Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Situația din cadrul Î. S.…

Situația din cadrul Î. S. „Calea Ferată din Moldova” va fi analizată de către o comisie parlamentară de anchetă

.railway.md/

La Parlament va fi constituită o Comisie de anchetă care va analiza situația economico-financiare de la Î. S. „Calea Ferată din Moldova”, dar și rezultatul activității ramurii de transport feroviar pentru perioada 2010 – 2020.

Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat joi, 4 februarie, în plenul Parlamentului de la Chișinău.

Comisia va fi contituită din zece membri:

  • Președinte: Oleg Lipskii, deputat PSRM
  • Vicepreședinte: Angel Agache (Pro Moldova)
  • Secretar: Corneliu Padnevici (Partidul ȘOR),
  • Membri: Nicolae Pascaru (PSRM), Alexandru Jolnaci (PSRM), Ion Leucă (PDM), Igor Himici (Pentru Moldova), Petru Frunze (PAS), Radu Marian (PAS), Alexandru Slusari (Platforma DA).

Potrivit autorilor, Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului responsabile, va audia părţile şi persoanele implicate şi va prezenta Parlamentului, în termen de până la 60 de zile, raportul cu privire la rezultatele și concluziile anchetei .

Drept temei pentru crearea comisiei a servit faptul că în prezent la Î. S. „Calea Ferată din Moldova” se atestă o situație financiară critică. La situația de la finele anului 2020, datoria creditoare a „CFM” constituia 459,4 milioane de lei.

Totodată, restanțele salariale (parțial pentru luna octombrie și luna noiembrie a anului 2020) constituiau 35,5 milioane de lei, pentru contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale și medicale – 26,9 milioane de lei, iar la buget – 5,5 milioane de lei. De asemenea, se atestă deficitul de mijloace circulante ca urmare a formării datoriilor debitoare, care la situația din 30 decembrie 2020 constituia 275,4 milioane de lei.

Î. S. „Calea Ferată a Moldovei” are intenția de a suspenda circulația tuturor trenurilor locale și suburbane începând cu 12 februarie. Acest lucru este menționat în planul de redresare a situației de la CFM, aprobat de Consiliul de Administrație a întreprinderii. Totodată, despre decizia de suspendare a circulației trenurilor au anunțat reprezentanții CFM în cadrul ședinței de ieri, 3 februarie, a Comisiei economiei, buget și finanțe.

Potrivit auditului elaborat de Curtea de Conturi pentru anii 2018-2019, s-a constatat că Î. S. „Calea Ferată a Moldovei” a gestionat neconform resursele financiare publice și patrimoniul public. Potrivit raportului audiat, marți, 2 februarie, în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice, unele activități realizate nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează această întreprindere, iar sistemul de control intern managerial necesită a fi consolidat, pentru susținerea managementului în abordarea riscurilor de regularitate.