Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   DOC/ Comandatul BPDS Fulger, constatat…

DOC Comandatul BPDS Fulger, constatat de ANI cu avere nejustificată de aproape 300 de mii de lei. Bucliș riscă să-i fie aplicată interdicție de ocupare a funcțiilor publice

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne al R. Moldova/ Facebook

În rezultatul controlului inițiat în iunie 2023, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) anunță că a emis un act de constatare a încălcării regimului juridic al declarării averii în privința comandantului al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială (BPDS) „Fulger”. Este vorba despre Ion Bucliș.

Astfel, în cadrul procedurii de control inspectorul de integritate a constatat prezența unor diferențe substanțiale în anii 2020 și 2023 în mărime totală de 291 247 de lei

„Ținând cont că nu s-au prezentat acte justificative concludente privind proveniența mijloacelor bănești, inspectorul de integritate a stabilit caracterul nejustificat al deținerii acestor averi”, notează ANI într-un comunicat de presă.

Autoritatea s-a sesizat din oficiu pe cazul lui Bucliș. Potrivit sesizării, „Ion Bucliș, pe parcursul anilor fiscali 2020-2022, a obținut cu drept de proprietate mai multe bunuri imobile, precum și cadouri sub formă de mijloace financiare impunătoare. La fel, pe parcursul anului 2022, familia Bucliș, a obținut un venit din înstrăinarea activităților, servicii spălătorie auto SRL „Real Wash”, în sumă de 40 000 de euro, societate care nu se regăsește în declarațiile depuse anterior de către subiectul declarării”.

În cadrul controlului, nu au fost acceptate sumele de bani obținute de către copii lui Ion Ion, de la rude cu titlu de cadouri cu prilejul zilelor de naștere, sărbători, și anume: pentru anul 2020, în sumă totală de 150 000 de lei, pentru anul 2021 – în sumă de 181 000 de lei, pentru anul 2022 – în sumă de 177 000 de lei, deoarece „probele prezentate în acest sens au fost insuficiente pentru acceptarea acestor sume enorme”, se arată în actul de constatare.

Totodată, fiind contrapuse informațiile din declarațiile de avere și interese personale cu cele din sistemele informaționale s-a constatat nereflectarea în declarațiile de avere și interese personale a anumitor date:

În declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2020-2022:

  • Nereflectarea calității de fondator și a soției de administrator la S.R.L. „Agroturistica”;
  • Nereflectarea calității de administrator a soției la S.R.L. „B5Prim”;
  • Nereflectarea împrumuturilor efectuate de către soție către entitatea economică S.R.L. „Agroturistica”, în sumă totală de 950 000 de lei.

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2020:

  • Reflectarea eronată a venitului obținut de către soție în sumă de 216 510 de lei, pe când datele Serviciului Fiscal de Stat, indică suma de 95 004 lei;
  • Nereflectarea cotei-părți din bunurile imobile teren și casa de locuit.

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2021-2022:

  • Nereflectarea bunului imobil construcția nefinalizată cu suprafața de 80 m2.

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2022:

  • Nereflectarea bunurilor imobile cu numărele cadastrale XXXXX și XXXXX;
  • Nereflectarea transferului bancar în sumă de 551,10 euro și cel destinat soției în sumă totală de 3 000 de lei;
  • Reflectarea eronată a venitului obținut în sumă de 40 000 de euro, de către soție, pe când conform contractului, venitul dat a fost obținut de către entitatea economică S.R.L. „Agroturistica”.

Întrebat de ANI despre cele constate, Bucliș ar fi declarat că „nereflectarea datelor constatate supra nu au fost comise cu anumite intenții, totodată, alte date nu au fost reflectate în declarații din necunoștință
de cauză despre existența lor sau din greșeală omise
”. Acesta a fost angajat șef de secție în cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI) în iulie 2020, atunci devenind subiect al declarării averii și intereselor personale.

Dacă actul de constatare va rămâne definitiv, persoanei supuse controlului îi va fi aplicată interdicția de ocupare a funcției publice sau de demnitate publică cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicții. Cauza se va transmite instanței de judecată în vederea confiscării averii nejustificate.

Ion Bucliș are dreptul de a contesta actul de constatare, iar confiscarea averii nejustificate se dispune doar printr-o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată.

Prin alte 2 acte de constatare s-a stabilit încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința șefului adjunct al Inspectoratului de Poliție Cahul al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne Sergiu Costandachi și a funcționarului public cu funcție de conducere din cadrul UTA Găgăuzia Serghei Stoianoglo.

De asemenea, prin controlul în privința primarului orașului Iargara, raionul Leova, Eugeniu Mutaf, s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese în cazul emiterii actelor administrative în privința persoanelor apropiate – soție și părinte. Primarul urmează a fi sancționat prin aplicarea sancțiunii contravenționale.

Altă sancțiune contravențională va fi aplicată pentru starea de incompatibilitate constatată la un funcționar public, generată de exercitarea simultană a funcției publice în cadrul Ministerului Mediului și prestarea de servicii în cadrul unei asociații obștești. Este vorba despre Veronica Josu, care ar fi prestat servicii în cadrul Asociației Obștești „EcoContact”, în timp ce deține funcția de consultant principal în cadrul Direcției Politici în domeniul biodiversității a Ministerului Mediului.