Principală  —  Ediţia PRINT  —  Ştiri vechi   —   Alţi 8 judecători din iad…

Alţi 8 judecători din iad – denunţaţi la CSM

La 31 martie 2010, Institutul pentru Drepturile Omului (în continuare IDOM) şi Asociaţia Promo-LEX (în continuare Promo-LEX) au depus plîngeri la Consiliul Superior al Magistraturii în privinţa altor 8 judecători care au examinat dosare în incinta Comisariatelor de poliţie a mun. Chişinău în zilele de 8 – 10 aprilie 2009.

Plîngerile sunt depuse în privinţa

  1. judecătorului Oleg Meliniciuc, vice preşedintele judecătoriei sectorului Rîşcani mun. Chişinău,  care s-a deplasat la Comisariatul de Poliţie sect. Rîşcani în ziua de 8 aprilie 2009 unde a examinat materiale administrative şi a emis decizii de aplicare a sancţiunilor administrative în privinţa a cel puţin 8 persoane. Astfel de exemplu, lui Obadă Ion Serghei i-a dat arest administrativ pentru 2 zile; lui Buzică Andrei Valentin – arest administrativ pentru 3 zile, lui Renchez Sergiu Ion – arest administrativ de 15 zile, lui Tîrsîna Dumitru Nicolai – arest administrativ de 15 zile, lui Munteanu Serghei Evghenii – arest administrativ de 3 zile, lui Nacu Alexandru Andrei- arest administrativ de 2 zile, lui Nacu Serghei Andrei – arest administrativ de 2 zile, lui Chercheja Serghei  Gheorghe – arest administrativ de 2 zile.
  2. judecătorului Mihail Diaconu, din judecătoria sectorului Buiucani, care s-a deplasat la Comisariatul de Poliţie sect. Buiucani în zilele de 8, 9 şi 10 aprilie 2009 unde a examinat materiale administrative în privinţa a cel puţin 18 persoane. Astfel, de exemplu, lui Hriştioagă Constantin Iacob i-a dat arest administrativ pentru 10 zile, lui Gospodari Vasile Vasile – arest administrativ pentru 3 zile, lui Munteanu Sergiu Efrem – arest administrativ pentru 5 zile, lui Călărăşan Gheorghe Ion – arest administrativ pentru 3 zile, lui Creţu Ion Grigore – arest administrativ pentru 5 zile.
  3. judecătorul Igor Vornicescu, din judecătoria sectorului Rîşcani, care s-a deplasat la Comisariatul de Poliţie sect. Rîşcani în ziua de 10 aprilie 2009 unde a aplicat sancţiuni privative de libertate în 38 de cauze din 41. Astfel de exemplu, lui Vidraşco Andrei, Golovco Alexandru, Inculeţ Veaceslav, Nedelcu Veaceslav şi mulţi alţii, le-a dat arest administrativ de 4 zile pentru fiecare, ignorînd faptul că mulţi din ei aveau semne vizibile de maltratare iar poliţiştii i-au prezentat judecătorului doar procesul verbal de reţinere şi propriile rapoarte.
  4. judecătorul Gheorghe Morozan, din judecătoria sectorului Rîșcani, care s-a deplasat la Comisariatul de Poliţie sect. Rîşcani în ziua de 10 aprilie 2009 unde a aplicat mandate de arest pe dosare penale în privinţa a cel puţin 10 persoane. Astfel de exemplu, lui Gheţîvu Veaceslav i-a dat arest pentru 10 zile, lui Dumitraşco Vasile Ion, Bairactari Nicolae Valeriu, Niculiţa Chirill Gheorghi şi alţii, le-a aplicat arest pentru 30 de zile. Toate doar în baza rapoartelor colaboratorilor de poliţie şi fără motivarea necesităţii privării de libertate.
  5. judecătorului Igor Mînăscurtă, din judecătoria sectorului Ciocana al mun. Chişinău, care în zilele de 9 – 10 aprilie 2009 în incinta Comisariatului de Poliţie sect Ciocana a aplicat arest administrativ pentru 10 zile lui Tudorache Mihai, i-a dat amendă administrativă în mărime de 100 lei lui Chisiliuc Andrei, la moment minor (17 ani) şi arest penal pe un termen de 30 zile lui Moroi Liviu, la moment minor (17 ani).
  6. judecătorului Ion Bulhac, din judecătoria sectorului Ciocana al mun. Chişinău, care în ziua de 10 aprilie 2009 a aplicat arest administrativ pentru 4 zile lui Chilari Andrei Hisan, ignorînd faptul că reţinerea acestuia a avut loc în incinta însuşi a Comisariatului;
  7. judecătorului Ala Malîi, din judecătoria sect. Ciocana al mun. Chişinău, care la 10 aprilie 2009 a examinat materiale administrative în privinţa lui Trohin Vitalie şi i-a aplicat arest administrativ pentru 10 zile ignorînd faptul că acesta avea leziuni corporale vizibile. Conform raportul de expertiză, Trohin Vitalie avea nasul spart în rezultatul maltratărilor în Comisariat.
  8. judecătorului Ludmila Cernei, din judecătoria sect. Ciocana al mun. Chişinău, care la 8 aprilie 2009 a aplicat arest administrativ de 3 zile lui Doltu Alexandru Oleg, ignorînd faptul că tînărul avea leziuni corporale vizibile, şi arest administrativ de 3 zile lui Crucicovschi Alexei Vladimir, fără să verifice legalitatea reţinerii acestuia

Toţi aceşti judecători, la fel cum s-a constatat şi în privinţa lui Dorin Popovici, Mihail Drosu şi Serghei Crutco, au examinat superficial învinuirile aduse tinerilor de colaboratorii de poliţie, nu au verificat legalitatea reţinerii, nu le-au asigurat asistenţă din partea vreunui avocat ales sau numit din oficiu şi au examinat în absenţa grefierului. Au aplicat arest şi persoanelor cu semne vizibile de maltratare şi minorilor.

Judecătorii Mihail Diaconu, Oleg Meliniciuc, Igor Mînăscurtă, Gheorghe Morozan, Igor Vornisecu şi Ion Bulhac au emis încheieri în incinta Comisariatelor de Poliţie.

Ion Guzun, coordonatorul de proiect la IDOM susţine că ”după ce au fost reţinuţi ilegal iar apoi bătuţi cu cruzime, tinerii care au apărut în faţa judecătorilor au sperat că li se va face dreptate. Deşi unii judecători i-au eliberat imediat din sala de judecată sau au aplicat amenzi simbolice, fiind în incinta Comisariatelor de Poliţie alţi judecători au aplicat sancţiuni privative de libertate fără a elucida circumstanţele care li se incriminează. Tinerilor nu li s-au respectat drepturile elementare de a face obiecţii la cele invocate în rapoartele poliţiei, nemaivorbind de garanţiile legale.”

Doina Ioana Străisteanu, jurist, expert în drepturile omului, afirmă că “încheierile şi deciziile emise de aceşti judecători arată clar că ei au aplicat arest fiind ferm convinşi că tinerii îşi merită pedeapsa. Ceea ce vine în contradicţie cu obligaţiunea judecătorului de imparţialitate dată la depunerea jurământului de judecător. Au închis ochii la urmele de sînge şi la vînătăile încă vizibile, lăsîndu-i pe multe zile înainte sub controlul poliţiei fără asistenţă medicală. E o ruşine pentru întreg corpul judecătoresc. Am depus plîngerile la Consiliul Superior al Magistraturii cu solicitarea de a fi examinate în mod de urgenţă, avînd în vedere termenul de un an în care poate fi aplicată sancţiunea disciplinară judecătorului găsit vinovat. Ar fi un mare eşec pentru Consiliul Superior al Magistraturii să omită acest termen şi aceşti judecători să continue să ne facă justiţie”.

Alexandru Postică, avocatul şi directorul executiv al Asociaţiei Promo-LEX, declară că “este regretabil faptul că judecătorii au uitat, în zilele de 7 – 10 aprilie 2009, de rolul pe care îl au şi anume în a apăra drepturile cetăţenilor de abuzurile poliţiei. A fost adusă o daună considerabilă prestigiului justiţiei care poate fi reparat doar prin aplicarea secţiunii disciplinare – eliberarea din funcţie a acestor judecători.”

D E C L A R A Ţ I E  C O M U N Ă,
a Asociaţiei Promo-LEX şi a Institutului pentru Drepturile Omului privind răspunderea altor 8 judecători care au examinat dosare în incinta Comisariatelor de Poliţie şi au aplicat arest persoanelor maltratate