Principală  —  IMPORTANTE   —   A început acțiunea de recuperare…

A început acțiunea de recuperare a datoriilor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar. Avertismentul emis de Serviciul Fiscal

Reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat au emis marți o notă prin care anunță contribuabilii, persoane fizice-cetățeni, care înregistrează restanță la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar, despre demararea acțiunilor de recuperare a creanțelor respective.

În context, responsabilii de la SFS avertizează cetățenii că în cazul neachitării restanțelor la bugetul public național, Fiscul va fi nevoit să aplice prevederile Codului fiscal în partea ce ține de executarea silită a plăților.

Termenul limită de achitare a obligațiilor fiscale menționate a fost depășit, acesta fiind data de 30 iunie 2021.

Potrivit responsabililor de la Fisc, în vederea eliberării avizului de plată corespunzător situației curente, cetățenii se pot adresa la „Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale” (SCITL) din cadrul primăriei în raza de administrare a căreia sunt amplasate bunurile imobiliare sau la „Direcția deservire fiscală în raza de administrare” pentru a primi informația privind suma restantă.

Achitarea poate fi efectuată prin diverse modalități:

  • în numerar, la cea mai apropiată instituție financiară;
  • prin intermediul terminalelor de plată sau oficiului poștal;
  • on-line, prin Serviciul guvernamental de plăți electronice MPay (mpay.gov.md) sau prin intermediul paginii oficiale a SFS (www.sfs.md), compartimentul ,,Servicii”, categoria ,,persoane fizice”, subcompartimentul ,,Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni”;
  • Internet Banking/aplicație mobilă a instituției financiare care Vă deservește, cu selectarea serviciului Mpay.

Totodată, Serviciul Fiscal menționează că în scopul facilitării utilizării modalităților on-line de achitare, Serviciul Fiscal de Stat a elaborat Ghidul privind achitarea impozitelor și taxelor prin intermediul serviciului MPay și serviciului electronic „Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice cetățeni”, care poate fi accesat aici.