Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Noi tarife pentru serviciile prestate…

Noi tarife pentru serviciile prestate de Poșta Moldovei

sursa: Poșta Moldovei

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a aprobat, în cadrul ședinței din 11 martie 2024, tarifele pentru serviciile poștale din sfera Serviciului Poștal Universal (SPU) furnizate de Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”.

Potrivit unui comunicat de presă emis de ANRCETI, tarifele pentru serviciile din sfera Serviciului Poștal Universal, care cuprinde trimiteri poștale interne și trimiteri poștale internaționale, au fost calculate, de către Î. S. ”Poșta Moldovei”, conform Metodologiei de stabilire a tarifelor.

„La baza elaborării acestor tarife au stat datele financiar-contabile din anul 2022, colectate în baza evidenței contabile separate pe serviciile date, auditate de o companie de audit externă, care a confirmat lipsa deficiențelor care ar duce la distorsionarea situației din rapoartele elaborate de Î.S. ”Poșta Moldovei”. Analiza minuțioasă a rapoartelor privind costurile, veniturile și capitalul angajat pentru anul 2022 au arătat că veniturile obținute de Î.S. ”Poșta Moldovei” nu acoperă cheltuielile înregistrate pentru prestarea serviciilor din sfera SPU, ceea ce impune modificarea tarifelor pentru asigurarea continuității prestării Serviciilor Poștale Universale”, se arată în comunicatul ANRCETI.

Din nota informativă la proiectul adoptat, rezultă că tarifele propuse pentru trimiterile poștale interne vor înregistra o creștere față de cele în vigoare, în medie cu circa 46%.

De asemenea, tarifele propuse pentru trimiterile poștale internaționale vor înregistra o creștere față de cele în vigoare în medie cu circa 9,7%.

Tarifele aprobate vor intra în vigoare în termen de 30 de zile din data comunicării Î.S.”Poșta Moldovei”. Tarifele aprobate sunt unice pentru întreg teritoriul Republicii Moldova.