Principală  —  Investigatii  —  Ancheta   —   (doc) Milioanele chișinăuienilor „parchează” în…

(doc) Milioanele chișinăuienilor „parchează” în Cipru și Malta

Nistor Grovazu, viceprimarul mun. Chișinău, a semnat contractul de parteneriat public-privat pentru implementarea sistemului de parcări cu plată în capitală, fără ca acesta să fie aprobat, mai întâi, de Consiliul Municipal Chișinău, așa cum prevedea o decizie a Consiliului aprobată anterior, la acest subiect. Între timp, pe rolul instanțelor de judecată din R. Moldova sunt deja două litigii cu implicarea companiei care ar urma să perceapă peste o sută de lei pentru o zi de parcare pe străzile din Chișinău. Totodată, firmele din Cipru și Malta, care figurează în calitate de fondatori ai companiei, provoacă mai multe semne de întrebare vis-a-vis de integritatea acestui proiect.

La 2 octombrie 2014, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a luat o decizie „cu privire la aprobarea Studiului privind strategia de parcare în mun. Chișinău”. În actul votat de consilierii municipali se anunța inițierea unui parteneriat public-privat în scopul implementării „strategiei pe termen lung de parcare cu plată în Chișinău”, care a fost elaborată în cadrul proiectului „Chișinău – Proiect Sectorial Drumuri Urbane”, finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Documentul prevedea ca, la prima etapă, zona de parcare cu plată să cuprindă perimetrul străzilor din centrul capitalei, iar ulterior, aceasta să se extindă pe întreg teritoriul orașului.

Nistor Grozavu, președintele Comisiei care a selectat câștigătorul

Atunci s-a aprobat și componența Comisiei de selectare a partenerului privat, din ea urmând să facă parte șapte persoane: viceprimarul Nistor Grozavu, președintele Comisiei, consilierii municipali Ghenadie Ivașcenco, Iurie Topală, Serghei Zavorotco și Veaceslav Bulat, dar și Vitalie Butucel, șef adjunct al Direcției generale transport public și căi de comunicație împreună cu un reprezentant al Agenției Proprietății Publice. Concursul de selectare a partenerului privat urma să se desfășoare până la 20 decembrie 2014. Tot în decizia CMC din 2 octombrie 2014 se preciza că Primăria Chișinău, în calitatea sa de partener public, va prezenta CMC proiectul contractului în forma negociată pentru aprobare, și doar ulterior, va semna contractul (!).

Referitor la „cerințele generale privind selectarea partenerului privat”, s-a decis că ofertanții vor prezenta o redevență partenerului public „de nu mai puțin de 5% din suma încasărilor”, prețul mediu pentru serviciile de parcare nu va fi mai mare de 10 lei, cu dreptul majorării anuale proporțional nivelului inflației și că, la prima etapă, ofertantul câștigător va crea „nu mai puțin de 2500 de locuri de parcare”, cu extinderea ulterioară la „cel puțin 25 de mii”. Pentru a participa la concurs, partenerul privat urma să întrunească mai multe condiții: să poată asigura posibilitatea achitării plății pentru parcare prin intermediul telefonului mobil, să aibă o cifră de afaceri de cel puțin 100 milioane de lei în ultimii 2 ani de activitate în domeniul parcărilor, să aibă capacitatea de a asigura un minimum de 6 milioane de tranzacții pe an, legate de perceperea plăților pentru parcare și să dispună de certificate de calitate (ISO 9001:2009 și ISO/IEC 27001:2006).

Anunțul de pe site-ul BERD și graba autorităților locale

În cadrul proiectului de reconstrucție a drumurilor din mun. Chișinău în cadrul contractului cu BERD sunt amenajate și locurile de parcare care ar urma să fie gestionate de agentul economic privat care a câștigat tenderul organizat de Primărie. Persoane din domeniu afirmă că acest aspect ar reprezenta o încălcare a contractului, din moment ce acesta prevede că agentul economic privat ar trebui să amenajeze locurile de parcare.

„Din câte țin minte, la concurs au participat trei companii. A fost un tender internațional. Se pare că informația fusese postată și pe site-ul BERD. Atunci când municipalitatea a semnat contractul de credit cu BERD, referitor la reabilitarea a șase străzi, un punct al contractului prevedea organizarea parcărilor cu plată și gestionarea lor de sectorul privat”, își amintește Ghenadie Ivașcenco, fost consilier municipal și membru al Comisiei de selectare a câștigătorul concursului. „În acest temei, a fost oferit un grant pentru realizarea unui studiu de fezabilitate cu privire la parcările cu plată în Chișinău. Cei care au făcut studiul au și pregătit licitația. Nu-mi amintesc detalii, dar, cu certitudine, oferta companiei care a câștigat contractul a fost, de departe, cea mai bună. Compania părea serioasă, la fel și cei care o reprezentau”, spune Ivașcenco, amintind că, în perioada tenderului, s-a discutat mult despre criteriile pe care trebuie să le întrunească firmele care urmau să se implice în proiect. La final, s-a decis să se dea prioritate unei companii cu experiență în străinătate, decizie luată și la propunerea donatorilor externi.

La 31 iulie 2015, Primăria Chișinău a publicat în Monitorul Oficial un comunicat informativ cu privire la concursul pentru selectarea unui partener privat pentru implementarea proiectului. Peste câteva zile, și pe site-ul BERD este plasat un anunț despre proiectul din Chișinău, fiind oferite și datele de contact ale Direcției generale transport public și căi de comunicație, astfel încât agenții economici să poată depune ofertele. În anunțul de pe site-ul BERD se precizează data închiderii concursului – 30 iulie 2016. Doar că, deja peste cinci luni, în ordinea de zi a ședinței CMC din 10 decembrie 2015, publicată pe site-ul instituției cu o săptămână mai devreme, se anunța subiectul „cu privire la aprobarea Contractului de parteneriat public-privat dintre Primăria Chișinău și Compania „EME Parkleitsystem GmbH” privind amenajarea, organizarea şi gestionarea parcărilor şi parcajelor controlate cu plată în mun. Chişinău”. La scurt timp, subiectul a fost scos de pe ordinea de zi, neajungând a fi discutat sau aprobat de CMC, așa cum prevedea decizia din 2 octombrie 2014, prin care s-a dat startul proiectului. Contractul dintre Primărie și „EME Parkleitsystem GmbH” fusese semnat la 3 decembrie 2015 de Nistor Grozavu din partea Primăriei Chișinău și Pal Ivancsics – director general al agentului economic cu sediul în Viena, Austria. Informația despre semnarea contractului apare în Monitorul Oficial din 18 decembrie 2015.

Procesul și deciziile contradictorii ale instanțelor de judecată

La început de ianuarie 2016, activistul Adrian Filat se adresează cu o cerere la Primăria Chișinău, solicitând anularea contractului de parteneriat public-privat. Răspunsul primit nu l-a mulțumit și, la 18 februarie 2016, Filat se adresează în judecată. La scurt timp, cu o cerere în judecată vine și un grup de consilieri municipali socialiști, care solicitau anularea contractului, precizând, ca și Adrian Filat, că acel contract nu fusese aprobat de CMC. La 20 septembrie 2016, Judecătoria Centru din Chișinău, după ce a comasat cererile, a decis s-o respingă pe cea a lui Filat și să admită cererea consilierilor socialiști, anulând contractul din 3 decembrie 2015.

Primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, a contestat hotărârea instanței de fond, reprezentantul său menționând că, de fapt, consilierii ar fi depus cererea de chemare în judecată tardiv și că legea nu le acordă dreptul de a contesta actele respective. „Atât timp cât actul contestat nu aduce atingeri drepturilor consilierilor, acțiunea urma să fie respinsă”, spunea reprezentantul primarului. La scurt timp, prin avocatul Andrei Briceag, și „EME Parkleitsystem GmbH” a contestat decizia primei instanțe, precizând că acel contract s-a semnat pe 3 decembrie 2015, deoarece „expira termenul legal pentru semnare. Așa, a fost respectată procedura, competența și temeiurile legale la încheierea contractului”. La 20 decembrie 2016, judecătorii Nina Cernat, Lidia Bulgac și Anatol Pahopol au anulat hotărârea primei instanțe, argumentând că aceasta, eronat, a acceptat cererea depusă de consilierii socialiști. Judecătorii de la Curtea de Apel (CA) au mai precizat că, deși consilierii știau despre semnarea contractului la 10 decembrie 2015, au depus o cerere de contestare abia la 18 ianuarie 2016, „prin urmare, acțiunile de contestare a actului administrativ au fost efectuate cu depășirea termenului legal, sunt tardive și nu se pretinde restabilirea termenului de procedură. Cu toate acestea, Colegiul civil nu se poate expune asupra fondului cauzei, în condițiile în care însăși cererea de chemare în judecată a fost înaintată cu încălcarea procedurii și a limitelor împuternicirilor deținute de către consilierii locali – reclamanții”, susțin magistrații.

Adrian Filat și consilierii socialiști au contestat decizia CA Chișinău la CSJ, cererea fiind înregistrată la sfârșit de martie, fără stabilirea datei examinării.

Regulamentul privind funcționarea parcărilor, respins de CMC

Între timp, Primăria Chișinău a elaborat și un regulament privind funcționarea parcărilor și parcajelor auto cu plată. Acesta stabilește prețurile, dar și amenzile pe care le vor primi șoferii care vor parca neregulamentar. „Regulamentul a fost propus spre aprobare la ultima ședință a CMC, dar a fost respins, fiind remis pentru audieri publice. În acțiunile dlui Grozavu, care a semnat contractul din partea Primăriei, fără aprobarea CMC, sunt elemente de depășire a atribuțiilor de serviciu. Știu că socialiștii au depus cereri și la CNA”, spune consilierul municipal Ruslan Codreanu. Angela Starinschi, purtătoarea de cuvânt a CNA, a confirmat că instituția examinează legalitatea încheierii contractului dintre Primăria Chișinău și „EME Parkleitsystem GmbH”. Nistor Grozavu, cel care a semnat documentul din partea Primăriei nu a răspuns la apelurile telefonice ale ZdG.

Totuși, înainte ca regulamentul despre funcționarea parcărilor să fie propus consilierilor spre aprobare, „EME Parkleitsystem GmbH” s-a adresat în judecată, cerând obligarea autorităților să-l aprobe. În acest dosar au avut loc trei ședințe de judecată, fără ca instanța să se pronunțe. Cristina Dobrojan , reprezentanta CMC în acest proces, ne-a declarat că-i ocupată și nu poate discuta la subiect. Andrei Briceag, avocatul firmei „EME Parkleitsystem GmbH” a precizat pentru ZdG că în procesul de la Judecătoria Chișinău, compania cere doar să fie executat contractul semnat de cele două părți la 3 decembrie 2015.

Firma de la Chișinău și moldoveanul-administrator care a refuzat să discute

La 27 octombrie 2015, cu 5 săptămâni înainte ca Nistor Grozavu și Pal Ivancsics să semneze contractul de parteneriat public-privat, „EME Parkleitsystem GmbH” fondează la Chișinău firma „PLS Parcare” SRL. Ulterior, administrator al firmei devine moldoveanul Serghei Islentiev. Fondarea firmei din R. Moldova este, de fapt, o prevedere a contractului, semnat de părți însă abia în decembrie 2015. Deci, firma din R. Moldova a fost fondată înainte ca cele două părți să semneze un contract.  În documentele de la Camera Înregistrării de Stat se menționează că firma „EME Parkleitsystem GmbH” are un capital social de doar 446 de mii de lei și adresa juridică pe str. Grenoble 259/10 din Chișinău. 

ZdG a încercat să discute cu Islentiev, care a admis că este administratorul companiei, dar ne-a cerut să-i remitem întrebările prin email. Ulterior, acesta nu a mai răspuns la apeluri, dar nici la întrebările pe care le-am remis prin poșta electronică. Firma se pregătește intens pentru a intra pe piață, lucrându-se acum la crearea unui site, www.parcarepls.md. 

Firma austriacă „EME Parkleitsystem GmbH”, cu care autoritățile din Chișinău au semnat contractul de parteneriat public-privat, și care a fondat la Chișinău „PLS Parcare” SRL, la rându-i, este fondată de alte trei firme străine: „WCA Holding Company” Ltd, înregistrată în Malta (44,4%), „Desonia Investments Ltd” din Cipru (26%) și „EME Holding GmbH” din Austria, cu o cotă de 29,6%.

Recent, activistul civic Victor Chironda a fost la adresa juridică a firmei „EME Parkleitsystem GmbH”, din Viena, Austria, unde a descoperit că la adresa indicată în acte, compania nu ar exista. De precizat însă că, o asemenea firmă există totuși în registrele austriece, iar ea face parte dintr-un holding implicat în afacerile cu parcări din mai multe orașe europene.

Totuși, dintre cele trei companii care au fondat firma  „EME Parkleitsystem GmbH” cu care autoritățile au semnat contractul, doar „EME Holding GmbH” aparține companiei „mamă” „EME Holding KFT” din Ungaria, care deține firma „EME Zrt”, cea care gestionează mai multe proiecte cu parcări din orașe europene. Celelalte două companii din Malta și Cipru, cel puțin la prima vedere, nu par legate de „EME Parkleitsystem GmbH” și de afacerile cu parcări. „WCA Holding Company” Ltd a fost înregistrată în Malta în iunie 2011, iar „Desonia Investments” din Cipru a fost fondată și mai recent, în august 2015, coincidență sau nu, la scurt timp după ce Primăria Chișinău a anunțat concursul pentru selectarea partenerului privat pentru implementarea proiectului cu parcări (!)

„Riscurile investiției în acest proiect au trebuit să fie împărțite cu alți investitori”

Pal Ivancsics (al doilea din stânga) directorul general „EME-Parkleitsystem-GmbH” vorbește despre compania câștigătoare a concursului de gestionare a parcărilor cu plată din Chișinău

În decembrie 2015, după semnarea contractului între Primărie și „EME Parkleitsystem GmbH”, directorul general al firmei, Pal Ivancsics, a susținut o conferință de presă, prezentând consorțiul câștigător ca fiind „unul din cei mai importanți jucători de pe piața parcărilor cu plată din Europa”. Ivancsics afirma că acest consorțiu, format din trei firme, are contracte cu peste 40 de municipalități și că, în 2013, ar fi procesat peste 12 milioane de plăți pentru parcări, fiind lider în Europa la acest capitol.

Întrebat atunci despre firmele din Malta și Cipru, Ivancsics a declarat că acestea nu ar fi de tip off-shore și că ar fi fost cooptate ca parteneri pentru a împărți riscurile. În discurs, acesta  s-a referit însă mai mult la compania din Malta, fără a face practic referiri la firma din Cipru, fondată în august 2015.  „Moldova e o țară destul de riscantă pentru business, având în vedere inflația, puterea de plată. De asta, riscurile investiției în acest proiect au trebuit să fie împărțite cu alți investitori”, declara atunci Ivancsics, adăugând că atragerea altor investitori e o procedură standard pentru ei. Acesta nu a precizat cine sunt investitorii atrași în proiect și dacă aceștia au legături cu oficiali din R. Moldova. ZdG va continua să investigheze acest subiect și va reveni cu detalii în edițiile viitoare.

15 lei pentru o oră de parcare

Conform regulamentului privind funcționarea parcărilor cu plată în Chișinău, firma câștigătoare ar urma să amenajeze cel puțin 1000 de locuri de parcare cu plată în zona centrală a orașului, iar ulterior să extindă locurile de parcare în toate sectoarele capitalei, în total peste 30 de mii. Conform contractului semnat de părți în decembrie 2015 însă, partenerul privat va amenaja însă nu mai puțin de 2500 de locuri de parcare în centrul capitalei, iar ulterior, nu mai puțin de 25 de mii de locuri pe tot teritoriul orașului.

Proiectul prevede stabilirea a 3 zone pentru parcări, cu diferite tarife. Pentru centrul capitalei, numită zona 1, între orele 8 și 20 din zilele lucrătoare, tariful va fi de 15 lei pe oră, pentru zona 2 – 10 lei, iar în zona 3 – 5 lei. Pentru mașinile ce depășesc 3,5 tone tariful va fi triplu. Conform unor calcule generale, dacă vor fi amenajate parcările estimate în contractul dintre autorități și firma privată pot fi obținuți între 600 și 900 de milioane de lei într-un singur an, și aproximativ 20 de miliarde de lei în cei 25 de ani de parteneriat public-privat, termen pentru care a fost semnată înțelegerea.

Firma gestionară a parcărilor va avea dreptul să aplice amenzi șoferilor care nu au achitat taxa și să blocheze automobilul sau chiar să-l evacueze, aplicând suprataxe. Astfel, deblocarea roților mașinii îi va costa pe şoferi între 750 și 950 de lei, iar pentru automobilele evacuate amenda va fi de 1600 de lei la care se vor adăuga câte 150 de lei pentru fiecare zi de neachitare. Potrivit contractului, Primăria dă în gestiunea agentului economic parcările amenajate în timpul reabilitării străzilor în schimbul unei redevențe de 10% din suma rulajului, cu excluderea din rulaj a sumei TVA. Pentru ziua de 21 aprilie 2017, în prima vinere de după Paști, autoritățile au pregătit o dezbatere publică la subiectul regulamentului privind parcările cu plată în mun. Chișinău