Principală  —  ZdG explică  —  Consultant politic   —   Cu ce acte poți vota…

Cu ce acte poți vota la alegerile prezidențiale

Sursa foto: Radio Chișinău

Pe 1 noiembrie 2020 cetățenii R. Moldova își vor alege președintele. Pentru a-și putea exprima votul la alegerile prezidențiale, cetățenii moldoveni trebuie să aibă la ei un act de identitate.

Pe 1 noiembrie 2020 pot vota toți cetățenii R. Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani.

Pe teritoriul R. Moldova votarea se efectuează în baza următoarelor acte de identitate:

  • buletinul de identitate cu fişa de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa titularului pe teritoriul secţiei de votare;
  • buletinul de identitate provizoriu cu menţiunea privind cetăţenia R. Moldova și indicarea domiciliului titularului;
  • legitimația de serviciu pentru militarii în termen;
  • livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă).

Peste hotarele R. Moldova puteți vota în baza:

  • paşaportului cetăţeanului R. Moldova, inclusiv cu termen de valabilitate expirat;
  • buletinului de identitate al cetățeanului R. Moldova;
  • livretului de marinar.

Lista secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile prezidențiale din R. Moldova

Alegeri prezidențiale 2020: calendarul activităților organelor electorale