Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Inițiativă legislativă, după ce mai…

Inițiativă legislativă, după ce mai mulți cetățeni din diasporă au primit scrisori de la CNAM privind obligația de a achita prima de asistență medicală

Sursa: Parlament/Flickr.com

Unii proprietari de terenuri agricole sau deținători de cote nu vor mai fi obligați să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. Doi deputați au elaborat un proiect de lege care prevede că proprietarii de terenuri cu destinație agricolă nu vor mai fi incluși în categoriile de persoane fizice neangajate, plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual.

Potrivit președintelui Comisie economie, buget și finanțe, Radu Marian, unul dintre autorii proiectului, inițiativa legislativă vine în contextul sesizărilor primite de la cetățenii moldoveni din țară și din diaspora, care au primit scrisori/notificări de la Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) precum că aceștia pot plăti suma redusă a poliței de asigurare obligatorie de stat – 1 000 de lei în loc de 12 600 de lei.

„În cele mai dese cazuri, noi am fost sesizați de cetățenii moldoveni din diaspora care dețin teren agricol (moștenit mai demult ca rezulta al programului național „Pământ” și care conform legii actuale, trebuie să-și procure poliță de asigurare medicală).

Situația e următoarea. CNAM trimite în fiecare an notificări diferitor categorii care trebuie sa plătească contribuția de asigurări medicale în sumă fixă, anunțându-i ca beneficiază de reduceri. Anul acesta, deoarece au apărut mai multe sisteme digitale, CNAM deja poate accesa baza de date digitală a Cadastrului și a obținut acces la informația despre proprietarii de pământ, trimițându-le aceste notificări. Însă sistemele digitale existente nu au cum să diferențieze dacă proprietarul terenului agricol este în țară sau e plecat peste hotare, astfel au primit toți scrisori și s-a creat aceasta confuzie.

Un alt lucru important pentru cei din diaspora care trebuie să-l țină minte este: Cetățenii noștri care NU sunt rezidenți ai statului (adică care stau mai puțin de 183 zile în țară timp de un), și care nu dețin teren agricol, gospodărie țărănească sau altă formă de activitate de întreprinzător (conform legii 1592/2022), NU sunt obligați să cumpere polița de asigurare medicală.

Oricum, conștientizăm că aceste scrisori au generat nedumerire și nemulțumire și de aceea, de comun acord cu Ministerul Sănătății, CNAM și un grup de deputați PAS din diaspora, am decis să modificăm legea astfel încât proprietarii de terenuri agricole să NU mai primească scrisori, anunțuri, notificări referitor la plata poliței de asigurare medicală sau la plata anumitor amenzi”, a menționat Marian, spunând că Parlamentul actual nu a făcut nicio modificare la lege care să oblige toți cetățenii din diaspora să cumpere poliță.

Cetățenii care nu sunt angajați și nici nu beneficiază de asigurare medicală din partea Guvernului sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului.

Valoarea primei în sumă fixă, pentru anul 2024, a rămas la nivelul anului 2023 – 12 636 de lei. În primele trei luni ale anului, persoanele obligate să se asigure în mod individual vor achita:

  • 1 014 de lei – proprietarii de teren cu destinație agricolă;
  • 1 622 de lei – persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;
  • 2 028 de lei – fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în R. Moldova și cetățeni care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern;
  • 4 056 de lei – persoanele neangajate care exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar, interpret, traducător și administrator autorizat, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege, persoanele care exercită independent profesia de medic de familie.

Persoanele care nu se asigură în termenul legal vor plăti, de pe 1 aprilie, prima în mărime deplină, adică 12 636 de lei și penalitate pentru fiecare zi de întârziere.

Cum și unde poate fi achitată asigurarea medicală

Prima în sumă fixă poate fi achitată prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay. În cazul plăţii prin intermediul seviciului MPay, dovada achitării nu trebuie prezentată Serviciului teritorial al CNAM. Persoanele care nu pot achita online, o pot face la oficiile poştale sau băncile comerciale.

La achitarea primei de asigurare în sumă fixă, cetățenii introduc codul numeric personal (IDNP-ul). Astfel, CNAM atenționează întreprinzătorii individuali, cum ar fi fondatorii de întreprindere individuală sau de gospodărie țărănească, să facă plata utilizând codul numeric personal, nu codul fiscal al entității. Dacă achitarea va fi făcută folosind codul fiscal al entității, fondatorii menționați în ordinul de plată nu vor obține statut de asigurat în sistemul de asigurare medicală obligatorie.