Principală  —  IMPORTANTE   —   Un judecător NU a fost…

Un judecător NU a fost de acord cu majoritatea și a avut opinii separate în cazul a 4 candidați la funcția de membru al CSM și CSP, care urmează să fie evaluați repetat

Colaj ZdG

Judecătorul Ion Malanciuc, parte din completul care a examinat contestațiile candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), a venit cu opinii separate în cazul a 4 candidați care urmează a fi reevaluați.

Opiniile separate ale magistratului au fost publicate la 2 zile după ce Curtea Supremă de Justiție a decis anularea deciziilor Comisiei Pre-Vetting în cazul a 21 de candidați la funcția de membru al CSM și CSP. Malanciuc a participat la examinarea a 4 din cele 21 de contestații și are opinie separată pe marginea tuturor acestor cazuri. În cazul a trei candidați, Ion Malanciuc consideră că urmau să fie respinse contestațiile depuse de aceștia.

În opinia separată care o vizează pe Aliona Miron, judecătorul Malanciuc susține că „orice concluzie în acest sens, precum că procedura a fost fundamental viciată prin erori grave de procedură admise de Comisie, este vădit nefondată și nu poate fi acceptată ca temei pentru contestare”.

Susțin opinia colegilor că-n procesul examinării cauzei s-au stabilit circumstanțe care puteau duce la promovarea evaluării de către candidat, această împrejurare servind temei pentru admiterea contestației și retrimiterea pentru evaluare în fața Comisiei. Totodată, ca și-n cazurile Osoianu versus Comisia nr.3-6/23, Bostan versus Comisia nr.3-1/23, Gladcov versus Comisia nr.3-26/23, în care am scris opinii separate, consider că nu poate fi reținut argumentul, precum că, la dosarul administrativ lipsesc toate actele acumulate de Comisie în procesul de prelucrare a dosarului candidatei, fapt ce reprezintă un grav viciu de procedură. Astfel, instanței de judecată i-au fost prezentate toate actele pe care sa bazat Comisia la luarea deciziei”, se arată în document.

Sursa foto: Comisia Pre-Vetting

Procurora Cristina Gladcov a contestat decizia Comisiei, fiind nemulțumită de faptul că, deși Comisia nu a constatat că aceasta, în mod culpabil, nu și-ar fi declarat averea conform legislației în vigoare sau că averea dobândită în ultimii 15 ani nu ar corespunde veniturilor pe care ea le-a declarat, nu a trecut evaluarea.

Totuși, potrivit opiniei separate semnate de Ion Malanciuc, „din argumentele reclamantei, formulate în contestație, nu se constată existența unor circumstanțe care puteau duce la promovarea evaluării sale în faţa Comisiei şi care ar justifica reluarea procedurii de evaluare a candidatei, nefiind înlăturate dubiile serioase formulate de Comisia de evaluare cu privire la respectarea de către Gladcov Cristina a criteriilor de integritate financiară”, a punctat magistratul.

„Actul administrativ supus controlului judiciar este emis conform prevederilor legii, nefiind constatată existența unor circumstanțe care puteau duce la promovarea evaluării de către candidată, astfel că cererea de contestare depusă de Gladcov Cristina, reprezentată de avocatul Cucu Dumitru, este neîntemeiată și urmează a fi respinsă. Prin urmare, reieșind din materialele cauzei și circumstanțele speței, rețin următoarea soluție: respingerea cererii de contestare depusă de Gladcov Cristina,
reprezentată de avocatul Cucu Dumitru, împotriva Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor privind anularea deciziei nr. 34 din 18 mai 2023 cu privire la candidatura lui Gladcov Cristina şi dispunerea reluării procedurii de evaluare a candidatului”, se menționează în opinia separată a lui Malanciuc.

În cazul Angelei Bostan, concluzia formulată de Ion Malanciuc este aceeași, și anume că din argumentele reclamantei nu se constată existența unor circumstanțe care puteau duce la promovarea evaluării sale în faţa Comisiei şi care ar justifica reluarea procedurii de evaluare, nefiind înlăturate dubiile serioase formulate de Comisia Pre-Vetting. Totodată, „nu pot fi reținute argumentele reclamantei precum că la dosarul administrativ lipsesc, au fost ascunse, acte care au fost solicitate de la alte organe și pe care Comisia s-a bazat la emiterea actului administrativ, deoarece instanței de judecată i-au fost prezentate toate actele pe care s-a bazat Comisia la luarea deciziei”, scrie Ion Malanciuc.

