• Dacă un elev este diagnosticat cu Covid-19, întreaga clasă este plasată în carantină, iar procesul educațional se desfășoară online. Regulile stabilite de CNSP

  Dacă un elev este diagnosticat cu Covid-19, întreaga clasă este plasată în carantină, iar procesul educațional se desfășoară online. Regulile stabilite de CNSP
  vizualizări
  23 septembrie 2020 | 13:09

  Dacă unul dintre elevi este diagnosticat cu noul tip de coronavirus, întreaga clasă este plasată în carantină pentru o perioadă de 14 zile, iar procesul educațional se desfășoară online, de la distanță. Este una dintre principalele prevederi ale Instrucțiunii privind măsurile de protecție în instituțiile de învățământ. Documentul a fost elaborat de Comisia Națională de Sănătate Publică.

  Secretarul de Stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Constantin Rîmiș menționează că pentru prevenirea noului tip de coronavirus în instituțiile de învățământ este important să fie respectate trei reguli de aur: menținerea distanței fizice, respectarea igienei respiratorii (eticheta tusei și strănutului) și igienei mâinilor.

  Desigur, masca de protecție este un element important în prevenirea COVID-19, dar publicațiile instituțiilor internaționale, precum Organizația Mondială a Sănătății, Centrele de Prevenire și Control ale Bolilor din SUA și Uniunea Europeană, menționează că purtarea incorectă a măștii de către elevi poate servi o condiție de risc pentru infectarea cu noul coronavirus în cadrul instituțiilor de învățământ. Reieșind din aceste considerente, Instrucțiunea aprobată de către Comisia Națională de Sănătate Publică (CNESP) prevede că purtarea măștilor faciale de protecţie (cu acoperirea nasului şi a gurii) în cadrul instituției de învățământ este obligatorie pentru cadrele didactice și totodată elevii sunt încurajați să poarte masca de protecţie în situaţia în care nu poate fi respectată distanţa fizică sau la indicaţiile medicului. Menționez aici repetat că masca trebuie să fie purtată corect – aceasta trebuie să acopere gura şi nasul.

  Pentru prevenirea aglomerărilor și contactului apropiat în interiorul școlii, au fost create circuite clare, prin demarcarea cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul scolii și de părăsire a instituțiilor, facilitând păstrarea unei distanțe între elevi de cel puțin 1,5 m pe tot parcursul prezenței în școală.

  Se recomandă păstrarea stabilă a componenței claselor, iar numărul de elevi la ore să fie limitat (nu mai mare 15 persoane), astfel încât fiecare elev va ocupa zilnic același loc în bancă/masă la o distanță de cel puţin 1,5 metri faţă de ceilalţi (în faţă, spate şi lateral). Elevii nu se vor muta din sala de lecţii/cursuri de bază în laboratoare, iar experimentele pot fi prezentate pe înregistrări video. Numărul de ore petrecute de elevi în cadrul procesului instructiv-educativ într-o zi la școală, de asemenea, se recomandă să fie limitat. Astfel, s-a propus ca procesul educativ să nu depășească 4 ore/zi cu o durată a orei de maxim 30 minute și pauze de maxim 20 minute, pentru a se permite timpul necesar spălatului eficient al mâinilor și aerisirea claselor.

  Nu sunt permise organizarea cluburilor școlare, grupurilor de hobby sau alte activități. Orele de educație fizică se vor desfășura la finalul cursurilor, pentru ca elevii să poată pleca direct acasă. Sunt premise doar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber, dar cu respectarea regulilor de protecție. Spre exemplu, fotbalul – se va juca la o singură poartă, la baschet – fiecare elev va avea mingea proprie și va arunca la coș, pe rând, păstrând spații suficient de mari față de colegii lui. După terminarea orei de educație fizică, mingile utilizate vor fi colectate într-un sac special destinat, și vor fi dezinfectate riguros, utilizându-se substanțele dezinfectante avizate de autorități, urmând a fi depozitate apoi în alt sac curat, separat de cele în care au fost colectate. Fiecare instituție de învățământ trebuie să elaboreze un Plan de curățenie și dezinfecție și să asigure implementarea instrucțiunii aprobate de CNESP.

  Cum trebuie să fie efectuat triajul epidemiologic?

  Triajul epidemiologic are o importanță majoră în prevenirea infecției COVID-19 și trebuie efectuat zilnic, de către un cadru medical/didactic instruit, la intrarea în instituția de învățământ, cu asigurarea respectării unui circuit prestabilit, astfel încât să nu se intre și să se iasă pe același traseu. Triajul epidemiologic include măsurarea temperaturii cu termometre non-contact și o anamneză privind starea de sănătate a elevului referitor la simptomele unei infecții respiratorii sau digestive (tuse, secreții nazale, dureri în gât, cefalee, diaree etc.). Se recomandă ca aceste monitorizări să fie efectuate și pe parcursul zilei, în pauze sau la sfârșitul orelor.

  În cazul în care elevul, la triajul epidemiologic inițial (la începutul orelor) sau pe parcursul zile (în timpul orelor de curs), prezintă o temperatură corporală mai mare de 37,0°C şi/sau simptome ale unei infecții respiratorii sau alte simptome de boală, acesta va fi izolat într-un spaţiu destinat pentru acest scop şi vor fi anunțați imediat părinții sau reprezentanții legali ai acestuia. Încăperea destinată pentru izolarea copilului cu simptome trebuie să fie dotată corespunzător (pat, termometru, condiții pentru igiena respiratorie și igiena mâinilor) și bine aerisită, iar copilul trebuie să fie supravegheat de către un cadru medical/didactic până va fi preluat din instituția de învățământ. Dacă este necesar să meargă la baie în această perioadă, se va folosi o baie separată, dacă este posibil. Suprafețele din baie trebuie curăţate şi dezinfectate, folosindu-se produse biocide avizate, înainte de a fi folosită de oricine altcineva. Elevul va fi supravegheat și nu se va transporta la instituția medicală până la sosirea părintelui. De menționat însă că, dacă simptomele sunt severe și starea se agravează, se va apela la serviciul de urgenţă 112. Persoana care supraveghează și asistă elevul cu simptome caracteristice infecției va respecta măsurile de precauție și aplicarea echipamentului de protecție corespunzător (mască, mănuşi). Este extrem de important să fie respectată igiena mâinilor, folosindu-se soluţie dezinfectantă pe bază de alcool de 70%, iar în cazul în care mâinile devin vizibil murdare sau contaminate cu secreții biologice, de spălat bine cu apă și săpun.

  După ce copilul cu simptome a fost preluat de către părinți sau serviciul de asistență medicală, obligatoriu se face igienizarea suprafeţelor. Persoana responsabilă de triajul epidemiologic va documenta cazul în registrul instituțional și va informa medicul de familie la care copilul se află la evidență și medicul epidemiolog din cadrul Centrului de Sănătate Publică teritorial despre cazul suspect COVID-19 înregistrat. Medicul epidemiolog va iniția investigaţia epidemiologică și, în comun cu administrația instituției de învățământ, va efectua evaluarea riscului și va determina măsurile de prevenire și control care trebuie întreprinse în cadrul instituției, iar în colaborare cu asistența medicală primară, va stabili măsurile de control a infecției și supravegherea medicală.

  Care sunt măsurile privind transportul în comun al elevilor la și de la unitatea de învățământ?

  Este important de menționat că punctul 9, cu referire la măsurile privind transportul în comun al elevilor la și de la instituția de învățămân din Instrucțiunea privind măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice şi private în contextul epidemiologic COVID-19, aprobată prin Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a fost revizuit prin Hotărârea CNESP nr. 28 din 28 august 2020 și prevede că, transportarea copiilor/însoţitorilor în mijlocul de transport şcolar, spre şi de la instituţia de învăţământ, se va organiza la capacitatea numărului de scaune, cu respectarea măsurilor de sănătate publică. Pentru a preveni aglomerările, numărul de mijloace de transport poate fi suplimentat sau orarul poate fi decalat în timp. În drum către școală, elevii și însoțitorii trebuie să respecte măsurile generale de sănătate publică, în special: acoperirea gurii și nasului cu echipament de protecție (masca). Șoferul mijlocului de transport va respecta obligatoriu măsurile generale de protecție și va asigura aerisirea și dotarea transportului cu substanțe dezinfectante pentru igiena mâinilor și dezinfectarea temeinică a suprafețelor după fiecare cursă.

  Conform Instrucțiunii, dacă unul dintre elevi este diagnosticat cu noul tip de coronavirus, întreaga clasă încetează să frecventeze școala și trebuie să stea acasă, în carantină pentru o perioadă de 14 zile. Ce se întâmplă dacă diagnosticul este confirmat la unul sau mai mulţi membri ai familiei elevului?

  În cazul stabilirii diagnosticului COVID-19 la un elev, măsurile de sănătate publică sunt direcționate spre prevenirea răspândirii infecției prin izolarea sursei de infecție (elevul bolnav) și plasarea în regim de autoizolare/carantină a persoanelor care au fost în contact cu persoana bolnavă.

  Astfel, conform Protocolului clinic standardizat pentru medicul de familie, elevul confirmat cu infecția COVID-19 va fi supravegheat de medicul de familie care, în funcție de starea de sănătate și posibilitățile de izolare, stabilește modalitatea de tratament în condiții de domiciliu sau spital.

  A doua direcție de măsuri ține de supravegherea contacților și respectiv, toţi elevii din clasa în care elevul cu diagnosticul confirmat de COVID-19 își făcea studiile vor fi incluși în categoria de „persoană contact” și vor fi plasați în regim de autoizolare/carantină la domiciliu pentru 14 zile, iar calculul zilelor se va efectua de la ultima zi de contact cu elevul confirmat COVID-19 pozitiv. Clasa va continua studiile la distanță (în regim on-line) pentru perioada menţionată.

  Elevii care sunt plasați în regim de autoizolare la domiciliu nu au voie să părăsească domiciliul decât în cazurile de necesitate stringentă și trebuie să fie izolați de membrii familiei pentru a evita la maxim contactul cu persoanele terțe. Sigur că elevul trebuie să fie asistat de membrii familiei care vor respecta cu strictețe măsurile de precauție precum purtarea măștii, igiena mâinilor, dezinfecția suprafețelor și aerisirea frecventă a încăperilor. Părinții sau tutorii trebuie să monitorizeze zilnic elevul și să informeze la telefon medicul de familie despre starea lui de sănătate. La primele simptome de boală, precum, febră, tuse, rinoree, părintele trebuie să apeleze medicul de familie, iar la agravarea stării de sănătate, Serviciul 112.

  Decizia privind plasarea în carantină/autoizolare a profesorilor, care au predat în clasa respectivă, în timpul în care a frecventat școala elevul cu diagnosticul confirmat de COVID-19 va fi luată de către conducătorul instituţiei de învăţământ, prin coordonare cu medicul epidemiolog teritorial, reieşind din riscurile epidemiologice și specificul didactic. Cu alte cuvinte, se va face evaluarea riscului și dacă profesorul a respectat măsurile de precauție privitor la igiena mâinilor și purtarea măștii de protecție permanent și corect, atunci el își va continua activitatea în cadrul instituției de învățământ, iar în cazul în care în procesul de evaluare a riscului se constată că măsurile de precauție nu au fost respectate în totalitate, atunci profesorul va fi plasat în autoizolare/carantină.

  Conform regulamentului, revenirea în colectivitate a elevilor care au avut probleme de sănătate şi nu au frecventat orele se va realiza obligatoriu în baza certificatului medical. În ce situații nu este obligatorie prezentarea acestui certificat?

  În cazul absentării copilului din instituția de învățământ mai mult de 3 zile din motive nelegate de boală, nu se va solicita eliberarea certificatului de contact de către medicul de familie pentru admiterea în instituția de învățământ, în scopul evitării aglomerărilor în instituțiile medicale. În asemenea cazuri, se recomandă prezentarea la educator/diriginte, de către părinte sau reprezentant legal, a declarației pe propria răspundere despre faptul că acest copil nu a fost bolnav și nu a interacționat cu o persoană bolnavă de  COVID-19.

  Nu se va solicita certificatul nici în cazul plasării copiilor în carantină pentru 14 zile după interacțiunea cu un copil bolnav în instituția de învățământ. Excepție fac cazurile, când în perioada de carantină, la copil se constată apariția semnelor de infecție, fapt care necesită consultația obligatorie a medicului de familie, cu eliberarea ulterioară a certificatului privind însănătoșirea și permisiunea frecventării colectivităților de copii. Totodată, se recomandă prezentarea la diriginte, de către părinte sau reprezentantul legal, a declarației pe propria răspundere că elevul nu a fost bolnav și nu a interacționat cu p persoană contaminată cu virusul COVID-19.

  În prezent, pentru prevenirea răspândirii virusului, copii din clasele primare primesc micul dejun la pachet. De când ar putea fi reluată alimentația obișnuită în școli?

  La moment, colegii din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică examinează rapoartele de autoevaluare privind respectarea normelor sanitare în blocurile alimentare și coordonează meniurile model. Deciziile privind reluarea alimentației va fi luată în funcția de evoluția situației epidemiologice și posibilitățile de respectare a normelor sanitare.

  Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

 • TRIMITE ȘTIREA TA
  Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
  FORMULAR

  Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

  Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

  Agenţia europeană specializată este încrezătoare că până la Crăciun va da un aviz pozitiv pentru vaccinarea împotriva COVID-19

  Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) este ‘foarte încrezătoare” că va putea da o opinie ştiinţifică pozitivă asupra unor vaccinuri împotriva COVID-19 înainte de Crăciun, a declarat miercuri di…
  Agenţia europeană specializată este încrezătoare că până la Crăciun va da un aviz pozitiv pentru vaccinarea împotriva COVID-19

  Lidera opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, le promite ajutor financiar victimelor represiunii regimului

  Lidera opoziţiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, aflată în exil în Lituania, a declarat miercuri că există o sumă de 150 de milioane de dolari pentru compensaţii, pusă la dispoziţia persoanelor care au suferit…
  Lidera opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, le promite ajutor financiar victimelor represiunii regimului

  Explozia din portul din Beirut: un judecător cere declanşarea de investigaţii împotriva a trei miniştri

  Judecătorul care conduce ancheta libaneză asupra exploziei sângeroase care a avut loc la data de 4 august în portul din Beirut doreşte să fie efectuate investigaţii împotriva a trei miniştri, pentru presupusa l…
  Explozia din portul din Beirut: un judecător cere declanşarea de investigaţii împotriva a trei miniştri

  România nu va intra în lockdown după alegerile parlamentare. Declarația președintelui român Klaus Iohannis

  Președintele român Klaus Iohannis spune că România nu va intra în carantină totală după alegerile parlamentare din 6 noiembrie, deoarece măsurile de carantină locală au dat rezultate în localitățile în care num…
  România nu va intra în lockdown după alegerile parlamentare. Declarația președintelui român Klaus Iohannis

  Serviciul Fiscal a început selectarea persoanelor pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către instituție

  În conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat a anunțat marți, 25 noiembrie, selectarea pentru aprobarea ulterioară a listei persoanelor fizice sau juridice compet…
  Serviciul Fiscal a început selectarea persoanelor pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către instituție

  FOTO/ Clădirea Parlamentului a fost iluminată în oranj, pentru a sensibiliza societatea despre violența împotriva femeilor

  Miercuri seară, 25 noiembrie, clădirea Parlamentului R. Moldova a fost iluminată în culoarea oranj – culoarea campaniei globale, dar și naționale de sensibilizare a societății asupra problemei violenței împotri…
  FOTO/ Clădirea Parlamentului a fost iluminată în oranj, pentru a sensibiliza societatea despre violența împotriva femeilor