Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Fără avere și fără „Ordinul…

Fără avere și fără „Ordinul Republicii”. Judecătorii au retras distincția fostului premier

presedintie md

Ex-premierul Vlad Filat, condamnat astăzi de Judecătoria Buiucani la nouă ani de închisoare, a rămas fără „Ordinul Republicii”, distincție care i-a fost acordată printr-un decret semnat de Nicolae Timofti la 24 decembrie 2013.

Distincția era acordată fostului președinte PLDM  „în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în promovarea valorilor democratice, pentru contribuţie substanţială la aprofundarea dialogului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, eforturile depuse în vederea restabilirii localităţilor afectate de calamităţile naturale din vara anului 2010 şi activitate organizatorică prodigioasă”.

presedintie.md

„Mă simt foarte onorat pentru înalta distincţie, dar înţeleg, totodată, că îmi revine o mare responsabilitate în continuare”, declara atunci Vlad Filat. „Ne-am propus să acţionăm în realizarea obiectivului naţional al Republicii Moldova – integrarea în marea familie a Uniunii Europene. În acest sens facem paşi concreţi şi palpabili. Am demonstrat lumii întregi că suntem o ţară cu oameni care pot fi solidari atunci când este nevoie şi sunt încrezător vizavi de viitorul Republicii Moldova şi viitorul nostru ca cetăţeni ai acestei ţări”, afirma fostul premier.

La 27 iunie, instanța de jude­cată a decis, pe lângă con­dam­na­rea la 9 ani de închi­soare, și con­fis­ca­rea ave­rii fos­tu­lui pre­mier Vlad Filat, cunos­cut drept unul din­tre cei mai bogați cetă­țeni ai R. Mol­dova.

Vedeți aici imobilele, terenurile și mașinile confiscate de instanță.

De ase­me­nea, ex-premierului i-a fost apli­cată o amendă în valoare de 3.000 de uni­tăţi con­venţio­nale. Acesta a fost pri­vat de drep­tul de a deţine anu­mite fun­cţii publice pe o peri­oadă de 5 ani. Este pri­mul caz în jus­ti­ția din R. Mol­dova când un prim-ministru este con­dam­nat la închi­soare. Deci­zia nu este una defi­ni­tivă și poate fi ata­cată la Cur­tea de Apel în ter­men de 15 zile. Sen­tința moti­vată va fi pro­nun­țată la 1 iulie. Atât procurorul, cât și apărarea au declarat că vor contesta sentința.

Foto: pldm.md