Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Ce spune Veaceslav Platon despre…

Ce spune Veaceslav Platon despre mandatul de arest și implicarea sa în furtul miliardului

Omul de afaceri Veaceslav Platon neagă legătura sa cu „jaful miliardului” și susține că ceea ce s-a întâmplat astăzi, atunci când procurorii l-au anunțat în căutare, nu este decât încercarea de a porni un nou dosar politic.

„Nimeni și niciodată nu m-a invitat la audieri, deși mulți cunosc numărul meu de telefon. Totul a fost făcut în grabă. Plahotniuc a aflat că eu am oferit mai multă informație despre furtul miliardului organelor de drept din mai multe țări și despre multe alte ilegalități comise de el. De aceea, consider că acest dosar este unul fabricat, bazat pe unele declarații făcute de Ilan Șor și ghidat de Vlad Plahotniuc. Sunt de acord să fiu audiat de către procurori prin intermediul unei conferințe video, care să fie înregistrată și la care jurnaliștii să aibă acces liber… Însă, consider că procurorii nu vor vrea astfel de audieri, pentru că ceea ce se întâmplă acum este doar pentru binele lui Vlad Plahotniuc, conform planului său, Și ceea ce el face acum este un alt dosar politic”, este de părere omul de afaceri Veaceslav Platon.

De asemenea, el susține că nu este implicat în banii furați de la BEM.

„Eu sunt martorul care poate povesti, în cele mai mici detalii, cine se face vinovat de acest furt, cum a avut loc și cine beneficiază pe seama acestor bani?… Da, recunosc, am prietenit mulți ani cu Șor și am colaborat cu Plahotniuc, de aceea acum ei mă leagă de furtul din sistemul bancar, însă, mare noroc a fost atunci când în februarie 2014 am decis să plec din Moldova din cauza neînțelegerilor între mine și Plahotniuc”, adaugă Platon, care susține că se află acum în Ucraina.

Menționăm că, astăzi, 25 iulie, Viorel Morari, procurorul-șef al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție, a anunțat că  omul de afa­ceri Vea­ce­slav Pla­ton a fost anun­țat în cău­tare inter­națio­nală.  „A fost dis­pus man­dat de arest, pen­tru 30 de zile, pe numele lui Vea­ce­slav Pla­ton, care este anun­țat în cău­tare inter­națio­nală”, a men­țio­nat Vio­rel Morari. Potri­vit lui, Pla­ton ar fi bene­fi­ciat de cre­dite neper­for­mante în valoare de 800 mili­oane de lei.

Vea­ce­slav Pla­ton (n. 24 ianu­a­rie 1973, Cău­șeni) este un poli­ti­cian și om de afa­ceri. A fost depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­dova din 2009 până în 2010 pe lis­tele Ali­an­ței Mol­dova Noas­tră, fiind con­si­de­rat unul din cei mai bogați mol­do­veni. În ulti­mii ani, a fost acu­zat de par­ti­ci­pare în diverse scheme ile­gale, fiind pore­clit „rai­de­rul numă­rul 1 din spa­țiul CSI”. În 1998, Pla­ton a fost ales mem­bru al Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­și­nău pe lis­tele blo­cu­lui elec­to­ral al agra­rie­ni­lor. În 1994 a deve­nit vice­pre­șe­dinte al con­si­li­u­lui de admi­nis­trare al băn­cii „Mol­dind­con­bank”, apoi și vice­pre­șe­dinte al con­si­li­u­lui băn­cii „Inves­tpri­va­tbank”. A avut afa­ceri în dome­niul zahă­ru­lui în Repu­blica Mol­dova apoi în dome­niul atomo-energetic din Ucraina. Deține și cetă­țe­nia Fede­ra­ției Ruse.

Pla­ton deține mai multe afa­ceri, prin inter­me­di­ari, în R. Mol­dova, Ucraina și Fede­ra­ția Rusă.