Principală  —  IMPORTANTE   —   Procurorul general interimar a înregistrat…

Procurorul general interimar a înregistrat astăzi la CSP demersul cu privire la eliberarea acordului pentru efectuarea modificărilor în structura Procuraturii Generale, procuraturilor specializate și teritoriale

Foto: ZdG

Procurorul general interimar, Dumitru Robu, a înregistrat marți, 25 ianuarie, la Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), demersul cu privire la eliberarea acordului pentru efectuarea modificărilor în structura Procuraturii Generale (PG), procuraturilor specializate și teritoriale.

Potrivit unei note informative a PG, actualmente, un număr mare de procurori din cadrul PG au în procedură cauze penale, „ceea ce este în detrimentul exercitării conforme și în termen a sarcinilor principale ale unei Procuraturi Generale moderne, care urmează să întreprindă acţiuni de stabilire a politicilor la nivel de sistem al Procuraturii şi administrarea acestui sistem”.

„Procurorul general interimar, în calitate de manager operațional, a iniţiat procedura de modificare a structurii Procuraturii Generale, procuraturilor specializate și teritoriale, ţinând cont de faptul că, actuala structură organizatorică a instituţiei nu permite desfășurarea unei activităţi la maxim eficientă, precum şi contravine principiului distribuirii clare a funcţiilor şi folosirii optimale a resurselor umane (…). La momentul actual, ţinând cont de numărul cauzelor penale instrumentate, dar și de evoluția rapidă a fenomenului infracțional, a apărut necesitatea fortificării capacităților de exercitare sau conducere a urmăririi penale de către procuraturile specializate, precum şi a procuraturilor teritoriale la capitolul reprezentării învinuirii în instanţele de judecată, iar realocarea unui număr de procurori din Procuratura Generală este o soluţie plauzibilă în acest sens”, arată comunicatul Procuraturii.

În context, reprezentanții Procuraturii anunță că s-a impus necesitatea optimizării structurii PG, prin reducerea numărului de funcţii din cadrul acestei subdiviziuni structurale și realocarea acestora către procuraturile specializate și teritoriale.

„Noilor forme de infracționalitate trebuie să le răspundă structuri eficiente care să permită utilizarea optimă a resurselor din cadrul acestora pentru anihilarea și pedepsirea infractorilor, precum și pentru a recupera pagubele generate prin comportamentul infracțional, or, resursele umane în acest sens sunt de o importanță majoră (…). Urmare a exercițiului procedurii de optimizare a structurii Procuraturii Generale rămân disponibile pentru realocare în procuraturile specializate și teritoriale 21 funcții de procuror, astfel fiind optimizate 1 funcţie de adjunct al procurorului general, 4 funcţii de șef Direcție, 4 funcţii de șef Secție şi 12 funcţii de procurori în secţie”, se menționează în nota informativă.

Din numărul total de funcţii optimizate din cadrul PG, 9 funcții urmează să fie realocate Procuraturii Anticorupţie (PA), 5 funcții către PCCOCS și 7 funcții către Oficiul reprezentarea învinuirii în instanța de judecată a Procuraturii mun. Chișinău. De asemenea, urmează a fi realocate şi 7 funcții de consultant al procurorului, dintre care 4 funcții către Procuratura Anticorupţie și 3 funcții către PCCOCS.