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015. Din perspectiva utilizărilor, dinamica respectivă este determinată de sporirea consumului final al gospodăriilor populației și a formării brute de capital, generând o contribuție de 2% și, respectiv, de 3%. Pe categorii de resurse, evoluția pozitivă a PIB-ului a fost determinată, în principal, de majorarea valorii adăugate brute din toate sectoarele, cu excepția celei din „construcții” și „alte servicii”. Astfel, a fost înregistrată majorarea volumului producției în „agricultură” cu 5.1 la sută, „comerț” cu 3.5 la sută, „transport și comunicații” cu 2.8 la sută și în „industrie” cu 1.1 la sută.

În luna aprilie 2016, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2015 cu 18.0 la sută, iar importurile cu 21.4 la sută. În același timp, producția industrială a consemnat o majorare de 10.0 la sută. Volumul cifrei de afaceri aferent comerțului cu amănuntul a sporit cu 0.4 la sută, iar volumul comerțului cu servicii cu 2.1 la sută în luna aprilie 2016 față de perioada similară a anului precedent.

Conform comunicatului BNM, volumul creditelor noi acordate în acest an s-a micșorat cu 14.6 la sută, iar depozitele noi atrase au crescut cu 55.5 la sută față de perioada similară a anului precedent. Soldul total al creditelor la sfârșitul lunii mai s-a diminuat cu 10.3 la sută.