Principală  —  Investigatii  —  Dosar   —   (doc) Cum a motivat Colegiul…

(doc) Cum a motivat Colegiul Disciplinar demiterea judecătorului Balan

Gheorghe Balan

Membrii Colegiului Disciplinar au motivat demiterea din funcție a judecătorului Gheorghe Balan, cunoscut pentru discursurile sale anti-sistem, prin faptul că magistratul ar fi oferit consultații juridice „în public”, ar fi vorbit, tot în public, despre procesele de judecată pe care le-a intentat, dar și pentru că ar fi fost implicat în activități politice, după ce a asistat, de pe scenă, la un discurs al politicianului Andrei Năstase, pe care l-a și aplaudat. „Îmi pare amuzant faptul că aflarea pe scenă cu un om politic sau aplauzele într-un anumit context să fie calificate ca și activitate politică a judecătorului. Excluderea din sistem a unui judecător pentru astfel de fapte seamănă mai mult cu o răzbunare, decât cu un act de justiție”, crede însă, Nicolae Roșca, fostul președinte al Colegiul Disciplinar.

În motivarea demiterii judecătorului Gheorghe Balan, membrii Colegiului Disciplinar (CD) de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) au făcut referire la faptul că Legea cu privire la statutul judecătorului stabilește că magistraților le este interzis să „dea consultații scrise sau verbale în probleme litigioase” și „să fie membru al unui partid politic sau să desfășoare orice activitate cu caracter politic, inclusiv pe perioada detașării din funcție”.

„Judecătorul Balan aplaudă la discursul lui Andrei Năstase”

Colegiul i-a „imputat” judecătorului Balan, în urma verificării materialelor procedurii disciplinare, faptul că a participat la adunarea generală a locuitorilor satului Puhăceni din 2 octombrie 2016 și la ședința Consiliului local din 2 octombrie 2017 unde „a avut discursuri și intervenții, a explicat participanților la adunări scopul și sensul depunerii unei cereri de chemare în judecată și a lămurit locuitorilor satului, în public, aspectele juridice ale litigiului”.

„Din înregistrările video și fotografiile anexate la procedura disciplinară, Colegiul atestă faptul că, la adunarea din 6 octombrie 2016, judecătorul Balan se afla în continuare pe scenă, la masă, în momentul când în sală și-a făcut apariția liderul Partidului DA, Andrei Năstase, care a ținut un discurs, făcând agitație electorală în favoarea partidului pe care îl reprezenta, propunând semnarea unei petiții privind „Miliardul furat” și transmiterea ei către Parlamentul R. Moldova…. Din imagini, CD constată faptul că judecătorul Balan aplaudă la discursul lui Andrei Năstase și votează semnarea petiției”, remarcă reprezentanții CD.

„Comportamentul acestuia a depășit în mod cert limitele legale”

Gheorghe Balan

Aceștia fac referire și la faptul că „prin discursurile, intervențiile la adunarea generală a locuitorilor satului Puhăceni, judecătorul a încălcat prevederile legii cu privire la statutul judecătorului, „deoarece, contrar prevederilor legale, a intervenit cu consultații publice în fața locatarilor satului și a reprezentanților consiliului comunal, în problema litigioasă aflată pe rolul instanței de judecată, la Judecătoria Anenii Noi, expunându-se asupra normelor legale care urmau a fi pronunțate de către colegii săi magistrați”. Colegiul a mai ajuns la concluzia că în ședința de examinare a cauzei disciplinare, s-ar fi stabilit „fără careva dubii” încălcarea de către magistratul Balan a interdicțiilor de participare la activități politice, „or, se constată că acesta n-a părăsit sala când a intrat la adunare liderul partidului politic DA, Andrei Năstase, dar pe parcursul discursului politic al acestuia, judecătorul s-a aflat în prezidiumul adunării, a votat cele puse în discuție…”.

Membrii Colegiului mai afirmă că, nu au putut reține argumentele judecătorului precum că el nu a acționat în calitate de judecător, ci pentru apărarea drepturilor sale, „or, comportamentul acestuia a depășit în mod cert limitele legale a compatibilității funcției deținute de către acesta, deoarece, odată cu depunerea jurământului, judecătorul acceptă benevol îngrădirea unor drepturi și libertăți ale sale în favoarea exercitării funcției, iar faptul depunerii unei cereri de chemare în judecată urmează a fi corelată cu obligația de respectare a principiilor de activitate a sistemului judecătoresc, și, respectiv, a restricțiilor funcției deținute, neputând servi drept argument pentru justificarea unor acțiuni inadmisibile de felul celor constatate de către CD în speță”.

„Acțiuni inadmisibile în exercitarea funcției de judecător”

Referitor la ședința din 2 octombrie 2017, CD, la fel, a constatat în acțiunile judecătorului abateri disciplinare. Colegiul a stabilit că „prin discursurile și acțiunile sale din ședința Consiliului Sătesc Puhăceni”, judecătorul ar fi intervenit ilegal pe lângă autoritatea publică locală a s. Puhăceni, consilieri, primarul satului, pentru soluționarea cererii înaintate personal, de soția și coreclamanți, inclusiv cumnatul său, și ar fi pretins rezolvarea intereselor personale, a dat consultații și s-a expus asupra litigiului aflat pe rolul Judecătoriei Anenii Noi”. CD a menționat că „nu pot fi reținute argumentele judecătorului Balan precum că el a acționat în interese personale, deoarece acțiunile acestuia au depășit limitele prevăzute de lege aplicate, reieșind din statutul judecătorului”.

„Nu se pune la îndoială dreptul judecătorului Balan de a se adresa în instanța de judecată…, însă acțiunile acestuia de discutare în public a litigiului aflat pe rolul instanței și a cauzelor penale aflate în gestiunea CNA, de oferire de consultații juridice privind soluționarea litigiului apărut, de influențare asupra formării opiniei de către consilieri la adoptarea unei hotărâri, sunt, în opinia Colegiului, acțiuni inadmisibile în exercitarea funcției de judecător”, remarcă reprezentanții CD. „Consultațiile erau oferite în public, fapt care, indiscutabil dăunează intereselor serviciului și prestigiului justiției, compromit cinstea și demnitatea de judecător, provoacă îndoieli față de obiectivitatea lor, deși judecătorul este obligat prin lege să se abțină de la asemenea acțiuni…”, se precizează în hotărâre.

Demis pentru că „a sfidat în mod deliberat prevederile legale”

În final, membrii CD au decis demiterea lui Gheorghe Balan pentru două încălcări: „Intervențiile ilegale în raport cu alte autorități și funcționari, pentru soluționarea unor cereri, pretinderea rezolvării intereselor personale sau ale altor persoane” și „alte manifestări care aduc atingere onoareu sau probității profesionale ori prestigiului justiției, comise în afara exercitării atribuțiilor de serviciu”.

„Judecătorul Balan într-o periodă îndelungată de timp a sfidat în mod deliberat prevederile legale cu referire la interdicțiile aplicate în activitatea de judecător, nu dorește să conștientizeze ilegalitatea vădită a acțiunilor sale, iar abaterile săvârșite de acesta sunt considerate de Colegiu grave, deoarece acțiunile pentru care este sancționat judecătorul sunt ilegale, contrare principiului generale ale statului judecătorului, fapte care nu sunt compatibile cu funcția de judecător”, au concluzionat reprezentanții CD.

„Seamănă mai mult cu o răzbunare, decât cu un act de justiție”

Judecătorul Gheorghe Balan, a ajuns, în ultimii ani în atenția opiniei publice după ce a comparat justiția din R. Moldova cu o stână, pe politicieni numindu-i „măscăricii de la guvernare care se vor dictatori”. Decizia a fost luată în urma unei plângeri depuse de Denis Plămădeală primar din partea PDM și opt consilieri locali din satul Puhăceni, r. Anenii Noi, care au motivat că s-ar fi simțit amenințați de discursul judecătorului și de faptul că acesta i-a acționat în judecată. Plângerea aleșilor locali a fost susținută de un demers venit la CSM de la SIS. „Depun contestație. Sunt denaturări ale faptelor și interpretări. Nu am dat consultații, ci doar am explicat de ce m-am adresat în judecată”, susține Gheorghe Balan. Hotărârea CD poate fi atacată la CSM, iar ulterior, la CSJ.

Nicolae Roșca, ex-președinte al CD de pe lângă CSM, după ce a lecturat hotărârea CD, susține că aceasta „seamănă a răzbunare”. „În opinia mea, participarea unui proprietar de teren, fie el și judecător, la ședința Consiliului local sau la ședința comună a proprietarilor de terenuri învecinate, nicidecum nu se califică ca și „intervenţie ilegală sau exploatarea poziţiei de judecător în raport cu alte autorităţi”. Sintagma „intervenție ilegală” obligă CD să demonstreze că intervențiile dlui Balan la ședințele menționate au fost contrare legii. Însă, din lecturarea Hotărârii nu rezultă că judecătorul ar fi cerut ceva la ce nu era îndreptățit. Prezența dlui Balan la ședințe era dictată de interesul protejare a dreptului de proprietate asupra unui teren, iar aceasta este intervenție legitimă, chiar dacă el a vorbit cu ton ridicat. De asemenea, nu consider îndemnul judecătorului către alți proprietari ca să-i urmeze exemplul și să întreprindă măsuri legale, similare, în protecția propriilor drepturi, consultație juridică. Par nemotivate și ieșite din comun constatările referitoare la activitatea politică a judecătorului Balan potrivit cărora acesta „se afla pe scenă la masă” și atunci când a intrat Andrei Năstase, și atunci când a pus la vot petiția privind „furtul miliardului”, precum și că, „aplauda discursul lui Andrei Năstase și votează semnarea petiției”. Îmi pare amuzant faptul că aflarea pe scenă cu un om politic sau aplauzele într-un anumit context să fie calificate ca și activitate politică a judecătorului. Excluderea din sistem a unui judecător pentru astfel de fapte seamănă mai mult cu o răzbunare, decât cu un act de justiție”, susține Roșca.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.