Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Mai multe universități din R.…

Mai multe universități din R. Moldova vor fi reorganizate. Ministerul Educației anunță „începerea celui mai important proces de modernizare”

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță luni, 27 iunie, despre „începerea celui mai important proces de modernizare a universităților și a sistemului de cercetare din R. Moldova din ultimii ani”. Procesul de modernizare va include reorganizarea prin absorbție a mai multor instituții de învățământ superior.

Ministerul Educației își propune să consolideze sistemul universitar și de cercetare prin concentrarea resurselor, atât umane, cât și financiare; să apropie cercetarea științifică de studenți prin integrarea institutelor de cercetare în structura universităților și să aloce mijloace financiare suplimentare pentru a susține procesul de modernizare a învățământului superior și a sectorului de cercetare.

Potrivit autorităților din educație, necesitatea și argumentarea acestei modernizări se cunosc încă din 2015. „Subiectul a fost pe larg dezbătut încă de atunci, dar cu regret acest proces a fost tergiversat. Noi considerăm că nu mai putem întârzia această modernizare. Datorăm tinerilor noștri să le oferim un sistem universitar de calitate la noi acasă”, se arată în comunicatul MEC.

„La ora actuală, avem prea puțini studenți și prea multe universități. La nivel mondial, se tinde spre concentrarea resurselor, nu spre dispersarea acestora. Astfel, Danemarca, Olanda, Franța, Țările Baltice sunt exemple de succes în realizarea unor asemenea procese de concentrare a resurselor.

Competența este prea dispersată. Suntem o țară prea mică pentru a pretinde că putem asigura studii de calitate la același program de studii în 6-7 sau mai multe universități.

Influența slabă a cercetării asupra procesului de instruire: Două elemente-cheie definesc o instituție modernă și inovativă de învățământ superior, și anume: predarea bazată pe cercetare și cercetarea bazată pe predare”, se mai menționează în comunicatul Ministerului.

Astfel, Universitatea de Stat din Moldova se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

 • Academia de Administrare Publică
 • Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
 • Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”
 • Institutul de Fizică Aplicată
 • Institutul de Chimie
 • Institutul de Ecologie și Geografie
 • Institutul de Geologie și Seismologie
 • Institutul de Zoologie
 • Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 • Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie
 • Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hașdeu”
 • Institutul de Istorie
 • Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor
 • Gradina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
 • Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.

2. Universitatea Tehnică a Moldovei se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”
 • Institutul de Energetică
 • Institutul de Microbiologie și Biotehnologie.

3. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

 • Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Universitatea de Stat „Grigorii Țamblac” din Taraclia
 • Institutul de Științe ale Educației
 • Institutul de Formare Continuă.

4. Academia de Studii Economice din Moldova se reorganizează prin absorbția Institutului Național de Cercetări Economice.

5. Se transmite exercitarea funcției de fondator al Academiei de Muzică, Teatru, Arte Plastice și a Institutului Patrimoniului Cultural de la Ministerul Educației și Cercetării la Ministerul Culturii.

Ministerul afirmă că va susține financiar procesul de modernizare a universităților. Pentru realizarea acestui scop vor fi alocate peste 700 de milioane de lei.

Procesul de reorganizare este planificat între perioada de absolvire a studiilor și începutul noului an de studii. Admitere la studii superioare se va desfășura doar în instituțiile reorganizate, iar transferul studenților se va finaliza până la începutul noului an de studii.

„Prin reforma propusă vom face primul pas concret spre modernizarea universităților din Republica Moldova”, indică MEC.

La sesiunea de Bacalaureat din 2022 au fost admiși 17 709 candidați. În total, au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea de bază, până la desfășurarea contestațiilor, 11 522 de candidați, ceea ce constituie 65,06% din numărul total de candidați admiși în sesiune, comparativ cu 72,33% la aceeași etapă în sesiunea 2021.