Principală  —  Investigatii  —  Dosar   —   Cum au fost evaluați judecătorii…

Cum au fost evaluați judecătorii în 2018

Raportul anual al Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor arată că, pe parcursul anului 2018, 117 judecători au fost supuși evaluării. Cu o singură excepție, toți magistrații au primit calificative „pozitive”, iar opt dintre ei s-au ales cu aprecierera „excelent”. Un singur judecător care activează în instanțele naționale a primit calificativul „insuficient”. Acesta urmează să fie evaluat repetat pentru a putea rămâne în sistem.

Victor Sandu, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost evaluat de către membrii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în octombrie 2018, iar membrii Colegiului au decis să-i acorde calificativul „insuficient” în cadrul evaluării ordinare.

Calificativul „insuficient” – pentru un singur judecător

„Motivarea hotărârilor se efectuează la nivel satisfăcător, astfel, deseori, conținutul hotărârilor emise atestă expunerea consecventă şi coerentă a datelor faptologiece, terminologia juridică fiind utilizată uneori incorect, fiind greu urmărită expunerea logică a soluţiei şi încadrarea juridică a litigiului dedus judecății”, se precizează în hotărârea Colegiului. Aceștia au mai indicat în hotărâre că judecătorul Victor Sandu „nu își organizează activitatea la nivel corespunzător. Comportamentul judecătorului Sandu în cadrul ședințelor de judecată este în strictă conformitate cu exigențele etice și normele procesuale, fiind obiectiv și imparțial, însă neorganizarea corectă a activității duce la procentajul majorat de casări a hotărârilor adoptate, precum și lipsa unei motivări suficiente a hotărârilor judecătorești”, se spune în hotărârea Colegiului Disciplinar din 20 octombrie 2018 prin care judecătorului Victor Sandu i-a fost acordat calificativul „insuficient”, acesta urmând să fie evaluat repetat peste șase luni.

Victor Sandu este judecător din februarie 2015. Conform site-ului magistrat.md, în 2014, acesta a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținând media generală de 8,68. Anterior, a activat în calitate de avocat. În ultimul an, judecătorul Victor Sandu s-a remarcat public prin faptul că a sesizat în două rânduri Curtea Constituțională, cerând interpretarea unor articole din legislația penală. Într-un caz mediatizat inclusiv de mass-media, Sandu a cerut Curții să interpreteze prevederile unui articol din Codul de Procedură Penală care se referă la aplicarea arestului preventiv, magistratul considerând că acestea ar contravine Constituției R. Moldova și Convenției Europene a Drepturilor Omului, astfel că s-ar îngrădi drepturile persoanelor.

A participat la examinarea a două dosare „de rezonanță”

Tot în 2018, site-ul bizlaw.md a scris că Victor Sandu a luat o decizie considerată de juriști „fără precedent” după ce a dispus acordarea unor despăgubiri pentru un accident rutier produs în regiunea transnistreană. În octombrie 2018, înainte de publicarea hotărârii privind evaluarea sa, judecătorul a mai făcut un gest mai puțin obișnuit pentru un magistrat: a oferit un interviu pentru portalul specializat pe justiție, bizlaw.md, în care a vorbit despre meseria de judecător. Sandu a fost judecătorul care a examinat, la etapa inițială, în prima instanță, dosarul penal pe numele omului de afaceri Serghei Cosovan. Procurorul însă a cerut recuzarea sa, pe motiv că judecătorul ar fi intenționat să-l elibereze din pe acesta din arest, pe motiv că inculpatul era bolnav. Un alt magistrat a acceptat solicitarea procurorului, iar Sandu a fost îndepărtat de la examinarea dosarului.
Victor Sandu a făcut parte și din completul de judecători care a examinat dosarul penal privind tentativa de asasinat împotriva liderului PDM, Vladimir Plahotniuc. Judecătoria Chișinău i-a condamnat pe toți inculpații din dosar, dar i-a achitat pe trei dintre ei pe unele acuzații aduse de procurori. Ulterior, însă, instanța de apel a casat sentința primei instanțe și le-a stabilit inculpaților pedepse mai mari. Magistratul Victor Sandu ne-a anunțat că nu poate să discute pe marginea subiectului hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor.

119 magistrați evaluați: opt au primit calificativul „excelent”

Conform informațiilor care se regăsesc în raportul anual de activitate al Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, în 2018, au fost supuși evaluării 117 judecători și 2 președinți ai instanțelor judiciare din R. Moldova. În total, pe parcursul anului 2018, au fost adoptate 119 hotărâri, iar Colegiul de evaluare a acordat judecătorilor 8 calificative – „excelent”, 101 calificative – „foarte bine”, 9 calificative – „bine” și 1 calificativ – „insuficient”.

În raportul anual, Colegiul a identificat și „unele carenţe care ar putea fi înlăturate doar de CSM prin hotărârile adoptate”. De asemenea, pentru sporirea eficienței activității membrii Colegiului susțin că „ar fi binevenită majorarea numărului membrilor acestuia de la 7 la 9 membri”. „În prezent, în cadrul Colegiului de evaluare activează doar 6 membri, care au obligația de a evalua activitatea tuturor judecătorilor din cadrul instanțelor naționale la fiecare 2 sau 3 ani, în acest proces fiind necesară nu doar analizarea informației prezentate în privința judecătorilor evaluați, dar și întreprinderea vizitelor de verificare în instanțele 28 judecătorești, majorându-se în asemenea situație volumul de lucru al acestora, având în vedere că fiecare dintre membrii Colegiului, pe lângă activitatea în calitate de membru al Colegiului, mai desfășoară și activitate de judecător”, se spune în raport.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.