„Actul administrativ supus controlului judiciar este emis conform prevederilor legii, nefiind constatată existența unor circumstanțe care puteau duce la promovarea evaluării de către candidată, astfel că cererea de contestare depusă de Bostan Angela, reprezentată de avocatul Petru Balan, este neîntemeiată și urmează a fi respinsă. Prin urmare, reieșind din materialele cauzei și circumstanțele speței, rețin următoarea soluție: respingerea cererii de contestare depusă de Bostan Angela, reprezentată de avocatul Petru Balan, împotriva Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor privind anularea deciziei nr. 6 din 09 decembrie 2022 cu privire la candidatura lui Bostan Angela şi dispunerea reluării procedurii de evaluare a candidatei”, menționează Ion Malanciuc.

În decizia pe cazul lui Sergiu Osoian, Ion Malanciuc a venit cu următoarea concluzie: „Rețin următoarea soluție: respingerea cererii de contestare depusă de Sergiu Osoianu, reprezentat de avocatul Petru Balan, împotriva Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor privind anularea deciziei nr. 12 din 06 ianuarie 2023 cu privire la candidatura lui Sergiu Osoianu şi dispunerea reluării procedurii de evaluare a candidatului”, se precizează în opinia separată a magistratului.

„În litigiul dedus judecății, nu se regăsesc temeiuri legale de a anula decizia Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale
judecătorilor și procurorilor nr. 12 din 06 ianuarie 2023 cu privire la candidatura lui Sergiu Osoianu. Or, actul administrativ supus controlului judiciar este emis conform prevederilor legii, nefiind constatată existența unor circumstanțe care puteau duce la promovarea evaluării de către candidat, astfel că cererea de contestare depusă de Sergiu Osoianu, reprezentat de avocatul Petru Balan, este neîntemeiată și urmează a fi respinsă”,
scrie Ion Malaniuc.

Ion Malanciuc, autorul acestor decizii, este printre cei 7 judecătorii care au fost transferați recent pentru suplinirea temporară a funcțiilor vacante din cadrul Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Ion Malanciuc și-a început cariera în noiembrie 2011, fiind numit judecător la instanța de fond din Dubăsari. Cinci ani mai târziu, este promovat în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă, printr-un decret semnat de ex-președintele Nicolae Timofti, ulterior a fost numit judecător de instrucție la Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari. Numele lui Malanciuc figurează într-o hotărâre a Colegiului Disciplinar din octombrie 2016, prin care a fost respinsă contestația unui petiționar care s-a plâns pe acțiunile judecătorului. În 2016 și 2019, Malanciuc a fost evaluat de către Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, de fiecare dată cu calificativul „foarte bine”. 

Anterior, în cadrul Curţii Supreme de Justiţie a fost constituit completul de judecată special pentru examinarea contestaţiilor declarate împotriva deciziilor Comisiei independente de evaluare a integrităţii candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor, Ion Malanciuc fiind desemnat în calitate de membru supleant.

În temeiul art. 48 alin. (2) din Codul de procedură civilă, judecătorul care nu este de acord cu hotărârea majorității semnează hotărârea, dar este în drept să expună în scris opinie separată, care se înmânează președintelui ședinței şi se anexează la dosar. Opinia separată nu se anunță şi nu se citește în ședința de judecată.

Pe 1 august 2023, CSJ a anulat 21 de decizii de nepromovare a candidaților la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP): Angela Popil, Vladislav Holban, Alexei Panis, Anatolie Gîrbu, Veronica Cupcea, Alexandru Rotari, Stanislav Sorbalo, Valentin Caisin, Ion Chirtoacă, Vitalie Codreanu, Vitalie Stratan, Angela Bostan, Aureliu Postică, Victor Sandu, Nicolae Șova, Aliona Miron, Cristina Gladcov, Tatiana Chiriac, Ecaterina Buzu, Mihail Bușuleac și Sergiu Osoianu, și a dispus reevaluarea acestora de către Comisia Pre-Vetting.

Citiți și: Comisia Pre-Vetting, ANIHILATĂ de patru judecători de la Curtea Supremă de Justiție. Detalii din dosare și argumentele magistraților care au emis deciziile