Principală  —  IMPORTANTE   —   Reacția Curții de Apel Chișinău…

Reacția Curții de Apel Chișinău la declarațiile Procuraturii Anticorupție privind dosarul „Frauda bancară”

Reprezentanții Curții de Apel Chișinău au venit luni, 6 martie, cu o reacție după ce Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că examinarea demersului privind finalizarea urmăririi penale în lipsa fostului lider al PDM Vladimir Plahotniuc a fost amânată până în aprilie, după ce a fost admisă cererea apărării privind ridicarea excepției de neconstituționalitate asupra unui articol din Codul de procedură penală.

Astfel, responsabilii din cadrul instituției susțin că „judecătorii Curții de Apel Chișinău nu sunt în drept de a verifica dacă argumentele expuse în excepția de neconstituționalitate, sunt similare celor indicate în sesizările examinate anterior de Curtea Constituțională, această prerogativă revenind Înaltei Curți”.

„(…) Reiterăm că, la examinarea cererii de ridicare a excepției de neconstituționalitate, în virtutea dispozițiilor art. 7 alin. (31) Codul de procedură penală, instanța de judecată nu este în drept să se pronunțe asupra temeiniciei sesizării sau asupra conformității normelor contestate cu prevederile Constituției, limitându-se la verificarea întrunirii următoarelor condiții: a) obiectul excepției intră în categoria actelor prevăzute la art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituție; b) excepția este ridicată de către una dintre părţi sau de reprezentantul acesteia ori de către instanța de judecată din oficiu; c) prevederile contestate urmează a fi aplicate în procesul judecării cauzei; d) nu există o hotărâre anterioară a Curții Constituționale având ca obiect prevederile contestate.

Astfel, la examinarea cererii formulate de apărătorului învinuitului, Curtea nu s-a pronunțat asupra temeiniciei / netemeiniciei excepției de neconstituționalitate, dar s-a limitat exclusiv la verificarea întrunirii condițiilor de sesizare a Curții Constituționale, stabilite în mod expres prin textul de lege.

La soluționarea cererii de ridicare a excepției de neconstituționalitate, Colegiul Penal a ținut cont și de faptul, că anterior, a fost exercitat controlul de constituționalitate a dispozițiilor 3051 alin. (4) Codul de procedură penală, fiind emise decizii de inadmisibilitate a sesizărilor, însă, judecătorii instanței de apel nu sunt în drept, reieșind din practica Curții Constituționale, să verifice dacă argumentele de neconstituționalitate sunt similare celor examinate anterior (…)”, se arată în comunicatul instanței.

Luni, 6 martie, PA a anunțat că examinarea demersului privind finalizarea urmăririi penale în lipsa lui Vladimir Plahotniuc, în dosarul denumit generic „Frauda bancară”, a fost amânată pentru începutul lunii aprilie.

„La Curtea de Apel Chișinău continuă aceleași metode de tergiversare a examinării (…). Contrar poziției Procuraturii Anticorupție privind examinare a cauzei cu celeritate, în ședință de judectă fixată pentru 06 martie 2023, referitor la examinarea recursului împotriva încheierii din 17 noiembrie 2022 a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana prin care a fost autorizată finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului Plahotniuc Vladimir, a fost suspendat examinarea recursului până la 04 aprilie 2023, ora 11:00, din motivul admiterii cererii apărării privind ridicarea excepției de neconstituționalitate asupra art. 305/1 alin. (4) din Codul de procedură penală”, potrivit unui comunicat al PA.

Aliniatul 4 al articolului 305/1, privind modul de examinare a demersurilor referitoare la autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului, prevede că „în urma examinării demersului și a materialelor prezentate, judecătorul de instrucție adoptă o încheiere motivată privind respingerea demersului procurorului, în cazul în care nu sunt întrunite cerințele legale sau în cazul în care nu a fost demonstrat că învinuitul se sustrage de la urmărirea penală și acesta a fost anunțat în căutare, sau privind admiterea demersului procurorului. În încheierea judecătorului de instrucție se indică motivele de fapt și de drept invocate la respingerea sau admiterea demersului procurorului”.

Pe 17 noiembrie 2022, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul PA prin care a fost solicitat acordul pentru finalizarea urmăririi penale, în lipsa învinuitului Plahotniuc. În consecință, apărătorii lui Plahotniuc au contestat cu recurs încheierea instanței de fond, iar prima ședință în cadrul Curții de Apel Chișinău a avut loc la 28 decembrie 2022.