Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Termoelectrica: Circa 90% din blocurile…

Termoelectrica: Circa 90% din blocurile locative din capitală, conectate la sistemul centralizat de încălzire

Sursa: Termoelectrica

Termoelectrica S.A. informează luni, 20 noiembrie, că a conectat la sistemul centralizat de încălzire 3 459 de obiecte din totalul de 4 412.

  • Grădinițe – 145 (100%)
  • Școli – 146 (89%)
  • Instituții medicale – 62 (83%)
  • Instituții superioare de învățământ – 39 (38%)
  • Blocuri locative – 2627 (93%)
  • Case particulare – 138 (54%)
  • Agenți economici – 302 (37%)

„Termoelectrica își reafirmă angajamentul de a conecta la sistemul centralizat de încălzire toți consumatorii care solicită acest serviciu”, conform unui comunicat publicat de companie.

Entitatea încurajează consumatorii care nu beneficiază încă de încălzire să contacteze gestionarul fondului locativ.

Pentru conectare este necesar ca gestionarii blocurilor locative sau administratorii instituțiilor publice să prezinte fișa tehnică de pregătire a instalațiilor de termoficare la sediul teritorial al întreprinderii, în funcție de sectorul din care face parte.

În acest context, Termoelectrica S.A. recomandă gestionarilor fondului locativ și consumatorilor să regleze consumul de energie termică din bloc în funcție de necesități, astfel încât să asigure „un confort termic optim” și o utilizare eficientă a resurselor energetice.

Totodată, întreprinderea menționează că în vederea prevenirii riscului de inundații în apartamente, cât și repartizării neuniforme a fluxurilor de agent termic prin coloane, nu s-au conectat la sistemul centralizat de încălzire două blocuri locative: str. Andrei Doga 39/3, str. Tudor Vladimirescu 20.

Imposibilitatea livrării energiei termice către acele blocuri ar fi cauzată de faptul că nu au fost pregătite sistemele interne de încălzire și nu au fost aleși gestionarii de bloc.

„Pentru a asigura buna funcționare a sistemului intern de încălzire, cât și pentru a evita eventualele incidente, Termoelectrica a solicitat de mai multe ori consumatorilor blocurilor locative, din str. Andrei Doga 39/3, str. Tudor Vladimirescu 20, să numească un administrator de bloc, capabil să coordoneze și să execute lucrările tehnice necesare pentru demararea sezonului de încălzire”, menționează Termoelectrica.