(doc) „Mediere” pentru 1,3 milioane de euro, 100 de mii de USD și 230 de mii de lei, între Filat și avocații săi

Biroul Asociat de avocați „Popa & Asociații” solicită de la Vladimir Filat, pe care-l reprezintă în dosarul penal intentat pe numele ex-premierului, încasarea a 1,3 milioane de euro, 100 de mii de USD și 230 de mii de lei.

La data de 10 mai 2017, reprezentantul reclamantului Biroul Asociat de Avocați „Popa & Asociații”, avocata Cristina Bancu s-a adresat cu o cerere privind confirmarea unei tranzacții de mediere și eliberarea titlului de executare silită. Prin acea cerere, Bancu a indicat faptul că, la 17 martie 2015, B.A.A „Popa & Asociații”  a încheiat cu Vladimir Filat contractul de asistență juridică nr. 17/15-VF din 17 martie 2015, în temeiul căruia primul s-a angajat să presteze servicii juridice, iar ultimul să achite costul acestor servicii conform prevederilor art. 2.2 din Contract. Bancu menționa că, până la acea dată, Filat înregistra o restanță de plată pentru serviciile juridice prestate în perioada ianuarie 2016 – aprilie 2017. Conform informațiilor din încheierea judecătoarească, Filat datora Biroului Asociat de Avocați:
1.317.343,05 EURO (un milion trei sute șaptesprezece mii, trei sute patruzeci și trei) EURO;
105.191,7 Dolari USD (una sută cinci mii, una sută nouăzeci și unu mii, șapte) Dolari USD;
233.014,47 lei MDL (două sute treizeci și trei mii 14 lei, 47 bani) leiMDL.

Conform acelorași informații, suma datoriei indicată mai sus s-a constituit din:
751.732,84 EURO, 58.793,97 Dolari USD, 130.237,48 lei MDL – datoria de bază;
544.716,96 EURO, 44.683,42 Dolari USD; 98.980,48 lei MDL – penalitatea contractuală și:
20.893.25 EURO; 1.713.88 Dolari USD; 3.796.51 lei MDL – dobânda de întârziere.

Vladimir Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare

Bancu a menționat în instanța de judecată că la 21 aprilie 2017, pentru a preveni un proces civil, „precum și în vederea soluționării pe cale amiabilă a litigiului (disensiunilor) dintre părți, reclamantul a încheiat cu pârâtul o tranzacție de mediere, avînd ca obiect plățile restante (datoria) ale pârâtului rezultând din Contractul de asistență juridică nr. 17/15-VF din 17.03.2015. Subsidiar remarcă că, tranzacția de mediere a fost semnată în prezența mediatorului Dumitru Lefter, iar în conformitate cu pct. 4.6 din Tranzacția de mediere, părțile consimt că în cazul în care debitorul achită datoria în termen de 7 (șapte) zile (datoria de bază 751.732,84 EURO, 58.793,97 Dolari USD, 130.237,48 lei MDL), creditorul renunță la încasarea penalității contractuale în sumă de 155.220,59 EURO; 13.405,02 Dolari USD;
29.694,14 lei MDL și a dobânzii de întârziere datorată”.

Bancu a declarat instanței că tranzacția de mediere nu a fost executată benevol în termenul stabilit de către părți, astfel că, la momentul adresării în judecată, suma datoriei „în condițiile de executare silită include” penalitățile și dobânzile de întârziere și constituie:

1.317.343,05 EURO (un milion trei sute șaptesprezece mii trei sute patruzeci și trei, 05) Euro,

– 105.191,7 Dolari USD (una sută cinci mii una sută nouăzeci și unu, 7) Dolari USD, calculate în valuta națională la ziua efectuării plății

– 233.014,47 lei MDL (două sute treizeci și trei mii paisprezece lei, 47 bani).

Cristina Bancu a cerut instanței de judecată,  „având în vedere semnarea tranzacției de mediere și intenția părților de a evita inițierea unui proces civil”, confirmarea tranzacției de mediere și eliberarea titlului de executare silită. În ședință de judecată reprezentantul reclamantului Biroul Asociat de Avocați
„Popa & Asociații”, Cristina Bancu a declarat că susține cererea pe motivele de fapt și de drept invocate în ea, solicitând totodată confirmarea tranzacției de mediere nr. 1/04 și eliberarea titlului de executare silită. În ședință de judecată Vladimir Filat nu s-a prezentat, iar instanța a recepționat refuzul acestuia de a fi etapat în ședință de judecată.

Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului, instanța de judecată însă a respins cererea de confirmare a tranzacției de mediere dintre părți în procedură de mediere. Încheierea a fost emisă de judecătorul Judecătoriei Chișinău, Victor Sandu,  la 24 iunie 2017.

Judecătorul și-a motivat decizia prin faptul că „în conformitate cu legea, Codul de procedură civilă, părțile sunt obligate să se folosească cu bună-credință de drepturile lor procedurale. Instanța judecătorească pune capăt oricărui abuz de aceste drepturi dacă prin abuz se urmărește tergiversarea procesului sau inducerea sa în eroare”.

„Având în vedere tranzacția de mediere încheiată la 21 aprilie 2017 în cadrul medierii, între participanți, instanța reține că, medierea judiciară este o modalitate flexibilă, rapidă și centrată pe soluționarea litigiului, ea înlătură diverse carențe ale sistemului contradictoriu și reprezintă o alternativă puternică în raport cu un proces care tranșează și mai puțin conciliază. Subsecvent, medierea este perfect adaptată litigiilor care au rezistat tuturor celorlalte forme de înțelegere extrajudiciară. Prin mediere părțile sunt aduse în situația de a-și reasuma litigiul de care s-au desesizat și de a încerca să îl soluționeze
potrivit intereselor lor. Prin urmare, medierea subzistă atât timp cât subzistă dreptul la mediere, or dreptul
la mediere este stipulat în mod expres în art. 21 din Legea cu privire la mediere Nr.
137 din 03.07.2015.

„Instanța lecturând textul tranzacției de mediere încheiată la 21 aprilie 2017, în parte capitolul nr.IV Obiectul Tranzacției, nr. V Efectul Juridic al Tranzacției de Mediere, cât și capitolul cu nr. VI cu titlu Clauze Speciale, se atestă inopinanța acestora cu actul juridic încheiat anterior, în speță Contractul de Asistență juridică nr.17/15-VF din 17 martie 2015 încheiat între Biroul Asociat de Avocați „POPA & ASOCIAȚII”,
prin reprezentant avocatul Igor Popa și pârâtul Vladimir Filat”.

„În asemenea împrejurări, instanța constată că admiterea cererii privind confirmarea tranzacției ar contravine și principiului securității raporturilor juridice, încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, și ar constitui o violare a art.6 §1 al Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. O distanțare de la principiul respectiv este justificată doar atunci când este determinată de circumstanțe cu caracterele substanțiale și obligatorii”, precizează judecătorul.

Biroul „Popa &Asociații” nu a fost însă de acord cu încheierea judecătorului Victor Sandu și a atacat-o la Curtea de Apel Chișinău. Cererea a fost pusă pe rol pentru ziua de 11 noiembrie 2017.

Deși părțile se află în proces de judecată, la sfârșitul lunii august 2017, biroul condus de Igor Popa a depus, în numele lui Vladimir Filat recurs în anulare la CSJ, iar anterior, s-au adresat și la Curea Europeană a Drepturilor Omului.

Biroul de avocați  „Popa & Asociații a răspuns, în scris, solicitării ZdG de a comenta cazul. „De fapt, nu este vorba despre un litigiu clasic în instanța de judecată, ci despre confirmarea unei tranzacții de mediere convenite de comun acord cu Domnul Filat. Casa de Avocatură Popa și Asociații în continuare îi prestează servicii juridice Domnului Filat și îi apără drepturile și interesele legale. Pentru a nu admite interpretări eronate legate de suma datoriei, menționez că aceasta vizează inclusiv plățile cuvenite avocaților din SUA, Germania, Romania și RM pentru serviciile juridice prestate în favoarea Domnului Filat. Timp de aproape 2 ani, echipa noastră de avocați, a îndeplinit un volum mare de lucru în acest dosar complex. Pentru a exclude speculațiile de orice gen, punctez că, nu există nici un fel de disensiuni între Biroul nostru de avocați și Domnul Filat”, anunță Biroul.

