vila_padure

(VIDEO) Vila din pădure a mitropolitului Moldovei

Zia­rul de Gardă a scris, în sep­tem­brie 2014 că Înalt Prea Sfinţi­tul (ÎPS) Vla­di­mir, mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi al Între­gii Mol­dove, sau Nico­lae Can­ta­rean, pe numele său de mirean, deţine, în arendă, prin inter­me­diul unei firme în care figu­rează în cali­tate de fon­da­tor, ală­turi de un alt slu­ji­tor al Dom­nu­lui, un hec­tar de pădure în apro­pi­e­rea s. Ruseş­tii Noi, r. Ialo­veni, pe care are con­stru­ită o casă de vacanţă, îngră­dită şi ferită de ochii muri­to­ri­lor de rând. Imo­bi­lul, fiind încon­ju­rat cu un gard înalt, nu poate fi văzut decât de la înăl­țime, even­tual, fil­mat cu drona. 

Ast­fel că, joi 24 febru­a­rie 2016, acti­vis­tul Ana­tol Mătă­saru, în cola­bo­rare cu ZdG, au fil­mat casa mitro­po­li­tu­lui, dar și alte imo­bile din zonă, con­stru­ite în pădu­rea luată în arendă de la stat. În zonă, dețin pădure în arendă, șeful de la Chi­și­nău Gaz, Con­stan­tin Cui­u­mju, Gicu Rădu­can, fiul fos­tu­lui minis­tru al con­struc­ți­i­lor, Mar­cel Rădu­can, dar și alți afa­ce­riști sau ofi­ci­ali.

Sursa: www.ZdG.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • sp

    ii posi­bil de aflat cine inter­pre­teaza melo­dia din video?