Principală  —  IMPORTANTE   —   Ghidul alegerilor prezidențiale din R.…

Ghidul alegerilor prezidențiale din R. Moldova 2020. Ce trebuie să cunoască fiecare alegător

Imagine-simbol

Astăzi, 1 noiembrie 2020, în R. Moldova au loc alegeri pentru funcția de președinte al R. Moldova. Mandatul Președintelui R. Moldova este de 4 ani.

Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente.

În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea de voturi se organizează al doilea tur de scrutin în data de 15 noiembrie 2020, la care participă numai primii 2 candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur.

Cine are dreptul să voteze și cine nu?

 • Dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept
 • Nu au dreptul de vot persoanele puse sub interdicţie şi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale în modul stabilit de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă.

 Unde votează alegătorii?

 • în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii;
 • alegătorii care au obținut până la 31 octombrie un certificat pentru drept de vot, de la biroul electoral al secţiei de votare în raza domiciliului sau reşedinţei valabile, pot să voteze în oricare altă secţie de votare din R. Moldova pe liste suplimentare
 • cetățenii moldoveni aflați peste hotare pot vota la oricare dintre secțiile de votare deschise în țara în care se află. DETALII AICI

Cum pot afla alegătorii secțiile de votare la care sunt arondați și adresa acestora?

Alegătorii pot accesa aici Registrul de Stat al alegătorilor și introduc datele personale pentru a afla secția la care a fost arondat și adresa acesteia.

Start – Stop VOT! În ce interval orar se desfășoară votarea?

• Votarea începe duminică la ora 7:00 și se încheie la ora 21:00.

Cu ce acte de identitate pot vot alegătorii?

Alegătorii votează cu un act de identitate valabil, emis de R. Moldova, respectiv:

Pe teritoriul R. Moldova votarea se efectuează în baza următoarelor acte de identitate:

 • buletinul de identitate cu fişa de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa titularului pe teritoriul secţiei de votare;
 • buletinul de identitate provizoriu cu menţiunea privind cetăţenia R. Moldova și indicarea domiciliului titularului;
 • legitimația de serviciu pentru militarii în termen;
 • livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă).

Peste hotarele R. Moldova puteți vota în baza:

 • paşaportului cetăţeanului R. Moldova, inclusiv cu termen de valabilitate expirat;
 • buletinului de identitate al cetățeanului R. Moldova;
 • livretului de marinar.

Cum se desfășoară votarea?

 • Alegătorii îşi prezintă actele de identitate operatorilor de calculator, care preiau şi introduc datele personale ale alegătorilor în Sistemul Informațional de Stat „Alegeri”
 • Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” înăuntrul spațiului destinat care cuprinde numele candidatului pentru care optează.
 • După ce a votat, alegătorul are obligaţia de a introduce buletinul de vot în urnă.

Cine și când poate solicita să voteze cu urna specială?

Pot vota la locul aflării cetățenii care au făcut o solicitare în acest sens către Comisia Electorală Centrală.

 • alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secţiei de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă până pe 31 octombrie curent, ora 18.00. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris până la ora 15.00, dacă se prezintă şi certificat medical.
 • În contextul situației de criză în sănătate publică, în ziua alegerilor, până la ora 15.00, pot vota la locul aflării fără obligația de a prezenta certificatul medical doar alegătorii care manifestă simptome a infecției COVID-19.

Regulile pe care alegătorii trebuie să le respecte în contextul pandemiei de Covid-19

 • La alegerile din 1 noiembrie – asigură-te că ai un pix cu tine pentru a semna în lista electorală.
 • Purtarea măștii de protecție este obligatorie, iar aceasta trebuie să acopere atât nasul cât și gura.
 • Fiecare secție de votare va fi dezinfectată la un interval de fiecare 2-3 ore.
 • Funcționarii electorali, alegătorii și observatorii trebuie să păstreze obligatoriu distanța fizică de 1,5 m în incinta secției de votare;
 • În fiecare local al secției de votare numărul alegătorilor care vor avea acces în același timp va fi egal cu numărul cabinelor de vot instalate.

În cursa pentru funcția de președinte al R. Moldova sunt înregistrați opt concurenți electorali, dintre care șapte desemnați de formațiuni politice și actualul președinte al țării în calitate de candidat independent. Pentru a fi declarat valabil, la scrutinul trebuie să participe cel puțin 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.