Principală  —  IMPORTANTE   —   Nivelul de poluare a aerului…

Nivelul de poluare a aerului a depășit norma admisibilă în municipiile Chișinău și Bălți. Precizările Agenției de Mediu

Foto: auditeco.ro

Nivelul de poluare a aerului a depășit norma admisibilă în municipiile Chișinău și Bălți. Agenția de Mediu anunță că pe parcursul zilei de marți, 21 martie, și în dimineața zilei de miercuri, 22 martie, la posturile de observații care monitorizează calitatea aerului atmosferic în municipiile respective, au fost înregistrate următoarele valori:

Concentraţia maximă de poluanți în aerul atmosferic a depăşit norma sanitară:

  • în municipiul Chișinău pentru fenol – de 1,2 ori, str. Uzinelor;
  • în municipiul Bălți pentru dioxid de azot – de 1,1-2,0 ori, str. Ștefan cel Mare.

Concentrația maximă de poluanți în aerul atmosferic pentru media zilnică a fost depășită:

  • în municipiul Chișinău pentru monoxid de azot – de 1,4 ori, fenol – de 1,3 ori;
  • în municipiul Bălți pentru suspensii solide – de 1,4 ori, dioxid de azot . – de 2,0 ori, aldehidă formică – de 1,6 ori.

„Valorile înregistrate ale poluanților dioxid de sulf, ozon, monoxid de carbon, dioxid de azot, monitorizați la stația automată de tip trafic din mun. Chişinău, în perioada 21 – 22 martie 2023, s-au încadrat în limitele admisibile, cu excepția particulelor în suspensie (PM10) care au depășit limitele de referință (50 µg/mᶾ ), înregistrând la data de 21 martie, valoarea medie zilnică de 64 µg/mᶾ.

Conform prognozei calităţii aerului atmosferic în intervalul 22.03 – 23.03.2023, influența sectorului cald în combinație cu vântul slab, formarea stratului de reținere, izolat ceața slabă în orele nocturne și ale dimineții vor contribui la acumularea poluanților în aer.

Conform datelor colectate de la punctele de măsurare în regim manual și stațiile automate de pe teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama în data de 21 martie se situează în intervalul 0,09-0,15 μSv/h și dimineața de 22 martie – 0,09-0,16 μSv/h. Valorile echivalentului dozei ambientale a radiaţiei gama se încadrează în limitele fondului radiativ natural, (limita de avertizare – 0,25 Sv/h)”, precizează Agenția.

Sursa foto: Agenția de Mediu