Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   (VIDEO) Unii concurenți au utilizat…

(VIDEO) Unii concurenți au utilizat resursele administrative și au raportat cheltuieli mai mici

Observarea Alegerilor Președintelui din 30 octombrie 2016 constată în raportul nr.2 de monitorizare cazuri de utilizare a resurselor administrative în campaniile de colectare a semnăturilor de către grupurile de inițiativă, cazuri de colectare a semnăturilor de către persoane neautorizate și evitarea reflectării cheltuielilor reale în procesul de colectare a semnăturilor.

Sursa Video: www.ZdG.md

Analiza cadrului legal privind alegerile prezidențiale arată că, legislația este în mare parte conformă standardelor internaționale, chiar dacă normele cu privire la alegerile prezidențiale sunt mai recente, iar practica de aplicare durabilă a acestora încă nu există. În acest context, atragem atenția că, în scrutinul prezidențial, studenții și elevii cu drept de vot pot vota doar în baza unor reguli generale fără posibilitatea de a vota în baza carnetelor de student/elev, așa cum se întâmplă, de exemplu, în cadrul alegerilor parlamentare. Astfel, Promo-LEX recomandă reglementarea participării studenților/elevilor cu drept de vot la procesul electoral prin aplicarea unor prevederi uniforme, nediscriminatorii, durabile și aplicabile pentru toate tipurile de scrutin.

Observatorii notează că, în această perioadă, CEC a manifestat un nivel sporit de activitate, adoptând actele necesare respectării Programului calendaristic. Totuși, Misiunea de observare consideră că, în ziua de 3 septembrie 2016, CEC putea să activeze în vederea realizării sarcinilor, inclusiv să primească acte pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă, dar nu și să înregistreze candidații la funcția de Președinte, deoarece în acest fel, indirect, a favorizat candidatul PDM, Marian Lupu.

Totodată, pentru asigurarea transparenței, Promo-LEX recomandă CEC-ului să asigure neîntârziat publicarea pe pagina web a instituției a tuturor demersurilor și a cererilor care vin din partea potențialilor concurenți electorali. În aceiași ordine de idei, organizația solicită asigurarea continuă a accesului la informația cu privire la valabilitatea sau nevalabilitatea semnăturilor din listele de subscripție constatată de operatori pentru ca ulterior aceasta să poată fi comparată cu deciziile adoptate de CEC privind înregistrarea candidaților.

Monitorizarea procesului de colectare a semnăturilor de către Grupurile de Inițiativă arată că în cel puțin 110 localități s-au desfășurat activități de colectare a semnăturilor pentru 7 candidați la funcția de Președinte al Republicii Moldova. În acest context, au fost raportate cazuri izolate de colectare a semnăturilor în listele de subscripție de către persoane neautorizate.

Totodată, observatorii Promo-LEX au sesizat cazuri ce pot fi calificate drept utilizare a resurselor administrative în procesul de colectare a semnăturilor în favoarea a patru candidați desemnați: Marian Lupu (PDM), Mihai Ghimpu (PL), Iurie Leancă (PPEM) și Igor Dodon (PSRM). În acest sens, merită a fi evidențiat faptul că, grupul de inițiativă al candidatului  Marian Lupu a colectat semnături în 311 localități  conduse de primari ai PDM, ceea ce constituie circa 75,12 % din totalul celor 414 localități în care au fost colectate semnături. În cel puțin două cazuri, colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Marian Lupu s-a desfășurat în incinta autorităților și instituțiilor publice (primărie, școală, grădiniță).

Observatorii au mai sesizat două cazuri de utilizare a funcției în procesul de depunere a listelor de subscripție în timpul programului de lucru: în susținerea candidatului PPEM, dl Iurie Leancă, de către vicepreședintele r. Cantemir, și în susținerea candidatului PSRM, Igor Dodon, de către 2 asistenți sociali.

Promo-LEX observă că, pentru perioada monitorizată, atât partidele politice, cât și candidații care și-au anunțat intenția de a participa la alegerile din 30 octombrie, au intensificat activitățile cu tentă electorală. Astfel, de către observatori au fost constatate cel puțin 27 de activități cu tentă electorală în favoarea a 8 partide politice/potențiali concurenți (PSRM/Igor Dodon, PP PN, PDM/Marian Lupu, Valeriu Ghileţchi, PPEM/ Iurie Leancă, PPPDA/Andrei Năstase, PPPAS/Maia Sandu).

La capitolul raportării finanțelor, în perioada de raportare, 3 grupuri de inițiativă care au prezentat la CEC listele de subscripție, au declarat în rapoartele financiare totalizatoare cheltuieli mai mici decât cele estimate sau au depus declarații precum că nu au avut cheltuieli. Astfel, potrivit estimărilor Misiunii de Observare, aceste grupuri de inițiativă nu au reflectat în rapoartele lor financiare totalizatoare cel puțin 85 200 lei pentru diferite categorii de cheltuieli (GI PPEM – 28 555 lei, GI PL – 24 999 lei, PPPDA – 31 646 lei). La fel, deși grupul de inițiativă în susținerea candidatului PDM a declarat cheltuieli mai mari decât cele estimate de MOA, a  omis, însă, să reflecte în raportul totalizator cheltuieli estimate de minim 10599,60 lei pentru remunerarea membrilor grupului de inițiativă și a voluntarilor.

Pe de altă parte, potrivit observatorilor Promo-LEX, în cadrul activităților cu tentă electorală, doar pentru publicitate stradală, mai multe partide politice au suportat în perioada de raportare cheltuieli financiare estimate de MOA la cel puțin 1 142 000 lei (PPPAS – 10 000 lei, PP PDA – 2000 lei, PL – 179 840 lei, PDM –  950 160 lei).

Misiunea de observare Promo-LEX cuprinde 42 observatori pe termen lung, care vor monitoriza procesul electoral în toate circumscripțiile electorale din Republica Moldova în perioada 31 august – 30 noiembrie 2016.