Tricolorul care uneşte România şi R. Moldova

Un imens steag tri­co­lor de 300 de metri a unit Româ­nia cu R. Mol­do­va, pe data de 6 iunie curent, la podul de pes­te Prut de la Scu­le­ni. Eve­ni­men­tul a fost avan­pre­mie­ra unei Pod uman care se va for­ma la Prut pe 11 iulie și la care sunt aștep­ta­ți să par­ti­ci­pe toți cetă­țe­nii de pe ambe­le malu­ri ale râu­lui.

Orga­ni­za­ți­i­le uni­o­nis­te au des­fă­șu­rat dra­pe­lul uri­aș în amin­ti­rea Podu­ri­lor de flo­ri din anii ’90 și au cerut auto­ri­tă­ți­lor ridi­ca­rea inter­dic­ți­ei pre­șe­din­te­lui Plat­for­mei Uni­o­nis­te Acțiu­nea 2012, Geor­ge Simion.
După acțiu­nea de la Scu­le­ni, par­ti­ci­pan­ții din Chi­și­nău au mers la Iași, unde au întins o horă în Pia­ța Uni­rii, în jurul sta­tuii lui Ale­xan­dru Ioan Cuza.

pod-tricolor-sculeni (1)Mesa­je­le scan­da­te de către par­ti­ci­panţi erau: „Româ­nia n-a avut gra­ni­ță la Prut”, „Uni­re!”, „Tră­i­as­că, tră­i­as­că, tră­i­as­că și-nflorească Mol­do­va, Arde­a­lul și Țara Româ­neas­că!”, „Chi­și­nău și Bucu­rești – două ini­mi româ­nești”, „Basa­ra­bia e Româ­nia” etc.

„Astăzi ne-am reîn­tâl­nit cu drag și dor la Prut, în memo­ria gene­ra­ți­i­lor care au con­tri­bu­it la pro­mo­va­rea româ­nis­mu­lui. Nu putem fi des­păr­țiți de un râu intern, de gra­ni­țe nedrep­te sau de igno­ran­ță”, a pre­ci­zat Ana­tol Ursu, repre­zen­tan­tul Miș­că­rii Civi­ce Tine­rii Mol­do­vei, de la Chi­și­nău.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *