(foto) ZdG, amenințat pentru articolul „Casa de lux și femeia din spatele ÎPS Vladimir”

Astăzi, 11 sep­tem­brie, la ora 11.45, după publi­ca­rea în ZdG a arti­co­lu­lui „Casa de lux și femeia din spa­tele ÎPS Vla­di­mir”, la redac­ție a tele­fo­nat un cetă­țean care s-a pre­zen­tat ca fiind Ruslan Ibra­ghi­mov, soțul doam­nei Nelli Tca­ciuc, fon­da­toa­rea fir­mei SRL „Organzi­a­ția de pază Afla-Nord” și pro­pri­e­tara imo­bi­lu­lui în care locu­iește ÎPS Vla­di­mir. Ibra­ghi­mov a pre­ci­zat că, tot­o­dată, el este repre­zen­tant al comu­ni­tă­ții cecene din R. Mol­dova.

9Acesta ne-a repro­șat pe un ton ame­nin­ță­tor că ZdG a publi­cat casa și foto­gra­fi­ile Nel­lei Tca­ciuc, fără a avea acor­dul ei. Ibra­ghi­mov ne-a spus că, fiind din Cece­nia și fiind musul­man, va aplica în raport cu noi ”legile cecene”. El a pre­ci­zat că nimeni ”nu are voie să se atingă de soția sa”, în afară de el. În final, băr­ba­tul, vor­bi­tor de limba rusă ne-a spus că ”nu va lăsa lucru­rile așa”. Dis­cu­ția a durat apro­xi­ma­tiv 14 minute și a fost înre­gis­trată de ZdG.

Men­țio­năm că arti­co­lul „Casa de lux și femeia din spa­tele ÎPS Vla­di­mir” a fost ilus­trat cu foto­gra­fii în care apare Nelli Tca­ciuc ală­turi de ÎPS Vla­di­mir – în haine de vacanță, pe plaje exo­tice. Foto­gra­fi­ile au fost expuse pe o rețea de soci­a­li­zare de înseși Nelli Tca­ciuc, ZdG preluându-le, dato­rită fap­tu­lui că acti­vi­ta­tea ÎPS Vla­di­mir este de inte­res public.

ZdG a depus o sesi­zare la poli­ție, soli­ci­tând inves­ti­ga­rea aces­tui caz de ame­nin­țări.

 

Redac­ția ZdG


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Nina

  Vin rușii își pun legile lor,vin găgăugii,cecenii la fel,dar moldovenii…unde-s legile lor?

 • vlad

  ”…legile cecene ”sunt ,pro­ba­bil ,bune numai pe teri­to­riul Cece­niei. Ame­nin­ță­rile însă sunt niște oglinzi ale con­fir­mă­rii celor des­crise de ZdG

 • “Popa – Duhu”

  Si o alta intre­bare pen­tru Pre­se­din­tele N.Timofte:
   – pen­tru ce i-a acor­dat acum in August Dis­tinc­tia de Stat, aces­tui Popa Vla­di­mir, Seful Bise­ri­cii Rusesti Ocu­pante din Rep. Mol­dova ?
   – pen­tru decla­ra­ti­ile lui anti-europene, anti-nationale, con­tra Româ­niei si pen­tru poli­tica vldi­mi­rista kiri­lista ocu­panta con­tra
  mol­do­ve­ni­lor ?
   – Acest Vla­di­mir care face parte din ace­lasi grup tero­rist cu alti Popi ruso-fili, ruso-foni, anti-români din Trans­nis­tria si de la Comrat din Gaga­u­zia si care toti impre­una pre­zinta un peri­col major pen­tru sigu­ranta Rep. Mol­do­vei?

 • Kafka

  Acum tre­buie ini­v­tat Mitro­po­li­tul sa dea expli­ca­tii, ce treaba are el cu Neli, sotie de musul­man, tare mi-i inte­re­sant de ce musul­ma­nul are ames­tec cu cres­ti­nii? Da poate mitro­po­li­tul este musul­man, sau poate e agnos­tic, iar ibra­ghi­mov este paza sa de corp? (intr-un cuvant lup in haine de oaie).

 • Euge­niu

  Era si de astep­tat o reac­tie a mitro­po­liei, dog­mele bise­ri­cesti invata sa se reac­tio­neze asa.)))) Niste risuri de slugi a strai­ni­lor!

 • Cre­zyi

  Bravo SDG,pentru curaj ,dar pe acest pro­vo­ca­tor declarati-l la poli­tie sa fie expul­zat din Mol­dova

 • mihai

  Incre­di­bil ce face mitro­po­li­tul mol­do­vei ,undei biblia ,rusi­nea

 • Gabriel

  SA FITI TARI SI IN CONTINUARE, ZGD, SUNTEM CU VOI, NU VA TEMETI DE VLADICI, IBRAHIMI SI ALTII. SA-I STIE TOT POPORUL CE FATARNICI, HAPSINI SI LINGAI SUNT. DA-LE DOAMNE CELE MERITATE!

 • Miha­i­lov P

  POATE VA OPRIT???? Ceia ce pri­veste sotul Doam­nei Nelli Tca­ciuc, il puteti vedea in fie­care zi de dimi­ne­ata cum isi petrece fiica la scoala. si ceia ca el a ame­nin­tat ZGD, sunt niste birfe, si pros­to­lo­gii. Este cult, onest si la locul sau.
  De ce nu reac­tio­neaza? Ar fi prea jos­nic pen­tru el. Con­si­dera ca nu tre­bue sa se mur­da­reasca cu ast­fel de birfe. RUSINE PENTRU VOI…..

 • Mar­cel

  Eu o cunosc pe Nelli Tca­ciuc ca o vecina si ca o doamna cum­se­cade ne face deo­se­bita pla­cere sa ne salu­tam cind ne intil­nim oca­zio­nal.

 • anti­popi

  miha­i­lov p.
  ar fi bine sa te ……….!inte­re­sant se tra­ieste la noi

 • ana

  atita tmp cit nu sunt dovezi ca cei doi ( mitro­po­li­tul si Neli) sunt amanti, sau au o viata intima furt­u­noasa, nu ati avut nici un drept moral sa-i publi­cati pozele de la odihna, ale casei s.a. Urit arti­col. Si foarte dez­gus­ta­tor