Principală  —  Ştiri   —   (VIDEO) ”De-aș avea”, de Cătălin…

(VIDEO) ”De-aș avea”, de Cătălin Josan. Piesa care a fost cenzurată la ”Potcoava de Aur”

Aceas­tă pie­sa urma să fie inter­pre­ta­tă de Cătă­lin Josan pe sce­na Pala­tu­lui Națio­nal, dacă nu ar fi fost cenzurat, împreună cu Pasha Parfeny, la edi­ția a XI-a a con­cer­tu­lui ”Pot­coa­va de Aur”.

Sursa Video: www.ZdG.md

Chiar dacă nu au urcat pe sce­na „Pot­coa­va de Aur”, Cătă­lin Josan și Pasha Par­feny au sus­ți­nut un con­cert de pro­test în fața Pala­tu­lui Națio­nal din Chi­și­nău.
”Este piesa care ar fi trebuit să o cânt astâzi în scenă. Am vrut să iasă un moment frumos, o combinație între orchestra simfonică, împreună cu Band-ul (n.r. Alex Calancea Band), a unei piese emblematice, scrise pe versuri de Mihai Eminescu. O piesă la care țin foarte mult și regret că n-am putut să o cânt în Palatul Național. Cu siguranță, această piesă se aude de departe, și vreau să vă o dedic cu drag. Se numește ”De-aș avea”, a declarat Cătă­lin Josan în fața mulțimii.


Alex Calancea Band & Catalin Josan – De-aș avea… (Official Video)

Acum câte­va zile, Cătă­lin Josan și Pasha Par­fe­ni au anun­țat că au fost exclu­și de la gala „Pot­coa­va de Aur” din acest an pe motiv că, în ulti­ma peri­oa­dă de timp, au trans­mis în repe­ta­te rân­du­ri mesa­je anti-Plahotniuc. Pe 27 august, curent, în tim­pul con­cer­tu­lui dedi­cat Zilei Inde­pen­den­ței R. Mol­do­va, inter­pre­tul Pasha Par­fe­ny a urcat pe sce­na insta­la­tă în Pia­ța Marii Adu­nă­ri Națio­na­le pur­tând un tri­cou inscrip­țio­nat cu mesa­jul #NuPla­ha, inspi­rat dintr-o cam­pa­nie des­fă­șu­ra­tă în acea peri­oa­dă pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re și orien­ta­tă împo­tri­va poli­ti­cia­nu­lui Vlad Pla­ho­t­niuc.

Publicitate
Publicitate