Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Ce spune CEC despre cele…

Ce spune CEC despre cele 5 865 de semnături nule ale lui Ghimpu

În urma veri­fi­că­rii auten­ti­ci­tă­ții date­lor din lis­tele de sub­scrip­ție prezentate de Partidul Liberal, 5 865 sem­nă­turi au fost decla­rate nule și nea­ve­nite. În hotărârea adoptată de CEC nu sunt menționate însă și erorile pentru care semnăturile au fost respinse. Solicitați să se expună asupra faptului dacă acestea puteau fi anulate deoarece persoanele ar fi semnat și pentru candidatul PDM, Marian Lupu, reprezentanții CEC nu au putut să ne dea la moment un răspuns exact.

cec.md
Iurie Ciocan

Solicitat de ZdG, membrul CEC Iurie Ciocan a declarat că motivele pentru care cele 5 865 de semnături au fost declarate nule pot fi diverse.

„Avem o listă întreagă de cauze: nu este ștampila PL-ului, nu este semnătura colectorului, poate sunt corectări, diferite alte situații. Din ceea ce am văzut eu, erau corectări. Dar acestea la toți sunt.  De semnături repetate, care se găsesc și în listele de subscripție prezentate de Marian Lupu nu-mi amintesc. Nu știu dacă erau erori și de acest fel.”, a declarat Iurie Ciocan și ne-a direcționat către raportorul CEC pe acest subiect.

cec.md
Veaceslav Agrigoroae

La rândul său, secretarul CEC, Veaceslav Agrigoroae, a precizat că a văzut pe diagonală raportul grupului de lucru care a verificat listele depuse de grupul de inițiativă pentru colectare semnăturilor în susținerea candidaturii lui Mihai Ghimpu la șefia statului, de aceea nu poate să numească niște date exacte, dar spune că coincidențele de nume erau în număr nesemnificativ, de circa 100.  Totodată, Veaceslav Agrigoroae ne-a recomandat să revenim la CEC mâine pentru a putea obține o informație sigură.

„Eu cred că astfel de informație nu o să vă poată da nimeni. Ele (semnăturile – n.r.) se contrapun și se exclud automat. Din câte eu știu, care nu sunt expert în acest program, nu se fixează fiecare nume ca să se facă aprarte, de tipul „Ion s-a repetat de două ori”. Programul însuși le contrapune, găsește careva repetări, dar nu dă nume. În final dă un rezultat de câte nume s-au contrapus între ele. Este un sistem informațional, un modul, care singur lucrează și face aceste calcule. Nu cred că cineva care ar putea să dea aceste date, dar știu un lucru sigur: nu este un număr atât de mare, nici nu știu dacă este vorba de 100 de persoane sau mai mult. Luând în considerație miile și sutele  de câte se dau în calcul, nu este cifra mare.”, a declarat secretarul CEC.

Pen­tru a fi înre­gis­traţi în cali­tate de can­di­daţi la fun­cţia de Preşe­dinte al R. Mol­dova, toţi soli­ci­tanţii sunt obli­gaţi să pre­zinte la CEC lis­tele de sub­scri­pţie, colec­tate de mem­brii gru­pu­ri­lor de ini­ţi­a­tivă, cu sem­nă­tu­rile a cel puţin 15 mii, dar nu mai mult 25 mii de susţi­nă­tori cu drept de vot.  Un ale­gă­tor poate susţine, prin sem­nă­tură, doar un sin­gur can­di­dat (!), spune legea, care poate da mari bătăi de cap con­cu­ren­ți­lor elec­to­rali.

Ast­fel, dacă se va sta­bili că cineva a sem­nat pen­tru doi can­di­dați, va fi con­si­de­rată vala­bilă doar sem­nă­tura celui care a adus pri­mul la CEC lis­tele cu sem­nă­turi. Tot­o­dată, un can­di­dat nu-și poate lua îna­poi lis­tele pen­tru a le com­pleta, în cazul în care îi sunt anu­late o parte din sem­nă­tu­rile adu­nate.