Principală  —  Ştiri  —  Diverse   —   VIDEO/ Infoteca Drepturilor: Polița de…

VIDEO Infoteca Drepturilor: Polița de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate: cum excludem dilemele?

O persoană a plecat din R.Moldova în SUA în vizită la copii. În SUA a avut un atac cerebral, iar compania de asigurări a acceptat să compenseze tratamentul și intervenția chirurgicală doar cu 500 USD, pe când tot tratamentul în SUA a costat peste 200 de mii de USD. Este corectă decizia Companiei de Asigurări? – ne întreabă copiii pacientului.

Avocata Violeta Gașițoi ne spune ce trebuie să cunoască despre polița de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate orice persoană care pornește la drum.

Atunci când plecați pentru un timp peste hotare, este recomandabil să vă cumpărați o poliță de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate. O asigurare medicală pentru călătorii vă poate asigura compensarea cheltuielilor medicale (ambulator ori staționar), acordarea de asistență stomatologică de urgență, tratamentul în cazul maladiilor acute neprevăzute care prezintă un pericol pentru viața persoanei, transportarea la spital, în caz de deces, veți beneficia de repatriere etc. În cazul lipsei unei asigurări, toate cheltuielile de recuperare a sănătății se vor face din cont propriu.

Cum alegeți compania de asigurări?

Când alegeți compania de asigurări, este nevoie să analizați atent contractul de asigurare medicală și suma care va fi acoperită atunci când intervine o problemă de sănătate. De regulă, pentru spațiul Schengen suma asigurării nu trebuie să fie mai mica de 30 de mii de euro.

Perioada asigurată poate fi de la o zi până la 365 de zile, în dependență de durata călătoriei.

În cazul în care călătoriți spre SUA, informați asigurătorul despre destinație, pentru că acolo costul, condițiile contractului de asigurare medicală pot fi diferite de cele prevăzute pentru spațiul Shengen.

Prin contract de asigurare, conform Codului Civil al R.Moldova, o parte (contractantul asigurării) se obligă să plătească celeilalte părți (asigurător) prima de asigurare, iar asigurătorul se obligă să plătească asiguratului, beneficiarului asigurării sau, după caz, terțului păgubit o prestație bănească la producerea cazului asigurat pe parcursul perioadei de asigurare.

În asigurarea sănătății, asigurătorul se obligă să achite cheltuielile suportate la survenirea cazului asigurat. Obiect al asigurării de sănătate îl constituie interesele patrimoniale ale asiguratului, corelate cu viața și sănătatea acestuia, ce țin de compensarea cheltuielilor legate de prestarea serviciilor medicale și a serviciilor aferente acestora.

Fiți atenți la riscul asigurat stipulat în contract

Atunci când încheiați un contract de asigurare medicală pentru călătorii trebuie să fiți atenți la riscul asigurat stipulat în contract. Aceasta înseamnă că dumneavoastră vă asigurați pentru un eveniment ori mai multe evenimente viitoare, posibile, dar incerte, prevăzute de contractul de asigurare, la care sunt expuse viața, sănătatea sau patrimoniul unei persoane.

Avocata Violeta Gașițoi

Cazul asigurat constă în producerea riscului asigurat care naște obligația asiguratorului să achite indemnizația ori despăgubiri de asigurare.

Potrivit legii, contractul se încheie în formă scrisă. Forma scrisă a contractului de asigurare este necesară pentru a proba pe viitor că ați avut relații contractuale cu compania de asigurare.

Contractul de asigurare este format din cererea contractantului, polița de asigurare emisă de asigurător și condițiile generale de asigurare aplicabile, precum și alte condiții contractuale incluse în contract conform legii. Cu toate acestea, legea nu interzice părților să întocmească și un înscris unic care va cuprinde întregul contract de asigurare.

Trebuie să cunoașteți că în cazul în care nu aveți un contract scris, proba cu martori nu va servi drept dovadă a existenței ori a înțelegerii contractuale.

După ce ați semnat contractul, compania de asigurări trebuie să vă elibereze polița de asigurare sau certificatul de asigurare emis și semnat de asigurător prin nota de acoperire emisă și semnată de brokerul de asigurare.

Polița de asigurare trebuie să conțină următoarea informație: datele părților contractante, numele, adresa ori sediul, date de contact, obiectul asigurării, riscurile care se asigură, termenul contractului de asigurare, suma asigurată și, dacă s-a convenit, partea din prejudiciu pe care asigurătorul nu o despăgubește (franșiza), prima de asigurare, locul și termenele de plată. La fel, cu acordul părților pot fi incluse și alte date.

În cazul în care s-a produs cazul asigurat, de exemplu, persoana s-a îmbolnăvit și beneficiază ori a beneficiat de asistență medicală, aceasta este obligată să informeze asigurătorul. Citiți atent contractul, dacă contractul de asigurare cere informarea într-un anumit termen, informarea trebuie să aibă loc în interiorul termenului prevăzut de contract.

Cu referire la cazul relatat la început, dacă, totuși, Compania de asigurări refuză achitarea sumei asigurate, prevăzute de contract, persoana asigurată urmează să conteste aceste acțiuni, conform legii, în instanța de judecată.

Lista companiilor de asigurări poate fi consultată pe pagina oficială a Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Moldova

În cazul în care compania de asigurări refuză să achite asiguratului prejudiciul, aveți dreptul să contestați decizia în instanța de judecată, conform legii.

Atunci când alegeți compania de asigurări pentru călătorii, verificați ca această companie să fie una licențiată. În R.Moldova sunt mai multe Companii de Asigurări licențiate care prestează aceste servicii. Dvs. puteți să găsiți lista companiilor pe pagina oficială a Comisiei Naționale a Peții Financiare din Moldova.

Analizați fiecare companie, identificați-o pe cea care are cele mai bune oferte și cu care ați dori să aveți relații contractuale. Verificați suplimentar, informând compania de asigurări în ce țară plecați, ca să fiți siguri că ei cunosc care sunt costurile medicale, în caz de urgență pentru statul în care plecați temporar. Nu ezitați să adresați întrebări, dacă aveți neclarități, inclusiv să adresați întrebări de concretizare, de exemplu, care este suma maximă pe care compania o va compensa în caz că s-a produs incidentul asigurat. Asigurați-vă că ați înțeles foarte bine toate prevederile contractului de asigurare și doar după aceasta semnați contractul.

Prezenta explicație nu poate fi considerată consultație juridică. Pentru fiecare caz individual, persoana trebuie să consulte un/o avocat/ă.