Principală  —  Ştiri   —   Ministerul Finanțelor oferă detalii despre…

Ministerul Finanțelor oferă detalii despre IMPOZITUL PE AVERE

Radu Blaj locuieşte într-un imobil de lux din Stăuceni, mun. Chişinău

În baza Legii nr.138 din 17.06.2016, sunt aprobate o serie de modificări ale actelor normative, inclusiv la Codul Fiscal. Astfel, în legislaţia fiscală apare un nou titlu – Impozitul pe avere, care, potrivit MF, „va contribui la ameliorarea echităţii fiscale, evitarea sustrageri de la impozitare a averilor dobândite, responsabilizarea fiscală”.

Astfel, persoanele fizice care deţin în proprietate bunuri imobile (unul sau mai multe) cu destinaţie locativă (cu excepţia terenurilor) pe teritoriul R. Moldova, care au o suprafaţă mai mare de 120 m.p. şi valoare estimată, apreciată de organele cadastrale teritoriale ce depăşeşte 1,5 milioane de lei, vor plăti impozitul pe avere.

MF oferă mai multe exemple explicative:

Exemplul 1: Persoana fizică „X” deţine doar o casă cu o valoare estimată de 1330664,0 lei şi o suprafaţă de 286.05 m2.

Răspuns: Bunul imobiliar deţinut nu întruneşte ambele condiţii specificate la Titlul VI2 din Codul fiscal, adică, valoarea acestuia este mai mică de 1,5 mil. lei, respectiv persoana „X” nu va achita impozitul pe avere.

Exemplul 2: Persoana fizică „Y” deţine doar un apartament cu o valoarea estimată de 1,7 mln lei şi o suprafaţă de 115 m2.

Răspuns: Bunul imobiliar deţinut nu întruneşte ambele condiţii specificate la Titlul VI2 din Codul fiscal, adică, suprafaţa bunului imobiliar este mai mică de 120 m2, respectiv persoana „Y” nu va achita impozitul pe avere.

Exemplul 3: Persoana fizică „Z” deţine 2 apartamente. Primul apartament are o valoarea estimată de 0,85 mln lei şi o suprafaţă de 75 m2, iar al doilea apartament are o valoarea estimată de 0,65 mln lei şi o suprafaţă de 55 m2 .

Răspuns: Bunurile imobiliare deţinute au în total o valoarea estimată de 1,5 mln lei (0,85 mln lei + 0,65 mln lei) şi o suprafaţă totală de 130 m2 (75 m2+55 m2). Respectiv se întrunesc ambele condiţiile specificate la Titlul VI2 din Codul fiscal, respectiv persoana „Z” urmează să achite impozitul pe avere.

Baza impozabilă a bunurilor imobile constituie valoarea estimată a bunurilor, apreciată de organele cadastrale teritoriale. Dacă bunul imobil este obiect al unui credit imobiliar sau a unui contract de leasing financiar, obiect al impunerii va constitui diferenţa pozitivă formată între valoarea estimată a bunului imobiliar şi suma rămasă până la stingerea totală a creditului sau contractului de leasing financiar, în cazul în care aceasta corespunde criteriilor specificate mai sus.

Exemple:

Exemplul 4: Persoana fizică „X” deţine 2 apartamente. Primul apartament are o valoarea estimată de 1 mln lei şi o suprafaţă de 110 m2, iar al doilea apartament are o valoarea estimată de 0,65 mln lei şi o suprafaţă de 55 m2 .

Răspuns: Valoarea impozabilă a bunurile imobiliare deţinute va constitui 1,65 mln lei (1 mln lei + 0,65 mln lei).

Exemplul 5: Persoana fizică ,,Y” deţine o casă care este obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) cu o valoarea estimată a bunului imobiliar fiind de 2 mln. lei iar suprafaţa constituie 180 m2.

La situaţia din 1 noiembrie 2016, suma rămasă pînă la stingerea totală a creditului constituie 0,7 mln. lei.

Răspuns:
Valoarea impozabilă a bunului imobiliar deţinut va constitui 1,3 mln. lei (2 mln. lei – 0,7 mln. lei).

Cota impozitului aplicată asupra bazei impozabile constituie 0,8 %. Calcularea impozitului pe avere şi prezentarea avizelor de plată va fi efectuată de oficiile fiscale teritoriale până la 10 decembrie pentru situaţia existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune (2016). Impozitul pe avere urmează a fi achitat până la 25 decembrie a anului de gestiune.

Exemple:

Exemplul 6: Persoana fizică „X” deţine 2 apartamente. Primul apartament are o valoarea estimată de 0,85 mln lei şi o suprafaţă de 75 m2, iar al doilea apartament are o valoarea estimată de 0,65 mln lei şi o suprafaţă de 55 m2 .

Răspuns: Suma impozitul pe avere va constitui 12000 lei [(0,85 mln lei + 0,65 mln lei) *0,8%)].

Exemplul 7: Persoana fizică ,,Y” deţine o casă care este obiect al unui credit imobiliar (ipotecar). cu o valoarea estimată a bunului imobiliar fiind de 2 mln. lei iar suprafaţa constituie 180 m2.

La situaţia din 1 noiembrie 2016, suma rămasă pînă la stingerea totală a creditului constituie 0,7 mln. lei.

Răspuns:
Suma impozitul pe avere va constitui 10400 lei [(2000000-700000)*0,8%)].

Exemplul 8:
La data de 15 decembrie 2016 persoana fizică ,,X” devine proprietar al unei case cu o valoarea estimată de 1,6 mln. lei şi o suprafaţa de 130 m2.

Răspuns: Bunul imobiliar respectiv nu va deveni obiect al impunerii pentru anul 2016, impozitul pe avere urmînd a se achita începînd cu anul 2017, în cazul în care la situaţia din 01 noiembrie acesta va fi în proprietatea persoanei date.

Notă: Impozitul pe avere este un impozit aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinaţie locativă şi căsuţe de vacanţă (cu excepţia terenurilor), în cazul în care acestea întrunesc condiţiile specificate în prezentul titlu şi nu se răsfrânge asupra bunurilor cu destinaţie comercială.