Flashmob în fața Reședinței de Stat: „Sursele de venit și cheltuielile lunare ale lui Dodon”

Tine­rii Par­ti­du­lui Acțiu­ne și Soli­da­ri­ta­te (PAS) vor orga­ni­za, la 12 ianu­a­rie, ora 15:00, un fla­sh­mob în fața Reșe­din­ței de Stat. 

„În cadrul eve­ni­men­tu­lui vom cere pre­șe­din­te­lui Igor Dodon să-și declare sur­se­le de venit și chel­tu­ie­li­le luna­re. În eufo­ria săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, Igor Dodon a uitat că a pro­mis să fie un exem­plu de trans­pa­ren­ță și inte­gri­ta­te, mai ales din punct de vede­re finan­ci­ar. Ba chiar a și sem­nat o Decla­ra­ție de inte­gri­ta­te la ulti­ma dez­ba­te­re publi­că.

Inde­pen­den­ța insti­tu­ți­ei pre­zi­den­ți­a­le este un fac­tor esen­ți­al al demo­cra­ți­ei, iar fap­tul că Dodon are chel­tu­ie­li sub­stan­ți­a­le care nu cores­pund veni­tu­ri­lor sale ridi­că noi sus­pi­ciu­ni pre­cum că noul pre­șe­din­te lucrea­ză doar pen­tru inte­re­se­le sale și nu pen­tru bene­fi­ci­ul cetă­țe­ni­lor. Ast­fel, între­ba­rea noas­tră legi­ti­mă este de unde pro­vin banii lui Igor Dodon și care sunt chel­tu­ie­li­le aces­tu­ia.

Un cal­cul ele­men­tar ara­tă că fami­lia Dodon va avea chel­tu­ie­li de mini­mum 352.685 de lei în 2017, cu 134.000 de lei mai mult decât veni­tul lui Igor Dodon din 2015 și cu 43.685 mai mult decât veni­tul total al fami­li­ei Dodon.

Ast­fel, putem pre­su­pu­ne că lip­sa resur­se­lor pen­tru a aco­pe­ri aces­te chel­tu­ie­li influ­en­țea­ză deci­zi­i­le și decla­ra­ți­i­le pre­șe­din­te­lui și lasă ușa des­chi­să celor care vor să-l coru­pă. În acest con­text, îl între­băm pe Igor Dodon de unde pro­vin sur­se­le lui finan­ci­a­re și pen­tru a-l îndem­na, în sti­lul trans­pa­ren­ței și spi­ri­tu­lui „soci­a­list”, să-și declare chel­tu­ie­li­le”, sus­țin orga­ni­za­to­rii eve­ni­men­tu­lui.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Grigore Petrov

    Aici ar tre­bui să apa­ră și între­ba­rea logi­că, de unde Maia a găsit bani pen­tru a-și face par­tid? Doar în 2015 la Nata­lia Mora­ri decla­ra că nu poți face poli­ti­că fără bani! Iar întîm­pla­rea cu omul lui Shor, cred că le-a pus pe toa­te la locul lor… ea tot ca Dodon e finan­ța­tă din lumea tene­bră și bani mur­da­ri!

    • Sandu Miron

      Cum de unde? Din dona­ti­i­le lui Shor si Filat, se gasesc oame­ni buni ce sus­tin par­ti­dul Maiei. Cu Dodon e clar tot, Rusii gasesc moda­li­ta­te de ai trans­fe­ra bani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *