Principală  —  IMPORTANTE   —   Procurora anticorupție Irina Gheorghiștean a…

Procurora anticorupție Irina Gheorghiștean a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale. Actul de constatare emis de ANI – DOC

Foto: ZdG

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare pe numele procurorei anticorupție Irina Gheorghiștean cu privire la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin declararea necorespunzătoare a averii și a intereselor personale.

Totodată, ANI a încetat procedura de control a averii și a intereselor personale în privința lui Gheorghiștean și a membrilor familiei acesteia.

Inspectorul de integritate al ANI a constatat faptul că în declarația de avere și interese personale depusă pe 30 aprilie 2021, au fost indicate în mod eronat soldurile în conturile bancare pe care procurora le avea în gestiune. Totodată, nu a fost indicat un bun imobil transmis prin donație, precum și un credit contractat în februarie 2021 de la BC MAIB SA în sumă de 200 mii de lei. De asemenea, în declarația de avere și interese personale depusă în luna martie 2018, la capitolele de rigoare nu a fost indicat un transfer internațional în sumă de 4363,85 de lei din Norvegia.

În același timp, în actul de avere depus pe 14 aprilie 2017, a fost indicat în mod eronat un salariu, precum și suma de înstrăinare a automobilului de model Renault Fluence contra sumei de 6000 de euro, nefiind indicate și transferurile internaționale (Norvegia) din aprilie 2016 în valoare de 1000 de euro și cel din mai 2016 în sumă, la fel, de 1000 de euro.

„Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 1 august 2016 – 7 octombrie 2021, divizată pe ani fiscali, inspectorul nu a identificat diferență substanțială asupra averii subiecților controlului Irina Gheorghiștean și membrii familiei. Subsecvent, având la bază informațiile și actele obținute în cadrul prezentei proceduri de control, inspectorul de integritate nu constată bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale de către subiecții controlului (…).

Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința Irinei Gheorghiștean, manifestată prin declararea necorespunzătoare a averii și a intereselor personale potrivit celor constatate în prezentul act. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința Irinei Gheroghiștean și a membrilor familiei sale (…)”, se arată în document.

Conform magistrat.md, în decembrie 2016, Gheorghiștean a fost numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău. În februarie 2005, ea a fost desemnată în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii sectorului Buiucani, municipiului Chișinău.

În prezent, Irina Gheorghiștean activează în cadrul Procuraturii Anticorupție.