Principală  —  IMPORTANTE   —   R. Moldova condamnată din nou…

R. Moldova condamnată din nou la CtEDO: statul urmează să achite 67 750 euro pentru prejudicii morale

Foto: Getty Images

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a emis marți, 14 septembrie, o hotărâre în cauza Petrenco și alte șase persoane împotriva R. Moldova, prin care a recunoscut violarea mai multor articole din Convenție de către R. Moldova, anunță Asociația Promo-LEX.

Potrivit Asociației, cauza se referă la reținerea, arestarea și detenția reclamanților în baza unor acuzații de tulburări în masă, urmare a unei demonstrații pe care aceștia au organizat-o în fața sediului Procuraturii Generale (PG) în septembrie 2015. Toți reclamanții au fost deținuți timp de patru luni și jumătate în Penitenciarul nr. 13 și, aproximativ pentru aceeași perioadă de timp, s-au aflat în arest la domiciliu. În perioada în care aceștia se aflau în arest la domiciliu, reclamanții au fost forțați să poarte brățări electronice, pe care trebuiau să le încarce la fiecare cinci ore.

Curtea a dispus ca Guvernul R. Moldova să achite reclamanților suma totală de 63 750 euro, în calitate de prejudicii morale, pentru violările comise și suma de 4 000 euro, în calitate de costuri și cheltuieli de reprezentare și asistență juridică în fața CtEDO.


„Reclamanții s-au plâns la CtEDO cu privire la următoarele violări ale Convenției: primul reclamant s-a plâns cu referire la condițiile detenție în Penitenciarul nr. 13. Detenția reclamantului în Penitenciarul nr. 13 a reprezentat un tratament inuman și degradant, încălcându-se Articolele 3 și 8 din Convenție.

Toți reclamanții se plâng, în temeiul articolului 5 § 1 al Convenției, că privarea de libertate nu se baza pe o suspiciune rezonabilă că aceștia au comis o infracțiune și că detenția acestora a fost arbitrară și ilegală. Ei, de asemenea se plâng, în temeiul articolului 5 §§ 3 și 4, că privarea lor de libertate nu a fost bazată pe motive relevante și suficiente și că instanțele naționale nu și-au motivat suficient hotărârile judecătorești cu privire la aplicarea și prelungirea măsurilor preventive.

Toți, cu excepția primului reclamant, s-au plâns în temeiul articolului 11 al Convenției că dreptul reclamanților la întrunire pașnică a fost încălcat prin aplicarea, în calitate de măsură preventivă, a interdicțiilor de a merge în locuri unde se petrec acțiuni de proteste în masă. Cu excepția primului și a celui de-al patrulea reclamant, reclamanții se plâng, conform articolului 13, că aceștia nu a avut o cale de atac eficientă împotriva încălcării articolului 11 din Convenție (cu privire la interdicția stabilită de instanța de judecată de a participa la întruniri publice)”, susțin reprezentanții Promo-LEX.

După examinarea video-urilor demonstrației din 6 septembrie 2015, incluse în dosarul cauzei (a se vedea descrierea detaliată a acestora la paragrafele 7- 10 din Hotărâre), potrivit Promo-LEX, Curtea a constatat că acuzațiile privind comportamentul violent al reclamanților sunt total incompatibile cu filmările conținute în acele video-uri.

Totodată, CtEDO a constatat că judecătoarea Svetlana Balmuș de la Curtea de Apel s-a expus în opinia sa separată că întrunirea a fost pașnică. De asemenea, Curtea a luat act de constatarea Curții Supreme de Justiție privind Decizia sa din 11 februarie 2020 cu referire la condamnarea reclamanților, instanțele inferioare s-au bazat exclusiv pe prezentarea faptelor prezentate de acuzare și că nu au acordat atenție probatoriului din cauza penală și probatoriului apărării (a se vedea paragraful 18 din Hotărâre).

„Această cauză scoate în evidență probleme sistemice legate de legalitatea și temeinicia aplicării și prelungirii măsurilor preventive de arest, precum și limitarea dreptului la libertatea de întrunire prin aplicarea, în calitate de măsură provizorie, a interdicției de a merge în locuri unde se petrec acțiuni de proteste în masă. Curtea constată lipsa bănuielii rezonabile cu privire la comiterea infracțiunii și aprecierea arbitrară a probelor de către instanța de judecată, prin reproducerea exclusivă a poziției acuzării”, a precizat directorul de Program Promo-LEX și avocatul Vadim Vieru.