Principală  —  IMPORTANTE   —   Viceprimarul Capitalei Victor Chironda solicită…

Viceprimarul Capitalei Victor Chironda solicită anularea autorizației de demolare a Hotelului Național, semnată în lipsa lui, și cere anchetă de serviciu asupra arhitectului-șef al orașului. Primarul îi dă replică: „Un viceprimar s-a dat cu părerea, era bine dacă nu lipsea nemotivat la lucru”

Viceprimarul Capitalei Victor Chironda solicită primarului general, Ion Ceban, inițierea unei anchete de serviciu asupra arhitectului-șef al orașului și șefei Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, Svetlana Dogotaru, dar și asupra executorilor care, potrivit lui Chironda, au falsificat procesul-verbal al Consiliului Urbanistic din 11 martie curent și „au contribuit la încălcarea procedurilor de elaborarea a PUD-ului și încălcarea procedurilor de autorizare a desființării Hotelului Național.”

Tot aici, viceprimarul solicită suspendarea din funcție a arhitectei-șef a orașului, Svetlana Dogotaru, pe perioada desfășurării anchetei de serviciu.

Victor Chironda susține că, în timp ce se afla în concediu, viceprimarul Ilie Ceban a semnat autorizația de demolare a Hotelului Național, lucru pe care el a refuzat anterior să-l facă din motiv că nu exista o decizie finală și aprobată în legătură cu ceea ce urmează să fie construit în locul Hotelului Național după demolare.

În replică, primarul Capitalei, Ion Ceban, a făcut un live pe Facebook în care a făcut un comentariu scurt pe marginea acestui subiect, menționând faptul că „era bine dacă viceprimarul nu lipsea nemotivat zile întregi de la lucru”, declarând și că acesta (Chironda) „are restanțe la capitolul comunicare cu responsabilii de la alte Direcții”.

Astăzi am văzut că un viceprimar s-a dat cu părerea referitor la unele subiecte care țin de activitate și eu voi comenta în detaliu când mă vor întoarce de la Buzău. Doar un singur lucru vreau să menționez în acest context. Era bine dacă nu lipsea nemotivat zile întregi de la muncă. Dumnealui a zis că se află într-o zonă pentru care ar avea motivație. Vreau și eu să aflu motivațiile. Despre restanțele la proiectele gestionate, la incapacitatea de a comunica cu Direcțiile responsabile voi reveni pe parcurs. Faptul că astăzi multe proiecte sunt întârziate de la reabilitarea parcurilor și multe altele legate de dezvoltarea urbanistică, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, chiar dacă exista anumite divergențe în acest sens”, a declarat Ceban în live.

Publicitate
Publicitate

În context, în cadrul unei conferințe de presă susținută marți, 15 iunie, viceprimarul Victor Chironda a declarat că, pe marginea acestui subiect, „constată o lipsă de profesionalism și responsabilitate din partea Direcției de arhitectură și urbanism care permite beneficiarului să încalce procedurile de elaborare a procedurilor de documentație de urbanism și să inducă în eroare primarul și viceprimarii care trebuie să semneze actele permisive sau constat o tentativă de justifica cu orice preț intenția beneficiarului de a iniția procesul de demolare a Hotelului Național”, solicitând o anchetă de serviciu în acest sens.

Având în vedere cele expuse am înaintat astăzi la prima oră o notă informativă către primarul general prin care am solicitat, am expus situația și am solicitat suportul în inițierea procedurii de anchetă de serviciu asupra arhitectului-șef al orașului și șefa Direcției Arhitectură și Urbanism, Svetlana Dogotaru, și asupra executorilor care au falsificat procesul verbal al Consiliului urbanistic din 11 martie 2021 și au admis sau au contribuit la încălcarea procedurilor de elaborare a planului urbanistic de detaliu și la încălcarea procedurilor de autorizare a desființării a Hotelului Național. În perioada efectuării anchetei de serviciu, solicit suspendarea din funcție a șefei Direcției Arhitectură și Urbanism, Svetlana Dogotaru pentru prevenirea influențării asupra subalternilor și asupra procesului de anchetă”, a menționat Victor Chironda.

