Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   DOC/ Comisia de la Veneția,…

DOC Comisia de la Veneția, recomandări privind reformarea Curții Supreme de Justiție: „Evaluarea extraordinară a judecătorilor prevăzută în proiectul de lege ar putea fi justificată doar în circumstanțe excepționale”

Foto: Olesea Stamate/Facebook

Comisia de la Veneția a venit cu mai multe recomandări pentru Ministerul de Justiție din R. Moldova în legătură cu proiectul de lege privind Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Astfel, în avizul comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției Generale a Drepturilor Omului și a Statului de Drept (DGI) a Consiliului Europei, adoptat în cadrul celei de-a 132-a sesiuni plenare, care a avut loc în perioada 21-22 octombrie, se menționează că în timp ce „pre-vettingul” candidaților și verificările de integritate exercitate prin evaluarea declarațiilor de avere sunt „destul de comune și necontroversate în principiu”, o verificare extraordinară ar putea fi justificată doar în cazul unor „circumstanțe excepționale”.

Avizul comun, solicitat de Ministerul Justiției al R. Moldova, examinează dispozițiile referitoare la rolul CSJ în uniformizarea aplicării legii, la reforma componenței CSJ pentru a include profesioniști în domeniul juridic, alții decât judecătorii de carieră, la reducerea numărului de judecători ai CSJ de la 33 la 20, precum și la evaluarea judecătorilor, prin verificarea judecătorilor în funcție și a candidaților.

Deși menționează că verificarea prealabilă a candidaților este, în principiu, mai puțin controversată, avizul subliniază că verificarea extraordinară a judecătorilor prevăzută în proiectul de lege ar putea fi justificată doar în „circumstanțe excepționale”.

În acest sens, Comisia de la Veneția reiterează mai multe recomandări adresate în trecut autorităților moldovenești cu privire la necesitatea de a respecta cadrul constituțional, în special dispozițiile constituționale referitoare la independența sistemului judiciar, și de a prevedea un sistem de verificare numai după ce au fost luate în considerare toate celelalte metode de răspundere judiciară (proceduri disciplinare, evaluare periodică și, în cazuri extreme, anchetă și urmărire penală).

În ceea ce privește numărul și componența judecătorilor CSJ, Comisia de la Veneția consideră că o componență mixtă de judecători de carieră și alți profesioniști din domeniul juridic și reducerea numărului de judecători „ar trebui introduse treptat și fără a afecta judecătorii în funcție în prezent”, potrivit avizului.

Comisia consideră mai adecvat faptul că, având în vedere viitoarele competențe ale CSJ, ca rezultat al procesului gradual, în cadrul CSJ să existe 13 judecători de carieră și 7 judecători care nu sunt de carieră.

„În ceea ce privește numărul și componența judecătorilor CSJ, dispoziția care introduce o componență mixtă a CSJ ar trebui să fie aplicată doar treptat și pro futuro, fără a afecta judecătorii în funcție ai CSJ prin reducerea numărului de judecători de carieră la 11. În plus, având în vedere dimensiunea viitoare a Curții Supreme, proporția 7 (judecători care nu sunt de carieră) – 13 (judecători de carieră) pare mai adecvată. Comisia salută atitudinea deschisă a autorităților moldovenești de a lua în considerare aceste modificări”, se arată în textul avizului.

„Ar trebui să se adopte o abordare graduală în ceea ce privește reducerea numărului de judecători, prin introducerea unor dispoziții tranzitorii care să stabilească o perioadă intermediară de câțiva ani în care numărul efectiv de judecători să poată varia între 33 și 20. Acest lucru ar permite adaptarea la celelalte modificări introduse de proiectul de lege (numirea juriștilor non-judecători, evaluarea judecătorilor), acordând, totodată, un anumit timp pentru soluționarea dosarelor aflate în așteptare și pentru plecarea naturală a judecătorilor (de exemplu, pensionare sau demisie), astfel încât să se asigure, de asemenea, respectarea principiului inamovibilității judecătorilor”, mai recomandă Comisia.

La data de 22 august, Ministrul Justiției al R. Moldova a solicitat un aviz al Comisiei de la Veneția cu privire la proiectul de lege privind Curtea Supremă de Justiție. La 19 septembrie 2022, Ministrul a prezentat o versiune revizuită a proiectului de lege, în urma consultărilor publice desfășurate.

