Principală  —  IMPORTANTE   —   Reacția Curții de Apel Chișinău…

Reacția Curții de Apel Chișinău la acuzațiile lansate de reprezentanții companiei „Avia Invest”, companie care administrează Aeroportul Internațional Chișinău

Responsabilii din cadrul Curții de Apel (CA) Chișinău susțin că acuzațiile lansate de reprezentanții companiei „Avia Invest” au un „caracter declarativ și subiectiv, fiind formulate cu un singur scop, cel de a influența opinia publică” despre situația din dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău.

Totodată, potrivit instanței, „poartă un caracter declarativ, neîntemeiat și subiectiv și acuzația reprezentanților S.R.L. „Avia Invest” care susțin că prin acțiunile lor, judecătorii participă la un „atac raider” asupra companiei, de vreme ce judecătorii completului de judecată examinează temeinicia și legalitatea hotărârii instanței de fond, neavând nici un interes, de orice natură, în soluționarea acestui litigiu”.

„Desconsiderăm și acuzațiile lansate de către reprezentanții S.R.L. „Avia Invest” referitor la faptul că toate cauzele cu implicarea acestei societăți sunt repartizate unui anumit judecător, în acest sens, fiind imperios a se menționa, că toate cauzele și cererile parvenite spre examinare la Curtea de Apel Chișinău, sunt supuse distribuirii aleatorii automate prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, fiind exclus factorul uman, și prin urmare, intervenția în acest proces (…). În cadrul briefingului din 21 noiembrie 2022, reprezentanții S.R.L. „Avia Invest” au mai invocat că, în alte cauze cu implicarea sa, au fost acordate termene mai îndepărtate pentru examinare, unica cauză examinată în termei restrânși fiind această cauză civilă, însă, și aceste afirmații au un caracter neîntemeiat. Cu referire la acest aspect, este de menționat că, litigiul intentat de S.R.L. „Avia Invest” împotriva Agenției Proprietății Publice, a parvenit spre examinare în ordine de apel pe 21 iulie 2022, motive din care, ședința de examinare a cauzei a fost fixată într-un termen mai aproape, celelalte cauze invocate parvenind spre examinare mult mai târziu.

Sunt neîntemeiate și acuzațiile S.R.L. „Avia Invest” precum că, nu ar fi avut posibilitatea să prezinte probe la judecarea cauzei în ordine de apel, așa cum, apelanta nu a formulat nici o cerere de administrare a unor probe noi, relevante cauzei, toate cererile formulate până la 18 noiembrie 2022, având ca obiect recuzarea membrilor completului de judecată, strămutarea cauzei într-o altă instanță egală în grad, amânarea ședinței de judecată, suspendarea cauzei, ridicarea excepției de neconstituționalitate. Cu această ocazie, Curtea învederează că potrivit art. 206 alin. (5) Codul de procedură civilă, la solicitarea întemeiată a participantului la proces, instanţa poate amâna o singură dată judecarea cauzei în legătură cu neprezentarea motivată a reprezentantului acestuia.

În condițiile speței, reprezentantul S.R.L. „Avia Invest” și-a valorificat acest drept, înaintând cerere de amânare a ședinței de judecată la 5 octombrie 2022. Curtea respectă dreptul cetățenilor la libertatea de exprimare, însă reamintește reprezentanților S.R.L. „Avia Invest”, că atunci când își realizează această libertate, urmează să o facă cu respectarea cadrului legal, iar în cazul când formulează acuzații, care se referă în esență la fapte, să prezinte probe care confirmă aceste acuzații. Curtea subliniază că procesul deferit judecății în speța discutată, se desfășoară cu respectarea principiului contradictorialității și a principiului egalității armelor în proces, principii inerente dreptului la un proces echitabil, iar toate acuzațiile lansate de reprezentanții S.R.L. „Avia Invest”, au un caracter subiectiv, fiind lansate fie cu scopul de a influența opinia publică referitor la cauza pendinte pe rolul instanței, fie cu scopul de a tergiversa examinarea cauzei”, arată un comunicat al instanței de judecată.

