Principală  —  IMPORTANTE   —   Femeile, victime si(n)gure în faţa…

Femeile, victime si(n)gure în faţa violenţei domestice

Violenţa în familie şi violenţa sexuală sunt probleme sistematice şi răspândite în R. Moldova. Potrivit unor estimări, 63,4 la sută dintre femei şi fete în vârstă de 15 ani şi mai mult au fost supuse cel puţin unei forme de violenţă fizică, psihologică sau sexuală pe parcursul vieţii lor. Problema este mult mai acută în mediul rurual, acolo unde aproximativ 69% din femei se confruntă cu violenţa în familie. Statisticile oficiale arată că pe parcursul anului curent 549 de femei şi 45 de copii au fost supuşi violenţei domestice. Din cauza agresiunilor au decedat 15 femei şi 2 copii. În pofida angajamentelor declarate de autorităţile publice în sensul prevenirii şi combaterii fenomenului, precum şi acordării ajutorului specializat pentru victime, un Raport din 2016 elaborat de AO „Centrul de Drept al Femeilor” denotă că implicarea statului, atât la nivel de politici, cât şi de finanţare, este insuficientă.

În 2016, AO „Centrul de Drept al Femeilor” a analizat care sunt costurile suportate de victimele violenţei în familie, de organizaţiile societăţii civile şi de Guvern.

În calcul au fost luate costurile aferente sănătăţii (leziunile corporale, vizitele la spital, serviciile de urgenţă, medicamentele şi mortalitatea prematură), costurile de justiţie, suportate de către serviciile de stat şi private (poliţia, închisorile, serviciile juridice, de urmărire penală şi consiliere), costurile de protecţie socială (inclusiv programe de prevenire a violenţei, cazare şi servicii sociale directe pentru femeile cu copii), costurile suportate de societatea civilă şi programele derulate de organizaţiile non-guvernamentale şi costurile individuale suportate de victime, ca urmare a abuzului, precum şi cele suportate în încercarea de accesare a serviciilor existente.

Rezultatele arată că 60% din serviciile sociale sunt acoperite de organizaţiile societăţii civile şi nu de guvern. S-a constatat că aportul victimelor la acoperirea serviciilor de avocatură este de patru ori mai mare decât contribuţia statului. Totodată, victimele suportă o mare parte din cheltuielile de sănătate. Altfel spus, costurile suportate de victime depăşesc de 1,5 ori contribuţia statului. Mai mult, Raportul constată că peste 30% din serviciile care sunt listate în standardele internaţionale, ca fiind esenţiale, nu există în Moldova sau sunt ineficiente.

Tu nu eşti singură

Femeile supravieţuitoare ale violenţei şi alte 22 de organizaţii nonguvernamentale care formează Coaliţia Naţională „Viaţa fără violenţă în familie” au făcut un apel către autorităţile publice şi întreaga societate să ia măsuri imediate pentru combaterea violenţei faţă de femei. Apelul a fost prezentat în cadrul Dialogului public „Tu nu eşti singură. Uniţi pentru eliminarea violenţei faţă de femei”, care a avut loc pe 27 noiembrie la Chişinău.

* * *

Printre paşii identificaţi de femei şi societatea civilă ca fiind cei mai importanţi sunt:

  • aprobarea în primul trimestru al anului 2018 şi asigurarea finanţării depline a Strategiei Naţionale privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi a Planului de acţiuni, în varianta elaborată cu contribuţia societăţii civile, conform standardelor Convenţiei Consiliului Europei pentru prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei şi fete;
  • ratificarea Convenţiei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor (Convenţia de la Istanbul);
  • revizuirea în perioada 2018-2019 a curriculei şcolare din perspectiva egalităţii de gen şi promovării relaţiilor asertive pentru toate nivelele de învăţămînt în scopul prevenirii violenţei, inclusiv a violenţei pe criteriu de gen;
  • finanţarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie din bugetul naţional în 2018 şi 2019;
  • instruirea continuă a medicilor, asistenţilor sociali, poliţiştilor, parajuriştilor şi avocaţilor garantaţi de stat în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie în anul 2018 şi 2019.

