Principală  —  Ştiri  —  Social   —   VIDEO/ Consilierii municipali, în ședință…

VIDEO Consilierii municipali, în ședință extraordinară: Demolarea barierelor și limitatoarelor de acces de pe străzile municipiului Chișinău, aprobată de CMC

Consiliul Municipal Chișinău (CMC) s-a întrunit marți, 4 august, în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi sunt înregistrate 40 de chestiuni ce cuprind 107 proiecte de decizii.

18:00. Ședința CMC din 4 august a luat sfârșit. Constinuarea ședinței va avea loc joi, 6 august, ora 10:00.

17:59. A fost aprobat proiectul de decizie cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie cu titlu gratuit asupra lotului de pământ din str. M. Sadoveanu, 5 cu Centrul creștin-ortodox de spiritualitate morală și culturală „Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și Cuviosul Daniil Sihastrul” 0,2462 ha.

17:57. Consilierii Municipali au aprobat proiectul de decizie cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100307433, din str. Uzinelor, 3.

17:51. Proiectul de decizie cu privire la darea în locațiune a loturilor de pământ din șos. Muncești, 269/1, Societății cu răspundere limitată „EURO LPG”0,09 ha a fost aprobat.

17:47. Cu 36 de voturi, proiectul de decizie cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu Societatea comercială ,,LOCUINȚE PENTRU TOȚI” S:A și Firma comercială de producție ,,POJSERVICE” S.R.L. asupra lotului de pământ din str. Ginta Latină, 19/6. 0,4172 ha, a fost aprobat.

17:41. Consilierii municipali au aprobat proiectul de decizie cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu Societatea cu răspundere limitată „GONVARO-CON” asupra lotului de pământ din str. Cornului, 5/4. 0,0739 ha.

17:37. Proiectul de decizie despre executarea unei hotărâri de judecată și stabilirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Alba-Iulia, 79, cu Societatea cu răspundere limitată „GONVARO-CON” 0,0308 ha, aprobat cu 38 de voturi.

17:00. Proiectul de decizie cu privire la demolarea barierelor și limitatoarelor de acces de pe străzile municipiului Chișinău, cu unele amendamente, a fost aprobat, cu 46 de voturi.

16:29. Proiectul de decizie despre operarea de modificări în statul de personal al Serviciul social asistență personală de pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a fost aprobat de CMC.

16:25. Cu 46 de voturi, proiectul de decizie cu privire la operarea de modificări în statutul de personal al Serviciului social „Asistență Personală” a fost aprobat. 

16:10. Consilierii municipali au revenit în sală.

16:00. Fracțiunea PAS în CMC a solicitat o pauză de 5 minute.

15:55.  Proiectul de decizie cu privire la instituirea grupului de lucru pentru reorganizarea sistemului de alimentație a copiilor din instituțiile publice de învățământ preșcolar, primar și secundar din mun. Chișinău, votat ca bază.

15:30. Proiectul de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău, organigramei și schemei de salarizare, aprobat cu 40 de voturi.

15:20. Proiectul de decizie cu privire la reorganizarea prin fuziune (contopire) a Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău și Direcția generală economie, reforme și relații patrimoniale a Consiliului municipal Chișinău, a fost aprobat.

15:05. Proiectul de decizie cu privire la implimentarea Proiectului „AGORA – Advanced coGeneration Options for Reintergrating local Assets/ Opțiuni Avansate de coGenerare pentru Reintegrarea Activelor locale” a fost aprobat de CMC.

14:55. A fost aprobat proiectul de decizie cu privire la instalarea plăcii comemorative ,,VLADIMIR IACOVLEV” pe fațada imobilului din str. Ialoveni, 94.

14:15. Consilierii municipali au revenit în sală. Ședința continuă. Se prezintă informații privind construcția de pe str. Ion Luca Caragiale, 24 cu prezentarea tuturor actelor permisive de a desfășura lucrări de construcție pe acest teren.

12:50. Aleșii locali și-au luat o pauză până la ora 14:00.

12:03. Se prezintă informații privind temeiul aprobării modificărilor statelor de personal ale I.M. „Piața Centrala” (perioada 2019-2020).

12:00. Consilierii municipali au aprobat Acordul de Finanțare între Sectorul 6 al Municipiului București și Sectorul Buiucani. Documentul prevede finanțarea proiectului „Reabilitarea Parcului „Alunelul”, iar Sectorul 6 municipiului București va aloca în acest sens suma de 846 mii EURO. Consiliera PL, Veronica Herța, a propus un amendament ca Parcul Alunelul, în semn de mulțumire pentru partea română, să fie redenumit în Parcul București. Cu 26 de voturi, amendamentul a fost susținut.

Urmează să fie elaborat și prezentat un proiect de decizie pentru redenumirea parcului.

10:25. Ca bază, ordinea de zi a fost aprobată.

10:19. Consilierul socialist Vitalie Mocan a fost numit președintele ședinței.

10:15. În sală sunt prezenți 40 de consilieri municipali din cei 51 aleși.

Pe masa aleșilor locali este înregistrat proiectul de decizie cu privire la reorganizarea prin fuziune (contopire) a Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău și Direcția generală economie, reforme și relații patrimoniale a Consiliului municipal Chișinău.