(VIDEO) Câteva microbuze care veneau spre Chișinău, oprite de inspectorii ANTA. Un șofer a fost amendat cu 3600 de lei: „M-au întrebat de unde m-am încărcat și unde mă grăbesc”

Câte­va micro­bu­ze de rută, care veneau spre Chi­și­nău din nor­dul repu­bli­cii, au fost sto­pa­te de către Inspec­to­ra­tu­lui Națio­nal de Patru­la­re (INP) în comun cu anga­ja­ții Agenţi­ei Naţio­na­le Trans­port Auto (ANTA). Potri­vit unui pasa­ger care se afla în micro­bu­zul de pe ruta Mân­drești (Tele­nești) – Chi­și­nău, care ne-a tri­mis ima­gi­ni­le video, poli­țiș­tii au sto­pat 3 micro­bu­ze pe care apoi anga­ja­ții ANTA le-au veri­fi­cat. După câte­va minu­te, un micro­buz care venea de la Băl­ți a fost lăsat să ple­ce, însă cel de la Mân­drești a fost reți­nut apro­xi­ma­tiv 20 de minu­te, iar șofe­rul a fost amen­dat cu 3600 de lei pen­tru neres­pec­ta­rea gra­fi­cu­lui. 

Con­tac­tat de ZdG, șofe­rul micro­bu­zu­lui Mân­drești – Chi­și­nău, ne-a con­fir­mat că a fost amen­dat de către inspec­to­rii ANTA, care l-au între­bat „unde se gră­beș­te” și de unde a luat călă­to­rii. „M-au oprit, mi-au con­tro­lat docu­men­te­le, era totul în regu­lă, toți călă­to­rii erau cu bile­te și apoi ei au spus că am încăl­cat gra­fi­cul, că am ajuns mai îna­in­te decât era pe gra­fic, dar acum îs micro­bu­ze, nu auto­bu­ze vechi cum era îna­in­te când au făcut ei gra­fi­cul. Mi-au făcut pro­ces de 3600 de lei. M-au între­bat de unde m-am încăr­cat, de la Mân­drești sau de la Tele­nești. I-am între­bat ce impor­tan­ță are asta, că micro­bu­zul e pe rută, nu-i la coman­dă. Poa­te cre­de­ți că am mers mai repe­de ca să ajung la miting, i-am între­bat. Eu mă duc la gară, nu la miting. Ei au zis că „eiii, iaca și pe noi ne-au scos azi, dumi­ni­ca, la lucru…”. Mai pe scurt moti­vul a fost că unde mă gră­besc. Eu le-am spus că am mers nor­mal, dacă ar soco­ti dis­tan­ța și vite­za lega­lă prin loca­li­tă­ți, ar vedea că nu am încăl­cat nimic”, ne-a spus șofe­rul.

Din loca­li­ta­tea Mân­drești, raio­nul Tele­nești, de unde venea micro­bu­zul oprit de inspec­to­rii ANTA, este ori­gi­nar lide­rul Plat­for­mei „Dem­ni­ta­te și Ade­văr”, Andrei Năs­ta­se, care a îndem­nat oame­nii să par­ti­ci­pe la pro­tes­tul împo­tri­va votu­lui mixt care are loc astăzi în cen­trul Capi­ta­lei.

LIVE VIDEO/TEXT: „Jos Mafia”. Cu umbre­le, mii de oame­ni pro­tes­tea­ză în fața Par­la­men­tu­lui.
Câte­va mii de oame­ni s-au adu­nat la ora 12.00 în fața Par­la­men­tu­lui R. Mol­do­va, pen­tru a pro­tes­ta împ­tri­va guver­nă­rii și împo­tri­va schim­bă­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral, agre­at de PDM și PSRM. În ciu­da plo­ii și tim­pu­lui nefa­vo­ra­bil, oame­nii s-au adu­nat în cen­trul Chi­li­nă­u­lui, unde scan­dea­ză „Jos Mafia”


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *