Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Sunt obligați elevii și studenții…

Sunt obligați elevii și studenții care își fac studiile peste hotare să achite pentru polița de asigurare obligatorie de asistență medicală?

După mai multe întrebări primite de la studenții care învață în străinătate în legătură cu faptul dacă sunt sau nu obligați să procure polița de asistență medicală obligatorie, ZdG a discutat cu juristul și expertul în drept medical Ion Dodon, despre statutul în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală a elevilor și studenților din R. Moldova care se află la studii peste hotare.

Doina Balica, studentă la Erasmus University
Rotterdam din Olanda.

Doina Balica este studentă în anul întâi la Facultatea de Administrație Publică la Erasmus University Rotterdam din Olanda. Odată cu carantina instituită, tânăra trebuie să revină acasă, în R. Moldova, cu o cursă charter autorizată. Îndată ce a aflat despre decizia Comisiei pentru Situații Excepționale privind faptul că persoanele ce intenționează să traverseze frontiera de stat pe cale aeriană trebuie să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, mama tinerei a achitat suma solicitată, pentru ca Doina să-și poată procura bilet de avion. „Ulterior, am aflat că nu eram obligată să achit pentru polița medicală, deoarece studenții sunt asigurați de stat și nu trebuie să procure polița medicală. Vreau să încerc să îmi returnez banii achitați”, a menționat Doina.

Valentin Josan, elev la Durham School,
Marea Britanie

Valentin Josan studiază al doilea an la Durham School din Marea Britanie, după ce a obținut o bursă de studii. De jure, el încă se consideră elev la un liceu din R. Moldova. Tânărul spune că, de fiecare dată când s-a adresat la Centrul Medicilor de Familie unde se află la evidență, i s-a spus să scrie în fișă că este elev la liceul din Moldova, pentru că, altminteri, ar trebui să achite serviciile medicale. 

„Elevii și studenții care învață în străinătate nu sunt obligați să cumpere polița de asigurare obligatorie de asistență medicală. Faptul respectiv este prevăzut în Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, în articolul patru. În lege sunt prevăzute mai multe categorii de persoane care sunt asigurate din contul statului, inclusiv elevii și studenții care-și fac studiile peste hotare”, a precizat Ion Dodon. 

Expertul spune că este important ca persoana să-și demonstreze statutul de student sau elev în instituțiile de învățământ de peste hotarele R. Moldova, prin acte justificative eliberate de instituția de învățământ în care își fac studiile. 

Publicitate
Publicitate
Ion Dodon, expert în drept medical

Conform unui comunicat emis de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), statutul de persoană asigurată li se atribuie elevilor sau studenților, care studiază în R. Moldova, dar și în orice țară a lumii, de la data înmatriculării sau a începerii anului de studiu până la expirarea unui an calendaristic, cu posibilitatea prelungirii, în cazul promovării în anul următor de studii.

În perioada stării de urgență, elevii și studenții care își fac studiile peste hotare trebuie să completeze formularul, la care să anexeze adeverința de la facultate, care nu necesită a fi tradusă, sau alte acte care dovedesc faptul că își fac studiile peste hotare cu frecvență la zi și durata anului de învățământ. Setul de documente urmează să fie expediate la adresa suport@cnam.gov.md.

Expertul Ion Dodon a menționat că situația de urgență nu este doar în R. Moldova, ci și în alte țări europene, iar studenții ar putea avea dificultăți în obținerea actelor. 

„Dacă nu au aceste acte, din punctul meu de vedere, ei trebuie să informeze despre acest lucru reprezentanții statului, inclusiv Poliția de Frontieră. Dacă se va insista pe depunerea unei declarații, părerea mea este că trebuie să o depună, dar, ulterior, să se adreseze la CNAM și să demonstreze statutul lor de persoană asigurată din contul statului prin documente justificative eliberate de instituția de învățământ”, a menționat Ion Dodon.

În cazul în care persoana, din neștiință a procurat polița de asigurare obligatorie de asistență medicală, juristul recomandă adresarea la CNAM cu solicitarea de a-i fi restituită suma achitată. „Cred că există temei juridic pentru restituirea acestor sume. Persoana nu era obligată să achite polița de asigurare obligatorie de asistență medicală, aceasta fiind asigurată din contul statului”, a conchis expertul.

Purtătoarea de cuvânt a CNAM, Silvia Munteanu, a menționat că este posibilă restituirea mijloacelor financiare achitate de către elevii și studenții din R. Moldova care își fac studiile peste hotare, prin adresarea unei petiții în adresa instituției: Compania Naţională de Asigurări în Medicină, str. Vlaicu Pîrcălab, 46, mun. Chişinău, MD 2012.

CNAM a amintit că polița medicală pe suport de hârtie nu mai este obligatorie, iar pentru accesarea serviciilor medicale sau internarea în spital, cetățenii urmează să prezinte doar buletinul de identitate sau actul de identitate provizoriu.

Publicitate
Publicitate