Principală  —  Ştiri  —  Social   —   DOC/ Părinții vor asigura elevii…

DOC Părinții vor asigura elevii cu măști, mănuși și dezinfectant din cont propriu: Recomandările propuse de MECC pentru noul an școlar

școala
laurentiumihai.ro

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a elaborat un set de recomandări cu privire la organizarea noului an școlar 2020-2021, în contextul pandemiei de COVID-19. Respectarea distanței sociale în timpul orelor, dar și în timpul pauzelor, predarea lecțiilor în format combinat al claselor, cât și obligativitatea părinților de a asigura elevii, din cont propriu, cu măști, mănuși și dezinfectanți – printre reglementările propuse de autorități.

În vederea asigurării funcționalității instituției de învățământ în condiții de siguranță în contextul epidemiologic COVID-19, toată comunitatea educațională, eelevi, părinți, angajați ai instituțiilor de învâțământ, vor fi implicați în proces.

MECC va solicita instituțiilor specializate elaborarea unui set de reguli:

  • de comportament pentru elevi privind siguranța lor în cadrul activităților școlare, în contextul epidemiologic de COVID-19, adaptate pentru diferite categorii de vârstă;
  • privind măsurile de protecție aplicate în vederea reluării activității instituțiilor de învățământ în contextul epidemiologic al COVID-19 cu referire la: organizarea spațiilor de studii, organizarea regimului de activitate, efectuarea triajului epidemiologic, termometriei, organizarea regimul de distanțare socială, organizarea completelor de clasă, purtarea măștilor, măsurile suplimentare pentru elevii, cadrele didactic, personalul didactic auxiliar și nedidactic, aflate în grupurile de vârstă de risc și/sau având afecțiuni cronice, modalitatea de dezinfectare a spațiilor, resurse și echipamente necesare.

Astfel, organele locale de specialitate în domeniul învățământului vor desfășura instruiri speciale ale personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic din instituțiile de învățământ din subordine privind cerințele de activitate instituțională în asigurarea condițiilor de securitate epidemiologică. De asemenea, vor monitoriza respectarea regimului de activitate al instituțiilor în contextul epidemiologic al COVID-19 și vor asigura dotarea tuturor instituțiilor de învățământ cu termometre speciale necesare efectuării termometriei. Totodată, vor asigura dotarea unităților de transport școlar cu dezinfectanți, viziere și măști pentru șofer.

Conducătorii instituțiilor de învățământ general vor asigura predarea orelor în instituție în condiția sistemei de clasă, exemplu: sala de
lecții a clasei a V-a, pentru a minimaliza deplasarea și interacțiunea, ambuteiajul din timpul pauzelor), vor stabili modalitatea de repartizare/divizare a claselor în cadrul formatului combinat de organizare a procesului educațional. În același timp vor adapta și dota spațiile de studii din instituție în vederea asigurării predării-învățării-evaluării în condițiile de organizare a activității didactice la clasă sincron cu cea la online.

Cadrele ditactice și elevii vor fi obligați să poarte măști și mănuși la ore și să respecte distanța socială atât în timpul lecțiilor, cât și în timpul pauzelor.

Cadrele didactice vor stabili contextul de organizare a deplasării elevilor în timpul pauzelor, vor monitoriza calitatea efectuării igienizării și dezinfectării zilnice a sălilor de clasă și vor monitoriza prezența la ore a elevilor cu măști și mănuși.

Elevii vor respecta obligativitatea prezenței la ore cu măști și mănuși și
va trebuie să evite deplasarea liberă în timpul pauzelor și a orelor fără strictă necesitate.