Vladimir Filat a fost condamnat la 27 iunie 2016 la nouă ani de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat de corupere pasivă și trafic de influență de un complet de judecători ai Judecătoriei Buiucani, din care au făcut parte magistrații Galina Moscalciuc, Andrei Niculcea și Sergiu Lazari. Vineri, 11 noiembrie 2016, judecătorii Nichifor Corochii, Ludmila Ouș și Maria Negru de la CA Chișinău au hotărât să menține condamnarea fostului premier. Miercuri, 22 februarie 2016, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) Vladimir Timofti, Nadejda Toma și Constantin Alerguș au examinat admisibilitatea recursurilor declarate de procuror, inculpatul Vladimir Filat și avocatul acestuia, Igor Popa, a Sandei Diviricean, fosta soție a inculpatului, a Societății pe Acțiuni „Ipteh”, dar și a companiilor „Worldway Limited”, „Kapital Invest Company” și „Kapital Invest Co” împotriva hotărârii Curții de Apel (CA) Chișinău care, în iunie 2016, a menținut sentința de condamnare la nouă ani de închisoare emisă de Judecătoria Buiucani în privința lui Vladimir Filat. Magistrații au decis că recursurile sunt „inadmisibile și vădit neîntemeiate”.

Vlad Filat a fost reținut la 15 octombrie 2015 după un denunț al primarului de Orhei, Ilan Șor. Vladimir Filat este deținut în penitenciarul nr. 13 din mun. Chișinău.

Citiți și: Autodenunţul lui Ilan Şor şi reacţia persoanelor vizate

Avocații lui Filat: Magistrații s-au lasăt atrași în jocuri politice şi nu s-au condus de buchia legii


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. Vasile

  Nui prea gras pentru acești șobolani, care practic n-au făcut nimic in favorea lui Filat? Pentru acest șantaj și lor li se cuvine ani grei…

 2. Scufița Roșie

  Bre , oameni buni! De dimineață încerc să citesc articolul dlui
  Victor Moșneag despre avocații lui Vlad Filat și nu reușesc – nu
  se afișează vreo zece coloane în partea dreaptă a textului. Am
  încercat să restartez pagina și rezultatul este același. Aveți
  condică de reclamații?

 3. Academic

  CUM CITEȘTI UN ARTICOL PE SITE-UL ZDG, CÂND NU SE AFIȘEAZĂ PARTEA
  DREAPTĂ A TEXTULUI?

  Evidențiezi textul cu problemă din poziția inițială, apăsând butonul din stânga și
  menținându-l apăsat și deplasând mouse-ul de-a lungul textului, evidențiând astfel
  o porțiune cât vrei de mare. După ce textul este evidențiat eliberezi butonul din
  stânga și apeși butonul din dreapta. În meniul care se deschide alegi instrucțiunea
  COPY, care copie tot textul evidențiat în bufer, inclusiv partea dreaptă, care nu
  se afișa. Mai departe creezi un fișier de text NOTEPAD și apăsând butonul din dreaptă
  al mousse-lui în acest fișier deschizi meniul și alegând PASTE, copii porțiunea de
  text din bufer. Procedeul poate fi repetat ori de câte ori ai nevoie în dependență
  de mărimea textului. Vă doresc citire plăcută a operei nemaipomenite a dlui Victor
  Moșneag.

 4. Le Justicier

  Mai pe scurt Sclifasovski. Procesul a fost pierdut de Vlad Filat. Deci firma de
  avocatură “Popa & Asociații” și-a făcut neprofesionist lucrul și trebue, ea să
  plătească devidente inculpatului Filat, care din cauza lucrului ei neprofesionist
  stă acum în penitenciar. Dacă procesul ar fi fost câștigat, atunci ar fi fost
  altceva. Contează rezultatul lucrului biroului de avocatură “Popa & Asociații”,
  care este de 9,5 ani de închisoare pentru clientul ei, Vlad Filat întru-n dosar
  închis, pe denunț minciunos, cu martori inventați, cu procuror Adriana Bețișor
  corupt și cu judecători cumpărați de pârțul oligarh Plahotniuc. Și după toate
  aceste nelegiuiri firma de avocatură “Popa & Asociații” pretinde la milioane de
  euro de la pușcăriaș? Pentru firma de avocatură “Popa & Asociații” acesta este
  riscul profesional. Dacă câștigi procesul, câștigi mulți bani, însă dacă pierzi
  procesul, pierzi tot atât de mulți bani. Dacă are pretenții în bani, atunci să
  le prezinte statului capturat și stăpânului acestuia oligarhul Vlad Plahotniuc.

 5. prejudecati…acest bon de plata in fine o sa-l achitam tot noi …PENTRU CHELTUIELI SI SERVICII JURIDICE SI despagubirile impuse de CEDO pt FiILAT….,ASA A FOST CALCULATa strategia unde se va invoca ca Filat n-a fost judecat de Justitia RM ci de a lui Plahatniuk…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *