Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   (VIDEO) Candidatul pe bicicletă: „Mă…

(VIDEO) Candidatul pe bicicletă: „Mă declar învins de sistem. De unde a luat Marian Lupu ștampilele vineri noaptea?”

Cadidatul independent Oleg Brega se retrage din cursa electorală. Într-un mesaj video postat pe pagina sa de socializare, acesta afirmă că se lasă învins de sistem, că  electorala prezidențială s-a compromis din cauza unor candidați  ca Marian Lupu, dar și este imposibil să să colectezi semnături în „trei ceasuri”. Activistul le mulțumește susținătorilor săi și îi îndeamnă să semneze pentru alți candidați care vor putea lupta contra mafiei.

„Am auzit că Lupu este primul în buletinul de vot, mie mi se pare asta descalificant pentru CEC, pentru întreaga Republică Moldova pentru că acceptă  așa bătaie de joc față de procesul electoral. Este imposibil să colectezi semnăturile în trei ceasuri, dacă ai primit listele de subscripție de vineri la 14:00 , iar la ora 17.00 se închid toate primăriile. Iată vin de la primăria or. Căușeni. Mi-au spus că sâmbăta nu lucrează. De unde a luat Marian Lupu ștampilele vineri noaptea sau sâmbată toată ziua, dacă admitem că vineri după masă a strâns semnături? Mie mi se pare inadmisibil, electorala prezidențiala s-a compromis, și din această cauză mă declar învins, nu mai vreau să concurez în așa condiții și cu așa concurenți. Cu toată flora și fauna de pretinși candidați independenți care tot de mafie au fost trimiși. Ii rog pe toți care m-au susținut până acum să mă scuze, dacă doresc să semneze pentru alți candidați care vor face față mafiei. Semnăturile pentru Oleg Brega nu vor fi prezentate la CEC. Oleg Brega se retrage din cursa electorală.”, declară Oleg Brega. 

Cu peste 1000 de semnături declarate nule, Marian Lupu a devenit primul concurent electoral la funcția de președinte al R. Moldova, după ce CEC a sta­bi­lit că din tota­lul de sem­nă­turi pro­ce­sate, 15 157 de sem­nă­turi se con­si­deră vala­bile și întru­nesc cerin­țele legale.

Per­for­maţa demo­cra­ţi­lor de a aduna, în timp record, aproape numă­rul dublu de sem­nă­turi nece­sare pen­tru susţi­ne­rea can­di­da­tu­rii lui Marian Lupu la fun­cţia de şef al sta­tu­lui a gene­rat mai multe semne de între­bare. Un sim­plu cal­cul arit­me­tic arată că, în cele 24 de ore des­ti­nate colec­tă­rii celor 29 mii de sem­nă­turi, ade­pţii PDM au colec­tat câte 1208 sem­nă­turi pe oră. „Lucru impo­si­bil”, susţin alţi can­di­daţi pre­zi­denţi­ali, impli­caţi acum în ace­laşi exer­ci­ţiu elec­to­ral.

Între timp, anga­jaţi ai mai mul­tor insti­tu­ţii de stat din dife­rite rai­oane ale R. Mol­dova sesi­zează că au fost „impuşi” să sem­neze pen­tru can­di­da­tul PDM.