* * *

În cadrul evenimentului a fost prezentată şi piesa de teatru „Iubirea nu doare”, creată în baza istoriilor femeilor care au trecut prin violenţa domestică. Campioana pozitivă, Maria Scorodinschi, a povestit istoria ei de depăşire a violenţei, şi a explicat în termeni practici care au fost obstacolele şi soluţiile din calea ei.

„Am răbdat mult, dar niciodată nu m-am împăcat cu ideea că aşa va fi până la urmă. În adâncul sufletului credeam că va fi o schimbare, că se va întâmpla o minune. Minunea s-a întâmplat când am vorbit şi am căutat ajutor. Acum ajut alte femei să iasă din cercul vicios al violenţei. Dacă nu ar exista centrele de suport, femeile nu ar avea curaj să iasă din violenţă”, a spus ea. Maria Scorodinschi a fost declarată de BBC News una dintre 100 cele mai inspiraţionale şi inovatoare femei din anul 2017.

Promisiuni oficiale

Ca răspuns la apelul femeilor şi al organizaţiilor societăţii civile, reprezentanţii statului au făcut mai multe declaraţii şi promisiuni.

„Violenţa nu trebuie să aibă loc la noi acasă, în R. Moldova. Pentru prima dată ţara noastră are o nouă strategie pentru combaterea violenţei, care sperăm sa fie implementată începând cu anul 2018”, a declarat Stela Grigoraş, ministra Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS).Viorica Dumbrăveanu, secretar de stat la MSMPS, a punctat că procesul de instruire a asistenţilor sociali va include cele mai bune practici, inclusiv cele internaţionale.

Rodica Josanu, reprezentanta Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, a menţionat în cadrul evenimentului că în prezent are loc revizuirea amplă a programei şcolare care, odată adoptată, va include abordarea centrată pe drepturile omului şi prevenirea violenţei.

„Poliţia acordă o mare atenţie fenomenului violenţei. Anul curent au intrat în vigoare modificările ce ţin de ordinul de restricţie de urgenţă. Este un pas ferm pentru o mai bună protecţie a victimelor violenţei, de a reacţiona imediat. Azi avem peste 1600 de ordine de restricţie de urgenţă acordate, peste 1600 de victime au fost protejate”, a precizat ofiţerul Inspectoratului General al Poliţiei, Ghenadie Neamţu.

Prezentă la eveniment, ambasadoarea Suediei în Moldova, Signe Burgstaller, a precizat că violenţa în bază de gen ţine de drepturile omului: „Fiecare persoană are dreptul să trăiască o viaţă fără frică de violenţă. Totodată, violenţa este expresia inegalităţii dintre femei şi bărbaţi. De aceea este important să lucrăm pentru atingerea egalităţii de gen şi abilitarea femeilor”.

„Spargerea tăcerii este primul pas pentru combaterea acestei culturi a violenţei. Trebuie să fie toleranţă zero în societate faţă de violenţă şi trebuie să existe servicii de suport, pentru ca atunci când violenţa totuşi se întâmplă, să fie luate măsurile necesare şi oferit sprijinul corespunzător”, a punctat Asya Varbanova, reprezentanta de ţară UN Women Moldova.

Dialogul public „Tu nu eşti singură: Uniţi pentru eliminarea violenţei faţă de femei” a fost organizat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Coaliţia Naţională „Viaţa fără violenţă în familie”, cu susţinerea Guvernului Suediei.

Evenimentul este parte din campania globală 16 zile de activism pentru eliminarea violenţei faţă de femei şi fete, care se desfăşoară în perioada 25 noiembrie, Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeii, şi 10 decembrie, Ziua drepturilor omului. În Moldova, campania este organizată pentru al 17-lea an consecutiv, de către guvern, autorităţile locale, organizaţiile internaţionale, societatea civilă şi oamenii din ţară. Anul acesta peste 70 de evenimente şi activităţi sunt organizate în întreaga ţară. Scopul campaniei este solidarizarea societăţii pentru eliminarea violenţei faţă de femei şi fete.