Luni, 21 noiembrie, reprezentanții companiei „Avia Invest” au emis un comunicat prin care au venit cu mai multe acuzații în adresa judecătorilor Curții de Apel Chișinău Anatolie Minciună, Ecaterina Palanciuc și Veronica Negru, care examinează cauza privind rezilierea contractului. Astfel, reprezentanții companiei au declarat că „judecătorii participă la un atac raider împotriva concesionarului Aeroportului”.

„(…) Administrația aeroportului atrage atenția publicului referitor la felul în care este examinat acest dosar de rezonanță. Rapiditatea cu care sunt luate deciziile de către acești judecători este absolut inadmisibilă și încalcă orice norme legale. Stabilirea ședințelor de către Judecătorii pe caz, Anatolie Minciună, Ecaterina Palanciuc și Veronica Negru în timp record, fără a se oferi posibilitatea de a se pregăti apărarea, fără a se anunța din timp avocații este o încălcare flagrantă pe acest dosar.

Un alt lucru extrem de îngrijorător este că toate plângerile depuse de către Avia Invest în instanță, cel puțin cinci la număr, sunt toate examinate de către același judecător – Ecaterina Palanciuc, care face parte și din completul de judecători ce examinează apelul „Avia Invest”. Administrația „Avia Invest” atenționează despre faptul că reprezentanții companiei concesionare vin cu o singură solicitare către instituțiile de stat și judecători: să fie permisă apărarea pe acest caz respectând toate normele de drept și legile într-un stat democratic”, se arată în comunicat.

Pe 3 august, Ministerul Justiției a anunțat că Tribunalul arbitral al Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm (Suedia) a emis hotărârea arbitrală definitivă în cauza de arbitraj internațional pornită la cererea de arbitrare din 15 mai 2020 a societății comerciale Komaksavia Airport Invest Ltd (R. Cipru) împotriva R. Moldova, respingând cererea Komaksavia Airport Invest Ltd și stabilind că Komaksavia Airport Invest Ltd nu are investiție în Avia Invest SRL în temeiul dreptului internațional. Totodată, Tribunalul arbitral a obligat Komaksavia Airport Invest Ltd să ramburseze R. Moldova suma de aproximativ 216 mii de euro pentru cheltuielile de reprezentare juridică.

Prin cererea de arbitrare, Komaksavia Airport Invest Ltd a cerut Tribunalului arbitral, în principal, să oblige R. Moldova să continue executarea Contractului de Concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora din 30 august 2013 sau, în mod alternativ, să oblige R. Moldova să-i plătească o despăgubire în sumă estimată la 883 700 000 de euro pentru pretinsa expropriere a investiției alegate în legătură cu Contractul de Concesiune.

Compania Komaksavia Airport Invest Ltd, care deține majoritatea activelor „Avia Invest”, care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău, a declarat anterior că decizia Tribunalului arbitral al Camerei de Comerț din Stockholm, care a respins cererea companiei împotriva R. Moldova, va fi atacată în instanța superioară din Suedia. Totodată, Komaksavia a calificat anunțul făcut de Ministerul Justiției drept „o manipulare a opiniei publice”, iar decizia Tribunalului arbitral al Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm drept „nefondată și motivată politic”.

Ulterior, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a declarat că hotărârea arbitrală a Tribunalului de la Stockholm, Suedia, este o „hotărâre finală” în cauza de arbitraj pornită de către compania Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva R. Moldova pe 15 mai 2020, iar o altă hotărâre în această cauză de arbitraj „nu poate fi și nu va fi emisă”.

Potrivit ministrului, prin hotărârea finală a Tribunalului arbitral s-a încheiat cauza de arbitraj. În context, Litvinenco a anunțat că MJ a expediat o solicitare oficială către compania Komaksavia privind „achitarea benevolă a celor 216 678 euro pe care le-a decis Tribunalul arbitral”.

Publicitate
Publicitate