Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Agricultura ecologică. Cum înregistrăm o…

Agricultura ecologică. Cum înregistrăm o astfel de activitate?

Agricultorii și fermierii care doresc să cultive plante și să crească animale în sistem ecologic, pentru a beneficia de suportul statului, trebuie să se înregistreze la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), să semneze un contract cu o instituție de certificare și să respecte cerințele stabilite de legislație privind producția ecologică. Până a fi declarate ecologice, e necesar ca terenurile și fermele să fie supuse unei perioade de conversie.

Anual, până la 1 iunie, agenţii economici care produc, procesează, importă, depozitează sau distribuie produse ecologice, în scopul comercializării, trebuie să-şi înregistreze activitatea la MADRM. În fișa de înregistrare se vor indica datele companiei, ale persoanei responsabile de producția ecologică, lista terenurilor ecologice și ale celor aflate în conversie. Prin semnarea acestei fișe, agricultorul își asumă responsabilitatea să respecte legislația națională și comunitară privind producţia agroalimentară ecologică.

Practici în agricultura ecologică

Potrivit legislației, la cultivarea produselor ecologice vor fi aplicate practici de prelucrare a solului ce ameliorează stabilitatea şi biodiversitatea acestuia şi care previn eroziunea, vor fi utilizate îngrășăminte de origine animală sau vegetală compostate, provenite din producţia ecologică și nu se va face uz de îngrășăminte anorganice pe bază de azot. Creșterea animalelor va avea loc în exploatații ecologice, fără utilizarea factorilor de creștere și a aminoacizilor de sinteză. Animalele vor fi reproduse prin metode naturale, fiind acceptată însămânțarea artificială, dar interzisă clonarea sau transferul de embrioni.

Fișele de înregistrare îi conferă agentului economic calitatea de producător în agricultura ecologică şi reprezintă acte eligibile pentru obţinerea de subvenții naţionale în agricultura ecologică, precum şi pentru accesarea sprijinului destinat agriculturii ecologice în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

Actele necesare pentru înregistrare

În scopul verificării informaţiilor cuprinse în fișele de înregistrare, agentul economic prezintă, la cererea MADRM, şi alte acte adiționale: programul de activitate, descrierea cantităților de producţie, conformitatea depozitelor, tehnologiile de producere şi pierderile suportate, certificatele de procurare a îngrășămintelor şi materialelor semincere, informații despre metodele de îngrijire a plantelor, acte de control al utilajelor agricole şi de prelucrare, acte de inspecție a suprafețelor agricole și a utilajului de purificare a apelor, acte de identificare şi privind existenţa materialelor interzise, certificate zooveterinare ale animalelor deținute şi despre condiţiile grajdurilor și ale pășunilor.

Publicitate
Publicitate

Dacă fișele de înregistrare nu sunt complete sau conțin informaţii neclare, MADRM îi va acorda agentului economic 15 zile pentru rectificarea acestora. În cazul în care neajunsurile nu vor fi înlăturate, procedura de înregistrare va fi sistată.

După ce s-a înregistrat la MADRM, întreprinderea va fi supusă controlului de către organismele de inspecție și de certificare. Agentul economic va trebui să semneze un contract cu o instituție de certificare. În R. Moldova sunt acreditate companiile: SC ,,Certificat- Eco” SRL, MD 2009, Chișinău, str. Dâmbului, 24, tel.: (+373) 60 78 78 22, e-mail: ecocertificare@gmail.com, www.certificat-eco.md și SC „Control Union Dnjestr” SRL, MD-2009, mun. Chișinău, str. București, 23 a, tel.: (+373) 69109441, e-mail: gdaraban@controlunion.com, www.controlunion.com.

În scopul examinării condiţiilor de activitate ale gospodăriei agricole, agentul economic prezintă pachetul de documente care include: harta topografică a întreprinderii, eliberată de oficiul cadastral, date privind administrarea şi managementul întreprinderii, starea solului şi a condiţiilor ecologice, calitatea apei potabile şi a celei folosite la irigare, analiza generală a solurilor, cu menționarea reziduurilor de utilizare a produselor fitosanitare şi îngrășămintelor minerale, titlul de proprietate sau certificatul de folosire a suprafețelor, planul asolamentelor şi rotația culturilor, registrul suprafețelor şi culturilor însămânțate, date despre volumele de producţie şi suprafețele de recoltare.

Ce este perioada de conversie și cât durează?

Până la obținerea produsului ecologic certificat, terenurile și fermele vor fi supuse perioadei de conversie. O astfel de perioadă durează de la începutul respectării normelor de obținere a producției agroalimentare ecologice până la obținerea produsului ecologic certificat.

Terenurile agricole trebuie să fie supuse conversiei minimum doi ani până la însămânțare sau timp de trei ani până la prima recoltă. În cazul bovinelor, perioada de conversie e de 12 luni pentru rumegătoarele mici și de șase luni – pentru porci. În cazul animalelor pentru producţia de lapte – 12 săptămâni, iar a păsărilor- de 10 săptămâni. Pentru produsele apicole perioada de conversie e de 12 luni.

Agentul economic va fi supus controalelor anuale sau inopinate. În urma controalelor, se vor întreprinde acțiuni pentru lichidarea neajunsurilor. Rapoartele controlorilor vor conține informații despre produsele întreprinderii şi planul de măsuri, fiind indicate și sfaturi privind lichidarea neajunsurilor. Până în prezent, în R. Moldova sunt 152 de agenți economici certificați.

Publicitate
Publicitate