(foto) ZdG, amenințat pentru articolul „Casa de lux și femeia din spatele ÎPS Vladimir”

Astăzi, 11 sep­tem­brie, la ora 11.45, după publi­ca­rea în ZdG a arti­co­lu­lui „Casa de lux și feme­ia din spa­te­le ÎPS Vla­di­mir”, la redac­ție a tele­fo­nat un cetă­țean care s-a pre­zen­tat ca fiind Ruslan Ibra­ghi­mov, soțul doam­nei Nel­li Tca­ciuc, fon­da­toa­rea fir­mei SRL „Organzi­a­ția de pază Afla-Nord” și pro­pri­e­ta­ra imo­bi­lu­lui în care locu­ieș­te ÎPS Vla­di­mir. Ibra­ghi­mov a pre­ci­zat că, tot­o­da­tă, el este repre­zen­tant al comu­ni­tă­ții cece­ne din R. Mol­do­va.

9Aces­ta ne-a repro­șat pe un ton ame­nin­ță­tor că ZdG a publi­cat casa și foto­gra­fi­i­le Nel­lei Tca­ciuc, fără a avea acor­dul ei. Ibra­ghi­mov ne-a spus că, fiind din Cece­nia și fiind musul­man, va apli­ca în raport cu noi ”legi­le cece­ne”. El a pre­ci­zat că nime­ni ”nu are voie să se atingă de soția sa”, în afa­ră de el. În final, băr­ba­tul, vor­bi­tor de lim­ba rusă ne-a spus că ”nu va lăsa lucru­ri­le așa”. Dis­cu­ția a durat apro­xi­ma­tiv 14 minu­te și a fost înre­gis­tra­tă de ZdG.

Men­țio­năm că arti­co­lul „Casa de lux și feme­ia din spa­te­le ÎPS Vla­di­mir” a fost ilus­trat cu foto­gra­fii în care apa­re Nel­li Tca­ciuc ală­tu­ri de ÎPS Vla­di­mir – în hai­ne de vacan­ță, pe pla­je exo­ti­ce. Foto­gra­fi­i­le au fost expu­se pe o rețea de soci­a­li­za­re de înseși Nel­li Tca­ciuc, ZdG preluându-le, dato­ri­tă fap­tu­lui că acti­vi­ta­tea ÎPS Vla­di­mir este de inte­res public.

ZdG a depus o sesi­za­re la poli­ție, soli­ci­tând inves­ti­ga­rea aces­tui caz de ame­nin­ță­ri.

 

Redac­ția ZdG


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

13 comentarii

 1. Nina

  Vin rușii își pun legi­le lor,vin găgăugii,cecenii la fel,dar moldovenii…unde-s legi­le lor?

 2. vlad

  ”…legi­le cece­ne ”sunt ,pro­ba­bil ,bune numai pe teri­to­ri­ul Cece­ni­ei. Ame­nin­ță­ri­le însă sunt niș­te oglin­zi ale con­fir­mă­rii celor des­cri­se de ZdG

 3. "Popa - Duhu"

  Si o alta intre­ba­re pen­tru Pre­se­din­te­le N.Timofte:
   – pen­tru ce i-a acor­dat acum in August Dis­tinc­tia de Stat, aces­tui Popa Vla­di­mir, Seful Bise­ri­cii Ruses­ti Ocu­pan­te din Rep. Mol­do­va ?
   – pen­tru decla­ra­ti­i­le lui anti-europene, anti-nationale, con­tra Româ­ni­ei si pen­tru poli­ti­ca vldi­mi­ris­ta kiri­lis­ta ocu­pan­ta con­tra
  mol­do­ve­ni­lor ?
   – Acest Vla­di­mir care face par­te din ace­la­si grup tero­rist cu alti Popi ruso-fili, ruso-foni, anti-români din Trans­nis­tria si de la Comrat din Gaga­u­zia si care toti impre­u­na pre­zin­ta un peri­col major pen­tru sigu­ran­ta Rep. Mol­do­vei?

 4. Kafka

  Acum tre­bu­ie ini­v­tat Mitro­po­li­tul sa dea expli­ca­tii, ce trea­ba are el cu Neli, sotie de musul­man, tare mi-i inte­re­sant de ce musul­ma­nul are ames­tec cu cres­ti­nii? Da poa­te mitro­po­li­tul este musul­man, sau poa­te e agnos­tic, iar ibra­ghi­mov este paza sa de corp? (intr-un cuvant lup in hai­ne de oaie).

 5. Eugeniu

  Era si de astep­tat o reac­tie a mitro­po­li­ei, dog­me­le bise­ri­ces­ti inva­ta sa se reac­tio­ne­ze asa.)))) Nis­te risu­ri de slu­gi a strai­ni­lor!

 6. Crezyi

  Bra­vo SDG,pentru curaj ,dar pe acest pro­vo­ca­tor declarati-l la poli­tie sa fie expul­zat din Mol­do­va

 7. Gabriel

  SA FITI TARI SI IN CONTINUARE, ZGD, SUNTEM CU VOI, NU VA TEMETI DE VLADICI, IBRAHIMI SI ALTII. SA-I STIE TOT POPORUL CE FATARNICI, HAPSINI SI LINGAI SUNT. DA-LE DOAMNE CELE MERITATE!

 8. Mihailov P

  POATE VA OPRIT???? Ceia ce pri­ves­te sotul Doam­nei Nel­li Tca­ciuc, il pute­ti vedea in fie­ca­re zi de dimi­ne­a­ta cum isi petre­ce fii­ca la scoa­la. si ceia ca el a ame­nin­tat ZGD, sunt nis­te bir­fe, si pros­to­lo­gii. Este cult, one­st si la locul sau.
  De ce nu reac­tio­nea­za? Ar fi prea jos­nic pen­tru el. Con­si­de­ra ca nu tre­bue sa se mur­da­reas­ca cu ast­fel de bir­fe. RUSINE PENTRU VOI…..

 9. Marcel

  Eu o cunosc pe Nel­li Tca­ciuc ca o veci­na si ca o doam­na cum­se­ca­de ne face deo­se­bi­ta pla­ce­re sa ne salu­tam cind ne intil­nim oca­zio­nal.

 10. ana

  ati­ta tmp cit nu sunt dovezi ca cei doi ( mitro­po­li­tul si Neli) sunt aman­ti, sau au o via­ta inti­ma furt­u­noa­sa, nu ati avut nici un drept moral sa-i publi­ca­ti poze­le de la odih­na, ale casei s.a. Urit arti­col. Si foar­te dez­gus­ta­tor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *