Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Reglementări mai stricte pentru școlile…

Reglementări mai stricte pentru școlile auto și cele care pregătesc personal în domeniul transportului rutier, aprobate de Guvern

Activitatea școlilor auto și cea a instituțiilor care pregătesc personalul în domeniul transportului rutier va fi reglementată. Potrivit Executivului, noile prevederi au scopul de a elimina corupția din sistemul de pregătire a șoferilor și de a asigura recunoașterea internațională a permiselor de conducere eliberate în țara noastră.

Guvernul a aprobat, în ședința din 29 martie 2023, Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de formare profesională a conducătorilor de vehicule și Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de formare profesională a personalului din domeniul transportului rutier, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării.

„De acum înainte, serviciile de instruire a conducătorilor auto și a personalului din domeniul transportului rutier vor putea fi prestate doar de entitățile legal constituite, care au programe acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Anterior, unele instituții de acest fel, activau în baza unor licențe și programe de studii neautorizate.

Pentru a preveni înscrierea frauduloasă la examene, aceasta se va face de către Agenția Servicii Publice, prin Sistemul informațional „Registrul unităților de instruire a conducătorilor de autovehicule și al formabililor”. În același timp, pentru prima dată, vor fi instituite taxe oficiale pentru serviciile de formare, acestea urmând să fie stabilite de consiliile de administrație ale școlilor auto, în baza unui deviz de cheltuieli”, anunță Executivul.

Regulamentele prevăd reguli noi și pentru instructorii în conducerea auto și personalul din domeniul transportului rutier. Potrivit Executivului, aceștia vor fi obligați să dețină un certificat de competență profesională, eliberat de centrele de formare acreditate în domeniu.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) spune că vor exista reguli mai drastice și pentru vehiculele de instruire. Acestea vor trebui să corespundă directivelor europene pentru fiecare categorie și subcategorie de permis de conducere.

Anterior, potrivit MEC, pentru a preveni fraudarea examenelor auto, a fost prevăzută desfășurarea probei practice dotate cu sistem audio-video. Totodată, a fost majorat numărul de ore la instruirea în conducerea vehiculelor de categoria B de la 40 la 48 de ore practice, pentru a contribui la creșterea ratei de promovare a examenului în vederea obținerii permisului de conducere.