Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ ANI a dispus confiscarea…

DOCANI a dispus confiscarea „averii nejustificate”, a fostului deputat Serghei Sîrbu, în sumă de 1,9 milioane de lei

Sergiu Sîrbu

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a încheiat procedura de control a averii pe numele fostului deputat din Parlamentul R. Moldova Serghei Sîrbu și a emis act de constatare.

În actul de constatare, inspectorul de integritate a dispus confiscarea „averii nejustificate” în sumă de 1,9 milioane de lei în folosul statului.

Acesta fapt va fi posibil în cazul în care averea lui Sergei Sîrbu a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

 

Între timp, inspectorul de integritate a remis denunțuri către Procuratura Generală și Serviciul Fiscal de Stat. PG a fost sesizată pe aspectele penale ce vizează falsul în declarații, îmbogățire ilicită, spălarea banilor și utilizarea contrar destinației a mijloacelor de împrumut. De la SFS, ANI a solicitat inițierea unei anchete fiscale pe numele fratelui fostului deputat.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale, în mărime de peste 1,9 milioane de lei și deținerea nejustificată în acestei sume. Diferența substanțială a fost stabilită pentru anii 2016-2019, pe durata exercutării funcției de demnitate publică, fiind identificată în conturile bancare deținute în instituțiile financiare din țară.

Suplimentar, după examinarea declarațiilor de avere și interese personale, depuse în perioada 2016-2019, ANI a constatat că fostul deputat a introdus mai multe date incomplete și eronate.

„Acesta nu a declarat venituri în mărime totală de peste 1 milion lei, a inclus date eronate despre veniturile obținute sub formă de donații în anul 2018, în mărime de peste 196 de mii de lei și, respectiv în anul 2019, în sumă de 20 de mii de euro.

La fel, a completat eronat cu informații despre numerarul deținut sub formă de împrumut acordat unei persoane fizice în sumă de 38 de mii de dolari americani și 650 de mii de lei. Pentru anul 2018 sunt prezente date eronate despre numerarul deținut sub formă de economii în sume de 200 de mii de lei și 6000 de euro, iar în 2019, aceeași eroare se regăsește despre numerarul în economii cu suma de 200 de mii lei și, respectiv, 20 mii de euro”.  

În explicațiile oferite inspectorului de integritate, fostul deputat a invocat că sursa de proveniență a banilor sunt din veniturile legale ale familiei – indemnizații, diurne de deplasare, dar și din donațiile obținute la evenimente de familie sau alte ajutoare. Serghei Sîrbu a menționat că pentru aceste donații nu a perfectat acte juridice civile în formă scrisă – „această stare de lucruri nu afectează valabilitatea contractului de donație, de vreme ce bunul donat a fost predat donatorului”.

Inspectorul de integritate a acceptat doar o parte din argumentele fostului deputat, pe care le-a probat prin acte justificative.

În nouă ani Serghei Sîrbu a schimbat patru formațiuni politice. Pentru prima dată Sîrbu ajunge în Parlament în anul 2012, pe listele PCRM, iar la scurt timp trece la PDM. După ce în iunie 2019, PDM a pierdut puterea, Sîrbu a participat la crearea fracțiunii PRO Moldova. În câteva luni însă părăsește și PRO Moldova și formează, împreună cu alți deputați ex-democrați și cei ai Partidului ȘOR platforma parlamentară Pentru Moldova.
Publicitate
Publicitate