Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   CEC spune cum ar putea…

CEC spune cum ar putea fi considerate NULE și NEVALABILE alegerile prezidențiale

Există o singură condiție prevăzută de Codul Electoral care stipulează când alegerile pot fi considerate nevalabile. „Alegerile sunt considerate nevalabile dacă la primul tur de scrutin au participat mai puțin de 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale. Hotărârea cu privire la declararea alegerilor nevalabile se adoptă de către CEC în baza actelor prezentate din teritoriu de către organele electorale inferioare”, a declarat șefa serviciului de presă a Comisiei Electorale Centrale, Rodica Sârbu.

Totodată,  întrebată despre neregulile sesizate deja de Promo-LEX, referitor la res­tric­țio­narea sau obs­truc­țio­na­rea pro­ce­su­lui de obser­va­re libe­ră în sec­țiile de vot, la sigilarea urne­lor de vot cu încălcări ale pro­ce­du­ri­lor lega­le, la trans­por­ta­rea orga­ni­za­tă a ale­gă­to­ri­lor sau la înre­gis­tra­rea per­soa­nelor stră­i­ne  pe adre­sa per­so­na­lă de domi­ci­liu a unui alegător ș. a., reprezentanta CEC a declarat că „toate sesizările și toate contestațiile, inclusiv în ziua alegerilor, se depun la organul electoral competent. Ele vor fi examinate și în cazul în care se constată că au avut loc, se ia o decizie în acest sens”.

Totodată, Codul Electoral stipulează că alegerile pot fi declarate nule dacă „Curtea Constituţională stabileşte că în procesul alegerilor şi/sau la numărarea voturilor au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele votării şi atribuirea mandatelor”.

Urmăriți AICI LiveText despre procesul de vot: MOLDOVA ÎȘI ALEGE PREȘEDINTELE

 

Publicitate
Publicitate