Opinia comună a Comisiei de la Veneția și a Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) a Consiliului Europei cu privire la proiectul de lege privind Curtea Supremă de Justiție:

aviz Comisia de la Veneția Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție by Ziarul de Gardă on Scribd

Una dintre principalele modificări majore propuse în proiectul de lege se referă la modificarea componenței CSJ și micșorarea numărului de judecători de la 33 la 20 de judecători până la 1 iunie 2023, când urmează să își înceapă activitatea noua componență a CSJ.

Conform proiectului, magistrații CSJ vor fi selectați de Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), prin concurs public, în bază de merit:

13 judecători vor fi selectați din rândul judecătorilor de carieră (pentru persoanele care au activat în calitate de judecător în instanțele judecătorești, proiectul prevede o experiență de cel puțin 8 ani efectiv lucrați în calitate de judecător; pentru persoanele care au activat în calitate de judecător al Curții Constituționale sau al Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO) – o experiență de cel puțin 6 ani efectiv lucrați în funcția respectivă)

7 judecători vor fi selectați din rândul juriștilor non-judecători (avocați, procurori, profesori universitari), care au o experiență de cel puțin 10 ani efectiv lucrați în funcțiile respective.

Potrivit Ministerului Justiției, proiectul prevede și efectuarea evaluării extraordinare a actualilor judecători ai CSJ, precum și a candidaților la cele 7 funcții destinate non-judecătorilor. Evaluarea extraordinară se va efectua în două etape: evaluarea integrității etice și financiare, și evaluarea profesionalismului.

„Prima etapă este pusă în sarcina Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (Comisia pre-vetting), care se va expune asupra integrității etice și financiare a actualilor judecători din CSJ, cât și a candidaților la funcțiile vacante din CSJ. În acest context, se propune prelungirea mandatului Comisiei pre-vetting cu încă un an.

În cazul în care candidatul va promova prima etapă a evaluării de către Comisia pre-vetting, atunci CSM, prin intermediul Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, va efectua evaluarea candidatului pe un al treilea criteriu – profesionalismul relevant funcției”, anunță Ministerul Justiției.

Proiectul de lege propus spre examinare stabilește și competențele pentru CSJ:

  • asigurarea interpretării și aplicării uniforme a legislației în sistemul justiției;
  • examinarea, în calitate de primă instanță, a categoriilor de cauze stabilite de lege;
  • examinarea, în calitate de instanță de recurs, a cauzelor cu cea mai mare importanță socială și juridică, precum și asupra celor care relevă încălcări deosebit de grave ale legii și ale drepturilor omului;
  • sesizarea Curții Constituționale privind examinarea excepției de neconstituționalitate a actelor juridice care rezultă din cauze penale contravenționale, civile sau administrative concrete;
  • soluţionarea cererilor de revizuire a cauzelor în urma pronunţării unei hotărâri de condamnare a Republicii Moldova la CtEDO;
  • soluționarea, în cazurile prevăzute de lege, a altor tipuri de cereri.

De asemenea, CSJ va fi autoritatea principală responsabilă de asigurarea interpretării și aplicării uniforme a legislației în sistemul judecătoresc. În acest scop, CSJ va putea întreprinde un șir de măsuri:

  • va publica recomandările rezultate din activitatea de generalizare a practicii judiciare;
  • va elabora, aproba și publica ghiduri cu privire la aplicarea legislației (similar CtEDO, Înaltei Curți de Casație și Justiție din România);
  • la solicitarea instanțelor judecătorești va emite avize consultative (similar Curții Europene de Justiție și CtEDO);
  • va emite hotărâri obligatorii pe marginea demersului în interesul legii.

Potrivit Ministerului Justiției, la elaborarea proiectului de lege a contribuit grupul de lucru pentru elaborarea Conceptului de reformare a CSJ, din care fac parte reprezentanți ai CSJ, Consiliului Superior al Magistraturii, curților de apel, Judecătoriei Chișinău, Consiliului Superior al Procurorilor, Uniunii Avocaților din Moldova, Comisiei parlamentare juridică, numiri și imunități, Centrului de Resurse Juridice din Moldova ș.a. Reprezentanții grupului de lucru s-au întrunit în mai multe ședințe și au formulat, inclusiv, în scris propuneri pentru îmbunătățirea Conceptului de reformă și a proiectului de act normativ, mai menționează MJ.

proiectul_legii_csj by Ziarul de Gardă

Procesul de elaborare a conceptului de reformare a Curții Supreme de Justiție (CSJ) a fost inițiat la 10 iunie 2022.