Principală  —  Video   —   VIDEO/ Partidele parlamentare din R.…

VIDEO Partidele parlamentare din R. Moldova: între ideologii și promisiuni  | ABC Politic

În acest episod de ABC Politic trecem în revistă partidele parlamentare din Republica Moldova, bazându-ne pe statutele politice oficiale ale partidelor.

Ce este ABC Politic? Pe scurt – o serie de clipuri scurte și informative care te vor ajuta să înțelegi mai bine care-i treaba cu ideologiile și să iei decizii independente atunci când mergi la vot. Din cele 8 episoade vei afla ce principii stau la baza ideologiilor, ce este de fapt o ideologie, ce sunt liberalismul, conservatismul, socialismul și alte ideologii, dar și care este starea ideologiilor în lumea din prezent, unde viața politică e într-o schimbare continuă, dinamică.

Partidul majoritar, care deține 63 din mandate, este Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” – sau prescurtat, PAS. 

Conform statutului său, PAS este un partid de centru-dreapta, care împărtășește și promovează doctrina liberalismului social. PAS pledează pentru valorile democratice, statul de drept, supremația legii, separarea puterilor în stat, pluralismul politic, principiile liberalismului social și edificarea unei economii bazate pe cunoaștere și servicii, protecția libertăților fundamentale ale omului, principiul egalității în fața legii, respectarea dreptului la proprietate și asigurarea egalității oportunităților.  

Se mai adaugă în statutul partidului faptul că PAS este adeptul valorilor fundamentale ale liberalismului – adică individualismul, egalitarismul, universalismul și progresismul, considerând că valoarea individului este primară, superioară în raport cu orice colectivitate (stat, grup etnic, grup social). Scopul Statului este să creeze cetățenilor condiții pentru un trai decent, să ofere șanse egale și să construiască o societate bazată pe respect, echitate, transparență. 

PAS promovează integrarea plenară a Republicii Moldova în Uniunea Europeană ca fiind calea cea mai firească de dezvoltare socială, economică, politică şi de coeziune a societăţii din Republica Moldova.  

Al doilea cel mai reprezentat partid în Parlamentul Republicii Moldova, cu 19 mandate, este Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, sau prescurtat – PSRM.

Conform statutului său, scopul principal al activității Partidului politic este edificarea în Republica Moldova a unei societăți socialiste democratice.

Se mai adaugă faptul că PSRM dezvoltă relații externe interpartinice în baza legislației în vigoare. Partidul politic colaborează și încheie acorduri cu partide politice și alte organizații necomerciale de orientare socialistă, și depune eforturi pentru a deveni membru al asociațiilor internaționale de orientare socialistă. Statutul menționează și faptul că PSRM subliniază aspirația sa la atingerea unității, armoniei și stabilității în societate în baza patriotismului.

Partidul care deține 7 locuri în Parlament este Partidul Politic „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”, cunoscut pe scurt drept „PCRM”.

Conform statutului său, PCRM întrunește în rândurile sale cetățenii adepți ai ideologiei socialiste, considerându-se succesor de drept, moștenitor al ideilor și tradițiilor Partidului Comunist al Moldovei. PCRM tinde să-și continue lupta pentru idealurile umaniste, pentru afirmarea demnității umane, pentru socialism.

La fel, PCRM luptă pentru suveranitatea, neutralitatea permanentă, integritatea teritorială şi consolidarea în continuare a statalităţii Republicii Moldova.

Ca viziune economică, statutul PCRM afirmă că partidul promovează o politică de construire, pe principiile economiei de piaţă cu diferite tipuri de proprietate, a unui stat democratic competitiv de orientare socială.

PCRM îşi vede misiunea în valorificarea activă şi dezvoltarea moştenirii ideologice şi a experienţei politice a comunismului şi socialismului european, în aplicarea creativă a teoriei marxist-leniniste, îmbogăţită cu realizările ştiinţei sociale contemporane şi experienţa mişcării de stânga mondiale. Se mai menționează că membrii PCRM sunt obligați să studieze şi să folosească creativ în activitatea practică teoria marxist-leninistă, luînd în considerare condiţiile istorice concrete, Programul PCRM şi alte documente de partid

În parlamentul nostru sunt și 11 deputați „neafiliați” și „independenți”, unii dintre ei foști membri ai partidului Șor. Pe 19 iunie 2023, acest partid a fost declarat neconstituțional, decizia fiind pronunțată de magistrații Curții Constituționale în urma sesizării Guvernului Republicii Moldova. Motivele invocate pentru această sesizare erau faptul că formațiunea ar fi acționat în contradicție cu principiile statului de drept, ar reprezenta interesele Federației Ruse în Republica Moldova și a acționat împotriva suveranității statului. Aceasta a fost prima oară când un partid politic a fost scos în afara legii în Republica Moldova. Celor 11 deputați neafiliați le-a fost interzisă afilierea cu alte formațiuni politice parlamentare.

Acestea au fost descrierile ideologice ale partidelor noastre parlamentare. Cu toate acestea, foarte des acțiunile zilnice, politicile și ideile promovate în realitate nu coincid cu angajamentele ideologice ale partidelor. De aceea vă încurajez din tot sufletul să vă informați independent (inclusiv de la Ziarul de Gardă) despre realitatea din politica noastră locală, pentru a vă forma opiniile.

Cu acest îndemn, acest episod se încheie aici. Până la următorul episod, vă invităm să distribuiți acest videoclip cu prietenii și cunoscuții voștri, iar dacă aveți anumite întrebări, nu ezitați să mi le trimiteți la adresa de email indicată mai jos. Rămâneți curioși! 

Acest material jurnalistic a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului EU4IM (Ziarul de Gardă) și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.