Principală  —  IMPORTANTE   —   „Schimbă viața unui copil. Devino…

„Schimbă viața unui copil. Devino asistent parental profesionist”. Campanie lansată UNICEF Moldova și Municipiul Chișinău  

Peste 100 de copii rămași fără ocrotire părintească așteaptă să fie încadrați în familiile din municipiul Chișinău, inclusiv copii și adolescenți refugiați din Ucraina.   

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului (DGPDC) își propune, în acest an, să recruteze asistenți parentali profesioniști pentru a asigura acestor copii sprijin, grijă și un mediu familial prietenos. O campanie în acest sens – Schimbă viața unui copil. Devino asistent parental profesionist” – a fost lansată de către Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului din Chișinău și UNICEF Moldova. 

„Una dintre prioritățile UNICEF este de a consolida răspunsul de protecție a copiilor în situații de risc și de a preveni aceste situații la nivel local, dar și național. Suntem astăzi aici, pentru a lansa campania – Schimbă viața unui copil. Devino asistent parental profesionist – și vreau să încurajez familiile să se implice în această misiune pentru a deveni asistenți parentali profesioniști, pentru a oferi un sprijin esențial copiilor care au nevoie de îngrijire, dar și minorilor refugiați din Ucraina”, a menționat Ilija Talev, reprezentantul adjunct de țară al UNICEF Moldova. 

Asistenții parentali profesioniști pot fi persoane căsătorite sau necăsătorite, care au experiență în educarea copiilor. Aceștia ar putea îngriji unul sau mai mulți minori, iar echipa serviciului Asistență Parentală Profesionistă le va oferi suport, instruire și consiliere gratuită. 

„Asistent parental profesionist poate deveni orice persoană care este gata de a ajuta un copil să iasă din situații de risc. Beneficiari ai Serviciului pot fi copiii care sunt lipsiți de ocrotirea părintească, minorii cu nevoi speciale sau copii refugiați”, a explicat Sergiu Oceretnîi, șeful direcției generală pentru protecția drepturilor copilului din Chișinău. 

În prezent, în cadrul Serviciului Asistență Parentală Profesionistă din mun. Chișinău sunt angajați 29 de asistenți parentali profesioniști care educă 27 de copii. Anual, sute de copii au nevoie să beneficieze de acest Serviciu. 

„În 2023, noi ne propunem să creștem numărul până la 50 de asistenți parentali profesioniști. Cu suportul UNICEF, vom dota cu toate cele necesare fiecare copil”, a precizat Angela Cutasevici, viceprimară a municipiul Chișinău. 

Pentru realizarea proiectului, UNICEF va acoperi costurile în mărime de circa 3 milioane de lei pentru primele opt luni ale anului 2023.  

Din septembrie 2023, proiectul va fi finanțat din bugetul municipal. 

Asistenții parentali profesioniști vor beneficia de un supliment la salariu în mărime de 50%, iar copiii vor beneficia de o indemnizație unică, o indemnizație lunară și un supliment financiar lunar. La plasament, copilului îi vor fi asigurate bunuri de strictă necesitate.  

Asistența parentală profesionistă este un serviciu specializat, care oferă copiilor îngrijire în familia unui asistent parental profesionist și presupune plasamentul acestora, pentru o perioadă determinată de timp, într-o familie alternativă, în timp ce părinții biologici se confruntă cu anumite probleme. 

Despre Memorandum: 

Memorandumul de Înțelegere între Municipiul Chișinău și UNICEF Moldova vizează acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților în municipiul Chișinău. 

UNICEF Moldova și Municipiul Chișinău au semnat un Memorandum de înțelegere privind protecția și realizarea drepturilor copiilor și adolescenților din Chișinău. 
 
Conform actului semnat, UNICEF și Municipiul Chișinău vor coopera în scopul implementării serviciilor sociale menite să consolideze sistemul de protecție copilului (inclusiv a copiilor refugiați). 

Totodată, în cadrul Memorandumului, vor fi dezvoltate sau consolidate mai multe servicii de protecție a copiilor precum dezvoltarea serviciului asistență parentală profesionistă, dezvoltarea Serviciului Casă de copii de tip familial, dezvoltarea locuinței sociale asistate, dezvoltarea serviciului social Grădiniță – creșă pentru copii de la 4 luni la 3 ani, dezvoltarea serviciului Centrul maternal,  

Memorandumul de înțelegere între Municipiul Chișinău și UNICEF Moldova a fost semnat în luna iunie a anului 2022. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 50 de milioane de lei, dintre care suportul UNICEF este de aproximativ 22 de milioane de lei, iar contribuția Primăriei MunicipiuluI Chișinău ajunge la aproximativ 28 de milioane de lei.