Totodată, viceprimarul a solicitat și suspendarea procedurii de emitere a autorizației de desființare a Hotelului Național, dar și suspendarea certificatului de urbanism pentru proiectare pentru terenurile respective până la clarificarea situației și „înlăturarea tuturor neconformităților de procedură”.


Cronologia evenimentelor, prezentată de viceprimarul Victor Chironda:

Autorizația de desființarea fost elaborată de care Direcția generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare în  baza cererilor de desființare a cererilor respective depuse de SA Moldova Tur la 26.03.2021.

Pregătirea acestei autorizații a avut loc în pofida situației că la două cereri similare beneficiarul a fost informat că chestiunea dată va fi examinată după aprobarea planului urbanistic de detaliu în modul stabilit de lege. Personal, consider foarte important ca să știm ce va fi construit în locul Hotelului Național având în vedere și impactul pe care le pot avea următoarele construcții.

Pe acest subiect au fost abordat de mai multe ori de către consilierul Valerii Klimenco și consiliera primarului, Elena Panuș, care mi-au sugerat că ar fi bine să semnez această autorizație de demolare. Am refuzat repetat aceste sesizări și am atenționat că există proceduri de elaborarea a planului urbanistic în detaliu și că nu este corect să fie autorizată demolarea fără a avea un plan urbanistic aprobat în CMC. Astfel, în baza acestei decizii a fost emis în martie 2020 certificat de urbanism pentru proiectarea planului de urbanism în detaliu pentru terenurile cu numerele cadastrale respective (unde se află Hotelul Național).

Beneficiarul, în cadrul dezbaterilor publice a afirmat că acest certificat de urbanism i-ar permite cumva să inițieze, să primească autorizație pentru demolarea Hotelului Național. Ceea ce nu este adevărat.

Ulterior, după semnarea acestui certificat de urbanism, beneficiarul a venit la ședința Consiliului Urbanistic, din 11 martie 2021, și a prezentat o concepție care propunea trei variante de soluții volumetrice pentru construcțiile ce urmau să înlocuiască hotelul. Beneficiarul a afirmat că această schița este o consultare prealabilă, care va sta la baza PUD-ului următor. Consiliul Urbanistic a aprobat concepția cu formularea: „se admite demolarea clădirilor de pe terenurile respective cu condiția organizării unui concurs pentru identificarea soluției optime pentru înlocuirea clădirii și amenajarea spațiului public adiacent”.

Această condiție a fost vociferată de mine personal în cadrul ședinței Consiliului Urbanistic și a fost susținută de majoritatea membrilor, însă nu a fost reflectată în procesul verbal al ședinței, care a fost semnat ulterior de președintele Consiliului, Svetlana Dogotaru.

Prin urmare, a fost emisă dispoziția viceprimarului din 16.03.2021 prin care a pus în sarcină să organizeze consultări publice la această concepție. Potrivit comunicatului Preturii Centru, consultările ar fi avut loc la 17 aprilie 2021 și a urmărit consultarea prealabilă a opiniei publice asupra posibilității înlocuirii hotelului cu o altă clădire. Ulterior, urma să fie elaborat planul urbanistic de detaliu, care trebuia să fie înaintat spre aprobare către CMC. Abia după aceasta, Primăria ar fi putut emite o autorizație de desființare a acestor imobile. Neconformitatea actului emis de către Direcția Arhitectură este confirmată și prin nota informativă prezentată și semnată de către câțiva colaboratori ai Direcției, care constată inoportună emiterea documentului de desființare. Atunci când am primit spre semnare acest document, am făcut un demers către Procuratura mun. Chișinău, care a redirecționat demersul către CNA. 

La baza acestui demers a fost convingerea mea că unii colaboratori de la Direcția de Arhitectură și Urbanism reprezintă depășirea atribuțiilor de serviciu care pot duce la încălcarea legislației în domeniul autorizării de construcții și prejudicierea patrimoniului urbanistic al mun Chișinău.

La solicitarea viceprimarului Ilie Ceban CNA a întors dosarul cu actele semnate de mine, iar autorizația de demolare a fost semnată. Sunt împotriva emiterii acestei autorizații de desființare din o serie de motive. (…)

De asemenea îmi asum să repet demersurile mele către organele de anchetă pentru examinarea acestui caz pentru că scrisoarea primită de la CNA la reîntoarcerea dosarului nu răspunde la sesizarea pe care am făcut-o. Este un răspuns superficial care nu spune nimic”, a declarat Chironda.

În luna august a anului trecut, primarul capitalei, Ion Ceban, anunța că Direcția Arhitectură deține autorizația de demolare a clădirii Hotelului Național. La sfârșitul lunii martie curent, Pretura sectorului Centru a desfășurat consultări publice privind demolarea obiectivului.

Hotelul Național a fost privatizat în 2006. Firma „Alfa-Engineering” a fost cea care în anul 2006 a intrat în posesia a 83,24% de acțiuni ale statului în S.A Moldova-Tur”, care deținea hotelul Naţional. De atunci Agenția Proprietății Publice (APP) se luptă” în instanțele de judecată pentru a rezilia contractul prin care clădirea a fost privatizată. Deși nu au fost realizate investițiile prevăzute în contract, judecătorii au dat dreptate de fiecare dată agentului economic care a cumpărat imobilul de la stat. Informațiile referitor la acest bun imobil, a fost descrisă anterior de APP într-un răspuns oferit la solicitarea deputatului Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Iurie Reniță. Potrivit informațiilor APP, investițiile asumate de către cumpărătorul Hotelului Național pentru anii 2007 – 2008 nu au fost îndeplinite, motivul invocat fiind că autoritățile ar fi refuzat să elibereze autorizațiile necesare pentru reconstrucția complexului hotelier.

Pe 13 februarie 2010, Procuratura Generală, din numele Ministerului Economiei, a înaintat cererea de chemare în judecată a companiei „Alfa-Engineering” care a privatizat hotelul, pentru a rezilia contractul de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului în S.A. „Moldova-Tur”. Cererea a fost respinsă pe 5 martie 2010 de Curtea de Apel Economică și a fost menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 18 martie 2010. Pe 16 martie 2011, APP a fost obligată să prelungească termenul contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de acţiuni ale statului în S.A. „Moldova- Tur” pe termen de doi ani din momentul primirii de la autorităţile publice competente a tuturor autorizaţiilor de construire, necesare pentru punerea în aplicare a Programului Investiţional.

Totodată, APP a solicitat Primăriei municipiului Chişinău urgentarea eliberării autorizaţiilor necesare reconstrucţiei complexului hotelier. APP a cumpărătorului și informaţii referitor la acţiunile întreprinse pentru demararea lucrărilor în scopul executării Programului Investiţional, dar informația nu a fost prezentată.

La 4 decembrie 2017, Comisia pentru desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiționale a decis iniţierea procedurii de reziliere  a contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de acţiuni ale statului din S.A. “Moldova-Tur” din 2006  încheiat cu „Alfa- Lnginecring” pe motivul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale. Un an mai târziu, APP a înaintat acţiune în instanţa de judecată împotriva „Alfa – Enginecring”, unic fondator fiind compania „Anik Imobil”, privind rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.

La 25 martie 2019, Judecătoria Căuşeni a respins acţiunile APP privind rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a „Hotelului Național”. La 25 iunie 2019, Curtea de Apel Chişinău a respins cererea de apel a APP, fiind menţinută hotărârea primei instanţe. 

Totodată, APP preciza în 2019 că terenul aferent „Hotelului Național” se afla în proprietatea municipiului Chişinău, deoarece nu a fost inclus în contractul de vânzare-cumpărare semnat în 2006.

Publicitate
Publicitate