Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Guvernul a aprobat semnarea acordului…

Guvernul a aprobat semnarea acordului privind achiziționarea terenului fostului Stadion Republican pentru noul sediul al Ambasadei SUA

Sursa: deschide.md

Guvernul R. Moldova va semna un acord cu Guvernul Statelor Unite ale Americii privind achiziționarea proprietății pentru noul sediu al Ambasadei SUA la Chișinău. Hotărârea de Guvern a fost aprobată în ședința de miercuri, 10 iulie.

Astfel, conform Executivului, bunul imobil urmează să fie achiziționat printr-un tratat bilateral interguvernamental, nu un contract de vânzare-cumpărare a terenului fostului Stadion Republican din municipiul Chișinău, strada Tighina 12, cu suprafața totală de 5,1814 ha.

Nu se cunoaște deocamdată suma de bani pe care o va plăti misiunea diplomatică statului. Totuși, reprezentanții Guvernului au transmis în luna martie că prețul de vânzare estimat ar fi de circa 15 milioane de euro, „însă toate datele finale vor fi făcute publice după ce echipa de negociatori va încheia toate procesele”.

Anterior, Parlamentul a modificat legislația pentru ca Guvernul să poată negocia prețul bunului imobil pornind de la valoarea de referință cadastrală a terenului, nu de la valoare de piață.

Documentul urmează să substituie Acordul, semnat la Chișinău la 12 iulie 2019, între Guvernul R. Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru construcția Ambasadei.

Acordul se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungit cu perioade suplimentare de câte un an fiecare, de maxim 5 ori.

„Scopul final al încheierii tratatului este construirea unei noi Ambasade a SUA în Republica Moldova, ce ar include oficii, spații rezidențiale, depozit, spații de recreere, și pentru orice alt scop destinat sprijinirii activităților diplomatice și consulare ale Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, așa cum este stabilit de Guvernul Statelor Unite ale Americii („Spațiul Ambasadei”), și al creării parcurilor și altor spații deschise accesibile publicului larg („Spațiul Parcului”).

Părțile vor coopera cu bună-credință în vederea facilitării dobândirii de către partea americană a dreptului de proprietate asupra terenului prenotat, în conformitate cu condițiile art.2-4 din tratat. În acest scop, partea moldovenească va folosi toate măsurile și mijloacele necesare, în conformitate cu dreptul internațional și legislația internă Republicii Moldova, pentru a asigura, nu mai târziu de sfârșitul termenului inițial de un an al opțiunii, a dreptului părții americane de a procura terenul cu suprafața totală de 5,1814 ha, numărul cadastral 0100208.277 pentru construirea unei noi Ambasade a Statelor Unite ale Americii.

La rândul său, Guvernul Statelor Unite ale Americii se obligă să asigure plata sumei bănești, indicată în art.3 al tratatului, pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului menționat, în folosul Guvernului Republicii Moldova, precum și plata sumei bănești cu titlu de rambursare a cheltuielilor pentru costurile documentate aferente transferului lotului de teren”, se arată în „argumentarea necesității aprobării semnării Acordului”.

Hotărârea de Guvern mai prevede că, în semn de omagiu adus „semnificației istorice a fostului stadion”, SUA ar urma să renoveze și să repare porțile istorice ale stadionului, intrarea și spațiile asociate acesteia și le vor face accesibile publicului.

În plus, Guvernul SUA „își asumă să rezerve o parte din teren pentru spații de parc accesibile publicului, al cărui design va fi dezvoltat în colaborare cu Guvernul R. Moldova și profesioniștii locali în design”.

Totodată, cele două părți urmează să aleagă un nume pentru spațiul parcului, care „va reprezenta valorile reciproce de colaborare și relația amicală dintre aceste țări, un ideal sau un scop comun sau un alt nume potrivit asupra căruia părțile vor conveni”. SUA vor avea dreptul să folosească o parte din spațiul parcului pentru expuneri de artă, organizarea de evenimente culturale, „inclusiv amplasarea unei statui/monument”.

Autoritățile estimează că construcția noului sediu al ambasadei Statelor Unite al Americii la Chișinău va crea „sute de locuri de muncă”, susținând afacerile locale și contribuind la economia Chișinăului.

„Pentru implementarea prevederilor tratatului, va fi adoptată o lege pentru declararea utilității publice a
construcțiilor (cu excepția celor proprietate de stat) și pentru exproprierea acestor construcții cu o
dreaptă și prealabilă despăgubire.

Dat fiind că pentru implementarea tratatului este necesar ca să fie dobândit dreptul de proprietate a statului asupra construcțiilor de pe terenul cu nr. cadastral 0100208.277, sunt necesare mijloace financiare suplimentare, care conform art. 3 alin. (3) din tratat, Guvernul SUA își asumă să le achite. Totodată, potrivit art. 2 alin. (6) din Acord, părții Americane vor fi acordate scutirile, la care are dreptul în temeiul dreptului internațional sau conform legilor R. Moldova, de la impozite, taxe și alte costuri oficiale asociate cu transferul și proprietatea asupra terenului”, se mai menționează în „argumentarea necesității aprobării semnării Acordului”.

Semnarea Acordului urmează să aibă loc în luna iulie 2024.

În ședința din 10 aprilie, Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind achiziționarea proprietății pentru noul sediu al Ambasadei SUA în R. Moldova și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia.

Terenul de 5,2 hectare de pe strada Tighina va fi vândut Ambasadei SUA prin intermediul unui acord. Guvernul a anunțat la sfârșitul lunii martie că a inițiat procesul de negociere a documentului care „va debloca procesul prin care acest teren din centrul capitalei, abandonat de aproape 17 ani, va putea fi valorificat, iar tot acest sector al Chișinăului va fi revitalizat”. Se estimează că prețul de vânzare va fi de circa 15 milioane de euro, însă toate datele finale vor fi făcute publice după ce echipa de negociatori va încheia toate procesele, a anunțat Guvernul R. Moldova într-un comunicat de presă.

Guvernul a menționat că banii din vânzarea terenului vor fi alocați pentru câteva proiecte importante: 

  • crearea Centrului de Cultură și Artă contemporană „Universul”;
  • reparația școlilor sportive din toată țara;
  • realizarea studiului de fezabilitate și proiectarea viitorului Stadion Național.

Vânzarea se va face la un preț corect și vine cu câteva condiții obligatorii: păstrarea porților ca obiect arhitectural de valoare, crearea unei zone verzi pe acel teren și respectarea unor restricții de înălțime”, a a anunțat atunci Executivul.